תע"ס – חלק ג – פרק ו אות א או"פ א

שאלות חזרה תעס חלק ג פרק ו אות א
1. איזו ספירה סופרים במקום הכתר ומדוע?
2. מאילו ב' בחינות מורכב הכתר ובשל איזו סיבה אין אנו יכולים לומר שהוא יחידאי כלומר בלתי מורכב?
3. מדוע הכתר לא ספירה שקיבלה אות בפני עצמה והוא אינו נספר?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב