055- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקצג-א'תתקצד

שאלות חזרה חלק טז א'תתקצג-א'תתקצד

1. מהו היחס והשווה בין כל הכלים דאבי"ע וכל האורות (התלבשות אורות בכלים דאבי"ע)?
2. אילו ב' מיני זיווגים יש באו"א דאצילות וכיצד הם הופיעו בעולם א"ק?
3. באיזה מצב התרחשה שבירת הכלים?
4. מהו שכר ועונש? כיצד הוא קשור לשיתוף בין מידת הדין למידת הרחמים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב