תלמוד עשר הספירות – חלק ב' עיון

תלמוד עשר הספירות- לימוד בעיון

video

1404
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y ניוזלטר...
video

2522
שאלות חלק ב אות א 1. מהיכן יקבלו העיגולים לאחר הצמצום את אורם ומדוע? 2. הסבר את המושג צינור ומהי ההגבלה שקיימת? 3. הסבר את החוק והבא...
video

1339
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y ניוזלטר...