005- תע"ס חלק ב' – פרק א – אותיות י-ל

שאלות חזרה חלק ב אותיות י-ל
1. כיצד נקרא האור המתפשט מהא"ס לנאצל? ומה המובן מבחינה נפשית?
2. הסבר את המשל לפרטיו של הנר כמייצג את הקו.
3. מה הטעם שאין האור נתפס בחלב?
4. לאיזו הרגשה גורמת העובדה שהעיגול צריך לקבל את הארתו מהקו השפל ממנו בהרבה? אגב כך ענה מדוע הוא שפל ממנו בהרבה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב