068- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קלא-קלב

992

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קלא-קלב

1. כיצד כל תחתון בעת עליתו מגיע ומרוויח גם את עלי עליונו?
2. מה מיוחד במ"ה דא"ק שראינו שהוא עולה בעליה אחת ב' מקומות בשונה משאר הפרצופים?
3. מהו הסדר המקובל של פרצופי אצילות מצד המ"ה? ומה הוא מצד הב"ן? ומהו מצד היחס המשותף שבין המ"ה וב"ן שבפרצוף?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב