הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קי | שיעור 9

481

בס"ד

פרק ג שיעור 9

בעולם אצילות מאיר א"ס ע"י התלבשותו בקומת חכמה.

* א) גם דע, כי הלא א כדי שאור הא"ס יוכל להאיר בכל אצילות צריך שיתלבש עצמותו תוך החכמה ואחר התלבשותו בחכמה אז מתפשט בכל האצילות, ועל ידי מלבוש זה לבדו יכול כל האצילות לקבל מן הא"ס ב וזה סוד כולם בחכמה עשית.

בעולם הבריאה מאיר על ידי התלבשותו בקומת בינה, והחכמה נעלמת שם.

ב) אבל כדי להאיר בבריאה צריך שגם החכמה תתלבש בבינה, ועל ידי שנים אלו שאור הא"ס מתלבש בתוכם אז הוא מאיר בבריאה. וזה סוד המסך שבין אצילות לבריאה, כי נמשך מסך זה מבינה אשר בה מתלבש החכמה להאיר בבריאה.

בעולם היצירה מאיר ע"י התלבשותו בקומת תפארת וגם הבינה נעלמת שם. 

ובעולם העשיה מאיר ע"י התלבשות בקומת מלכות וגם תפארת נעלמת שם.

ג) וכדי להאיר ביצירה מוסיף מסך ומלבוש אחד והוא שגם הבינה מתלבשת בתפארת, ואז על ידי התפארת מאיר הא"ס ביצירה. וכדי להאיר בעשיה מוסיף לבוש ומסך אחד והוא שגם התפארת מתלבש במלכות ועל ידי המלכות מאיר הא"ס בכל עשיה. וז"ס אמא עלאה מקננא בכורסייא. ועמודא דאמצעיתא מקננא ביצירה. והמלכות מקננא בעשיה.

(סוף אות א בפנים) גם נתבאר שם, ששורש דכל הכלים שבכל העולמות, הוא או"ח, העולה מזווג דהכאה על מסך שבכלי מלכות. באופן, שבאותו רגע, שמתהוה מסך חדש באיזה פרצוף, נמצא אור א"ס הכולל ע"ס דאו"י מתפשט אליו תיכף, ומכה במסך זה, ועולה או"ח ומלביש אור דא"ס ב"ה, לפי שיעור גדלו של האו"ח ההוא. וזהו המכונה, התלבשות א"ס בכלים, או באיזה ספירה. כי שם של ספירה, מורה על שיעור קומה של אור א"ס המתלבש שם. למשל, כשנאמר, התלבשות א"ס בכתר, יורה שאו"ח מלביש, על כל עשר ספירות דאו"י עד כתר, וכשנאמר התלבשות א"ס בחכמה, יורה שאו"ח מלביש, רק עד חכמה. ואין להקשות, א"כ, אין בהלבשה זו רק ט' ספירות, וקיימא לן עשר ולא תשע. כי באמת יש שם גם כתר, אלא, שכתר זה מלובש בפנימיות החכמה, וע"כ אינו עולה בשם, רק ספירת חכמה לבד. ועד"ז תבין כל הקומות של הפרצופין האחרים.

גם נתבאר שם, אמת המדה, שבו נמדד מדת גודלו של כל או"ח, שהיא הבחן שיעור עביות, הכלול במסך שבכלי מלכות, והן ה' הבחנות: שהמסך העב ביותר, שהוא בחי"ד, נמצא מדתו של או"ח המוחזר ממנו, גדול ביותר, והוא המלביש עד קומת כתר שבאור א"ס ב"ה, דהיינו שבע"ס דאור ישר. ומסך שעביותו בחי"ג, נמצא מלביש בקומת חכמה דע"ס דאור ישר. ומסך, שעביותו רק בחי"ב, מלביש בקומת בינה דע"ס דאו"י. ומסך, שעביותו רק בחי"א, מלביש רק עד קומת ז"א דע"ס דאו"י, ומסך שאין בו עביות, אלא בבחינת שורש של מסך המכונה כתר דמסך, הנה במסך זה, אינו נוהג שום זווג דהכאה, ואין לו שיעור קומה כלל, אלא כמידתו של ספירת מלכות לבד. אמנם צריכים לזכור כל הטעמים והנימוקים של הדברים, כמו שנתבארו שם בהסת"פ הנזכר לעיל, ובחלקים הקודמים ועש"ה כי בלי הבנת הטעמים והחיובים שבדברים הללו, אי אפשר

להבין כאן אפילו מלה אחת על בוריה, כי כאן אני מוכרח לקצר כמובן.

ב) פירוש, כי עולם אצילות, נבחן לראש לכל העולמות. ואע"פ, שיש עולמות הרבה למעלה מאצילות, דהיינו כל העולמות המרובים הכלולים בעולם אדם קדמון, אמנם, הם כולם גנוזים בתוך עולם האצילות, ואינם כלל שורש להעולמות, אלא רק שנחשבים שורש לעולם אצילות בלבד, כי ע"כ גנוזים בתוכו, ומאירים בו לבד בגניזו.

ונתבאר בחלקים הקודמים, אשר מסך דבחי"ד, משמש רק בעולם א"ק בלבדו, ולפיכך מדתו של או"ח גדול מאד שם, ומלביש עד קומת כתר שבאור א"ס ב"ה. ולכן, נקראים כל העולמות הכלולים בעולם אדם קדמון, בשם עולם הכתר.

אמנם, בעולם אצילות, שמשמש שם רק מסך דבחי"ג (עי' הסת"פ ח"ב פ"ב אות י' ד"ה והמסך), נמצא מדתו של או"ח, העולה מזווג דהכאה על המסך ההוא, רק עד קומת חכמה, ואינו משיג כתר דאור א"ס ב"ה, אלא שכתר טמיר וגניז בתוך חכמה כנ"ל, ולפיכך, נקרא עולם אצילות, בשם עולם החכמה. וזה סוד הכתוב, כולם בחכמה עשית, כלומר, שהכל נשרש באצילות לבד, ולא בעולם א"ק שהוא עולם הכתר, כי עולם א"ק אינו נחשב כלל לשורש לעולמות התחתונים, ולא יופיע ממנו בעולמות רק לאחר גמר התיקון, בסו"ה ועמדו רגליו בהר הזיתים. ויש לדעת, שכמו שקומת ע"ס נחשבת כולה לפי ספירה העליונה שבה, אם היא כתר, תהיינה כל הספירות בחינת כתר, ואם היא חכמה תהיינה כולן חכמה וכו'. כך כל עולם נחשב כולו כפי פרצוף הא' שבו.

ג) כבר נתבאר בדיבור הסמוך. אבל אין הפירוש שתכף, בעת שנאצל עולם האצילות, קבל קומת חכמה. שהרי תחילה נאצלו שם קומות קטנות הנקראות עיבור ויניקה. אלא הכונה הוא, על הקומה הכי גדולה שיצאה שם לבסוף, בא"א, שאינה אלא קומת חכמה. וחסרה כתר.

ד) כבר נתבאר לעיל, אשר כל העולמות המרובים לאין קץ, שישנם קודם אצילות, כולם נכללים בשם אדם קדמון, או עולם הכתר. והוא מטעם הנ"ל.

סיכום – הרצון לקבל מתחלק לד בחינות, כך גם המסכים מתחלקים. כל מסגרת מתחלקת באותו אופן – ד בח' ושורש.

עולם אצילות כנגד חכמה. בריאה כנגד בינה. יצירה כנג ז"א. עשיה כנגד מלכות. ע"פי המסכים. כל אור שמתקבל אחרי עולם העיגולים, אחרי הבחירה ביתר דבקות – כל החלוקה תהיה ביחס למסך. המסך על בחיד' גובה קומתו כתר. גובה הקומה בעולם אצילות עפ"י המסך שבעולם האצילות – עביות דבחיג' המאפשרת קבלת אור חכמה, לכן בעולם האצילות יאיר אור חכמה.

בחיב' יאיר אור הבינה וכן הלאה.

העולם לא נחשב רק ע"פי בחינת הרצון אלא ע"פי בחי' הרצון. לכן אדם לא יבחן ע"פי המציאות שהוא פוגש אלא ע"פי המסך שיש לו. המסך הוא היכולת לעבד את המפגש עם המציאות. ברגע שמעבד באופן הגבוה ביותר – הוא חי במציאות גבוהה יותר. 

אדם נמצא היכן שהמסכים שלו מצאים. ככל שהמסכים יותר גבוהים כך יכול להפוך את ההשתוקקות ליותר גבוהה וכך האור שיקבל יהיה יותר גדול.

כדי שלא לזייף צריך לחיות בדיוק היכן שהמסכים נמצאים. לא גבוה יותר.

מספר לנו 'כולם בחכמה עשית' – פירוש: חכמה זה עולם אצילות. זה העולם העליון ביותר המייצר גובה קומה של כתר – אמונה. מעל הראש, לא הראש. הראש ממנו השורש של כל מה שקורה בגוף.

אדם צריך לחשוב שיש מעליו אמונה, לכן האמונה בבורא עולם היא מעל כל מחשבה. הוודאי הראשוני היא שיש לי כתר – אומרת שיש קו"י שם אין חיסרון בעצמו.

כדי להבין מה קורה בעולם יש צורך בחכמה. אם יש צורך להבין בנפש צריך לשנות את צורת המחשבה, לחקור ולבדוק אותה. אם אין אמונה מעל המחשבה זו טעות.

לכן כתוב 'כולם בחכמה עשית' זה עולם אצילות שהוא שורש עולמות בי"ע.

כן למדנו שבין אצילות לבריאה יש מסך אחד, כי אור החכמה לא יכול להאיר בעולם הבריאה בלי לבוש. כאשר בא בלבוש אז מתבטא אור הנשמה. אור החכמה והיחידה הם ביחד ואין מסך בין א"ק לאצילות במסגרת כלל העולמות, אז המסך בין אצילות… (נקטע).

מדוע כתר שהוא עולם א"ק אינו השורש? הוא בח' האמונה שמעל כל מחשבה, כמו שהכתר הוא מעל הראש. 

שיעור 9 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' ק"י, ט"ו תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. העולמות מחולקים עפ"י ד' בחי' דאו"י ונבחנים עפ"י המסכים שבהם ולא עפ"י החומרים שבהם
2. ככל שהמסך גובה יותר, כך העולם גבוה יותר. מסך דבחי"ד א"ק ג' אצילות, ב' בריאה, א' ז"א ושורש עשיה
3. אצילות הוא השורש לכל העולמות בי"ע (בריאה יצירה עשיה)
4. נשאלת שאלה מודע כתר שהוא עולם א"ק – לא הוא השורש. התשובה היא שהוא בחינת האמונה שהיא מעל כל מחשבה כמו שהכתר הוא מעל הראש
5. כדי שיתקבל אור בעולם הבריאה צריך מסך אחד שמלביש על אור החכמה. כדי שיתקבל אור בעולם היצירה צריכים להיות ב' מסכים, אחד המלביש על אור החכמה ואחד המלביש על אור הבינה. כדי שיתקבל אור בעולם העשיה צריכים ג' מסכים אחד על אור החכמה אחד על הבינה והשלישי על ז"א כדי שיתקבל אור הנפש בעשיה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב