119- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות קיד-קכז

שאלות לחזרה ושינון חלק ב קיד-קכז:

1. מהיכן מקבלת בינה דכתר את האו"ח שלה?
2. אם בחכמה יש רק שתי בחינות דאו"ח, כיצד היא יכולה לתת לכתר דחכמה עשר בחינות של או"ח?
3. כמה ניתן לפרט את הספירות כאשר עדין אנחנו שומרים על היחסים הקבועים, למשל שבינה היא 7 ו- 3? כמה התפרטיות ניתן לעשות כדי שהיא תשמור על התכונה הזו של 3 ו-3 ומדוע?
4. על אילו ב' כללים יש לשמור בהסתכלות כל פרט?
5. (*רשות) כיצד לדעתך הדברים הנאמרים פה בפרק ט' קשורים לזמן ומקום ומהי העבודה הנצרכת במסגרת זו?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il

בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב