תע"ס – חלק ג – פרק ה אות ו או"פ נ

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ה אות ו או"פ נ
1.מדוע רביעית הדם היא הבחינה המקשרת בין הגוף לרוחניות ולא כל הנפש?
2. מדוע צריך לקשר בין הגוף לבין הרוחניות?
3. הבא שלוש דוגמאות מחייך הנובעות מההבנה שצריך את רביעית הדם שתקשר בין הגוף לרוחניות.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב