תע"ס – חלק ג – פרק ד אות ד או"פ כ-מ

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות ד או"פ כ-מ
1. מדוע בעולם אצילות לא מקבל מאור א"ס אלא רק מחכמה לבד?
2. מדוע בעולם הבריאה לא מקבל מא"ס ומחכמה אלא רק מבינה?
3. מדוע אי אפשר לקבל אור של גירוי רק מכוונת המצוות אלא שחייב לפעול פעולה בהלכה מעשית ממש?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב