הדף היומי בתע"ס | חלק א' עמוד כד | שיעור 23

1303

תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק א'- שיעור 24
הסתכלות פנימית עמוד כ"ה ח' אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
סיכום השיעור-
▪ הרצון לקבל שלמדנו במושג הוא ושמו אחד בנוי מד' בחינות שהן כנגד שם יקוק.
▪ אנחנו רוצים ללמוד את התכונה של יקוק כי כל התפשטות של אור זה גילוי של המציאות
▪ לא משנה מה- התחלתי מקום עבודה, שחיתי, כל דבר שיש לו התגלות שלמה, יש לו את הבחינות האלה.
▪ אם אבין מה הם הפרטים הבונים כל מערכת כמו משפחה אבא, אמא, בן ובת, כך אבין את המורכבות של כל מערכת
ובעל הסולם רוצה להסביר לנו את התכונות של יקוק.
▪ הוא אומר שכתר הוא המאציל.
▪ חכמה- נמצאת בתוכך
▪ בינה- אתה מתעורר לרצות להשפיע, מקום התודעה של האדם המורכבת גם מזה שנתנו לך מלמעלה ואתה רצית
לפעול ולהיות שותף ויש לך אור דחסדים. היכולת שלנו לעורר את המודעות היא על ידי מניעת הרגל.
▪ אם רוצה לגלות עצמי צריך ללמוד לרצות
▪ אני רוצה משמע אני קיים. אני משפיע אני משמעותי.
▪ מודעות עצמית חייבת לבוא עם הרצון שלי להשפיע.
▪ מדרגה הבאה אחריה תפארת- תתעורר עוד פעם, שכך זה בא מלמעלה. לא להשתמש בגאווה. רק עם עצמך אתה לא
יכול כלום. מרד הנעורים עלול להביאך לגאווה.. בוא תוריד את עצמך קצת.
▪ אחרי שאתה מקבל על ההכרח – עוברים למלכות כדי להרגיש התשוקקות מלאה.
▪ אז יש להסתכל על הטבלה. לומדים דרכה את ד' הבחינות האלה.
▪ יש עוד הרבה צורות של התחלקות של בחינות אלה.
▪ תפארת נקרא גם זעיר אנפין- כאילו חכמה קטנה.
▪ מלכות – השתוקקות מלאה .
▪ בתפארת אני לא מתנפל על הכל- כשיש לך את המוכרחות, אז אתה יכול להשתוקק לדבר השלם.
סיכום בנקודות
1 .כל התפשטות בנויה מד' בחינות על פי השם יקוק.
2 .יקוק הוא התפתחות הרצון על פי ד' בחינותיו שכל אחת מהן מגלה עוד קצת את רצון האדם
3 .המדרגות נקראות חכמה בינה תפארת ומלכות שהן גם בחינות א' ב' ג' וד'.
4 .יש לשים לב שבינה היא המקום שבו האדם קונה מודעות עצמית, היא תחילת גילוי האדם ובלעדיה האדם לא קיים.
5 .צריכים לקבל על ההכרח כדי שיהיה לנו מקום בחירה.
6 .אחרי שעברת את ד' הבחינות שאתה יודע שיש משפיע מאציל וכל שאר הבחינות שפרטנו, אז אתה בהשתוקקות
אמיתית ואם אתה רוצה לבנות בעצמך אמביציה לדבר, עבור על כל ד' בחינות אלה.