022- תע"ס – חלק ג – פרק ד אות ב או"פ ג-ח

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות ב או"פ ג-ח
1. מה המובן כאשר אנחנו מכנים את הספירה חכמה דאו"י או חכמה דאו"ח?
2. איך תקראנה כל הספירות הנמצאות במסגרת חכמה דאו"ח?
3. מדוע הזו"ן צריכים לקבל מבחינת בינה ולא ישירות מספירת חכמה?
4. כיצד נקראת הקבלה של זו"ן דאצילות מבינה דאצילות ומדוע היא איננה התלבשות?
5. הסבר את המושג "חלון" והדגם אותן מחייך.
6. כיצד אות זאת מלמדת אותנו על הטעות הדרוויניסטית וכיצד זה נוגע לגלגול נשמות בני אדם בבע"ח? או לייצור הכינה מהזיעה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב