015- תע"ס – חלק ג – פרק ג אות א או"פ א-ב

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ג אות א או"פ א
1. מה ההבדל בין ה' הבחנות שבמסך ל-ד' בחינות דאור ישר ושורש?
2. אם בכל מקרה האור מתקבל כאשר יש כלי כיצד מתבצעת ההשגחה הפרטית של הבורא ית'?
3. מה אתה מבין מהעובדה שאומר בעה"ס ששורש כל הכלים שבכל העולמות הוא או"ח העולה מזיווג דהכאה שעולה ממסך דכלי דמלכות, הן מבחינה רעיונית והן מבחינה אישית?
4. הסבר מדוע עיקר עבודת האדם לבניית הכלי היא השגת המסך?
5. מדוע ישנם אנשים שמבינים לגבי אותו דבר ששמעו דברים שונים לחלוטין? – מהו גובה מסך?
6. כיצד מסביר את העובדה שבגובה קומה של בחי"ג חסר כתר והרי כתוב בספר היצירה "עשר ולא תשע"?
7. מהו "כולם בחכמה עשית" מדוע לא בכתר?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב