052- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפז-א'תתפח

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפז-א'תתקפח

1. אילו ב' זיווגים מחוייבים להיות כדי להוליד נשמות ב"א בשונה ממלאכים?
2. איזה אורות מקבלים מהזיווגים החיצוניים ואילו מהפנימיים?
3. מהם הפנימיות והחיצוניות של הפנימיים ומהם של החיצוניים?
4. מדוע יש לומר שנשמות ב"א הן ישויות שלמות ואילו מלאכים הם יישויות חלקיות?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב