הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תשסז-א'תשסח

1892

1. אילו ד מדרגות יש בכל ספירה וספירה? מה מציין פנים ומה מציין אחור, מה מציין מספר האותיות ומה חשבון האותיות?
2. מהם ד' המדרגות בכתר, חכמה, בינה וז"א דז"א? פרט והסבר.
3. מדוע אין אנו מונים ד' מדרגות אלו במלכות דז"א?
4. אילו בחינות מתוך הד' של כל ספירה ננסרים וניתנים לנוקבה הנפרדת?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב