הדף היומי בתע"ס חלק ח'| סיכום בנקודות | שיעור 2 – עמודים תרא-תרב

141

חלק ח שיעור 2 עמוד תרא

סיכום: חזרנו בקצרה על הנושאים שלמדנו בשיעור הקודם. למדנו שתחיית המתים זה להחיות את הכלים השבורים שנפלו לבי"ע כי א"א לקבל שם אור חכמה, אז צריכים להחיות אותם, היינו להעלותם חזרה לאצילות, כדי שיוכלו לקבל אור החיה, אור החיות. זה נקרא 'תחיית המתים'. אבל כדי להחיותם צריך איזשהו פרצוף שמתקן אותם ומחיה אותם. הפרצוף הזה, העולם שמחיה את המתים נקרא עולם האצילות, עולם התיקון, מ"ה החדש. זה שמתקן אותם.

לכן, היה צריך לצאת מ"ה החדש. עולם התיקון יוצא אחרי שהאדם נשבר וצריך משהו שיתקן אותו, ומי שמתקן אותו הוא האני האמיתי שלו שנבנה ע"פי רשימות השבירה. אבל מייד נראה לאן עולות הרשימות האלה, איפה מתוקנות. הרשימות מהשבירה הן ההתרשמות מעולם הנקודות, ישנן ב' התרשמויות עיקריות: א. שבח' אחרונה נעלמת. לא עושים יותר על א' אלא על שורש. ב. מידע שני שעולה, זה שהרשימות מסתדרות בכלים שהם כלי ח"ח. ז"א יודע שצריך להוליד את עולם התיקון כדי שיתקן את תחיית המתים, צריך להוליד אותו בבח' שורש ובתיקון ג' קווים – ימין, שמאל ואמצע. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. 

התיקון הזה הוא תיקון מיוחד שצריך לעשות וכעת אנחנו לומדים את מי שצריך לתקן. אומר, צריך לתקן לא רק את הז"ת דנקודים שנשברו. הרי אנחנו יודעים שהיה לנו משהו שנשבר, אז אומר, בסדר, אותו נתקן. אומר שזה לא מספיק. כשאתה נשבר משהו קרה לך גם בראש. הגוף לא נשבר סתם. הגוף נשבר בגלל טעויות במחשבה. תתקן גם את הטעויות האלה. אומר, אבל המחשבה לא נשברה. לא מרגיש שיש איזושהי בעיה תפישתית, אלא מרגיש שכואב בלב. רע לי. מדוכא, מיואש. רוצה לתקן את הלב. לקבל זריקה ללב. להרגיש טוב. דבר איתי יפה, תפרגן לי. יהיה לי טוב. אומר, רגע. יש פה טעויות במחשבה שגם אותן יש לתקן. צריך לתקן גם את הג"ר דנקודים ולא רק את הז"ת דנקודים. שואל למה, כי היא הג"ר דנקודים נפלו למצב הקטנות. המציאות של הגדלות שלהם לא היתה מספיק טובה, כי עובדה שהם גרמו לשבירה ולכן צריך לתקן גם אותם. קיבלנו שמה שאני בא לתקן ואני רוצה לבנות את עולם אצילות, אז צריך לבנות אותו כך שהוא לא מתקן רק את הז"ת, אלא מתקן גם את הג"ר. זה מה שאמר לנו שצריך שיתוקנו כל הע"ס, מכתר עד מלכות. כי אפילו ג"ר דנקודים לא מתוקן. 

לשים לב, כאן נק' חשובה, כי מבח' נפשית אדם שמרגיש שצריך לתקן משהו בהרגשה שלו, אז הוא רוצה רק שיטפחו לו את ההרגשה. כמו חתולה, שרוצה שילטפו אותה ויהיה לה נעים. רוצה רק חמלה, אבל יקרה אותו הדבר עוד שבוע, שבועיים, עוד דקותיים, יקרה אותו דבר. משהו במחשבה היה לא בסדר וצריך לתקן גם אותה. 

הבנו את הנק' הראשונה – לא די לתקן את הלב, צריך לתקן גם את המחשבה. לא די לתקן ז"ת דנקודים, צריך לתקן גם את הג"ר דנקודים. 

נתחיל לתקן. כדי לתקן עולים לראש. כ"א עולה למאציל שלו. שם מתקנים מה שבנה. הולך לבנאי ואומר שעשית את המרצפות עקומות, בוא תקן. אומר, אבל דע לך, אני יצאתי לפנסיה. ראש דנקודים אומר שיצא לפנסיה וכבר לא יכול. אני יודע שאני לא יודע. אז אומר, בסדר, לאן הולכים? עונה שהולכים לפי הכללים: יש כלל כזה: כל תחתון עולה לעליון שלו כדי לתקן. ממנו הוא מבקש. אבל יש עוד כלל: גם עולים לעליון המתוקן. לא סתם לעליון. אנחנו אומרים שעולים לעליון המתוקן, יש כאן שני תנאים: א. שהוא עליון. ב. שהוא מתוקן. אז אם למשל באו בח' הז"ת דנקודים, עולים לאו"א כי הוא העליון. קיימו כלל ראשון, שהוא העליון. הכלל השני, שהוא צריך להיות מתוקן לא קיימו, כי הוא לא מתוקן. אלא שחזר לקטנות ואינו מתוקן. גם אם נאמר שיחזור לגדלות הוא לא יכול לחזור אליה. הגדלות שלו היתה לא בסדר כי היא גרמה לשבירה. אז הוא עולה לכתר. אומר, גם כתר יש לו את הכלל. הוא עליון, אבל גם הוא לא מתוקן, אז עולה לראש א' ישסו"ת שגם הוא לא מתוקן. עולה לראש נק' דס"ג ואומר נק' ס"ג אינן נראות, כי נק' דס"ג כבר חזרו והתאחדו עם ראש הס"ג, עם טעמים דס"ג לפרצוף אחד, אז עולה לראש הס"ג לקבל. פה אנחנו מבינים דרך אחת, למה עולה עד ראש הס"ג לתקן. כי אנחנו צריכים ב' תנאים אחרי השבירה. אני לא עולה רק לעליון, עולה לעליון המתוקן. עד לשם עולים כדי לקבל את האני החדש.

עכשיו, כשבא לתקן, אז כשרוצים להוליד צריכים אור חכמה. רק השאלה היא איזה אור חכמה הולך לקבל. אומר, מצד א' אומרים לנו שצריך לקבל את האור מס"ג. 

שאלה: איך התחתון יודע מי מתוקן? איך יודע למי לפנות. התשובה היא שהוא מנסה. הולך עד שהוא מרגיש מחובר למשהו מתוקן. בעולמות העליונים יודעים. בעולמות התחתונים, אצלנו באמת לא יודעים. אז עושים לפי מה שיודעים. איך יודעים לאיזה רופא ללכת? זה שלא הרג אנשים, זה שתיקן בפעמים הקומות, ע"פי הסתברות. זה מה שיש לנו. או ע"פי שמועה, או היקש, או חוויה. יש לנו כמה רמות של ידיעה. יש רמת ידיעה הכי גדולה שהיא רמה אמונית. אבל מה הם סוגי הידיעה שאני יודע, צריך לראות. צריך ללמוד את זה. 

חזרה. כאשר עלו הרשימות לביקוש, אז יש פה דיון שלם בלימוד שלא נחזור על כולו, לאן עולים? והתשובה היא, אחרי כל הדיון, עולים לראש הס"ג, שהוא נותן אור חכמה ע"י זה שמזדווג עם ע"ב. הזיווג בין ס"ג לע"ב, היינו, שנתן ממקום הגוף של ע"ב לראש הס"ג אור חכמה, מהשילוב הזה מתחילים לבנות את עולם האצילות. 

עד כה דיברנו על מי שעולה לבקש ולאן עולים. מי שעולה לבקש מההתרשמות שהיתה בעולם הנקודים. עולים לבקש עד אור ע"ב ס"ג. ס"ג, ראש הטעמים שמקבל אור חכמה ממקום החג"ת דע"ב. זה הסיכום של כל מה שלמדנו. 

אין תגובות

להגיב