020- תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א 2

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות א או"פ א
1. מדוע אור שמגיע לז"א חייב לעבור דרך חו"ב דאור ישר?
2. מדוע רק בבחינה ד' יכולה להיות התלבשות של אור ישר באור חוזר?
3. מה הבדל בין דרך מעבר לדרך התלבשות?
4. מה ההבדל בין אור חוזר הנמצא לאחר הצמצום בד' בחינות דאור ישר בדרך של התכללות לבין האור חוזר של המלכות שהוא עצם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב