018- תע"ס – חלק ג – פרק ג אות ה או"פ ו-ח

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג אות ה או"פ ו-ח
1. מה ההבדל בין העובדה שעולם הבריאה מקבל מבינה דאצילות לעומת שמקבל ממלכות שבקומת בינה דאצילות? מה נכון ומדוע?
2. הסבר את היחס בין ראש לגוף לבין עולם עליון לעולם תחתון?
3. כיצד משפיעה הידיעה שהזיווג לצורך עולם תחתון נעשה בעולם עליון ממנו על התנהלות חייך? הבא 3 דוגמאות.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב