027- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקלז-א'תתקלח

שאלות חזרה חלק טז א'תתקלז-א'תתקלח
1. מהי דירת ארעי והיכן נמצאת ביחס למקום עולמות בי"ע?
2. מהו המושג קינון שאנו רואים שאמא מקננת בכרסיא וז"א ביצירה ומלכות באופן?
3. אילו בחינות מעולמות בי"ע עולות בשבת וביום-טוב עולות לאצילות ואילו נשארות בבי"ע?
4. מה ההבדל המהותי למקום בי"ע לבין ג' עולמות בי"ע והפרצופים שלהם ומה זה מורה על דרך התיקון?
5. מהי בחינת לב האבן שתתוקן רק בגמה"ת?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב