דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלה-תתקלו

654

שאלות חזרה:
עמודים תתקלה-תתקלו
1. במה שונים ג"ר דאצילות מזו"ן דאצילות בכלים שלקחו לתקן בעולם הנקודים?
2. מדוע נצרך זיווג דנשיקין לצורך קטנות דזו"ן בעוד שלגדלות דג"ר דאצילות אינו נצרך?
3. מדוע היתה שבירת הכלים וכיצד זה מקביל מצד הנשמות לחטא אדה"ר ובמה זה דומה לויכוח בין הראי"ה קוק לסטמאר?
4. הבא את דעתך האישית בויכוח זה ומהי האסטרטגיה שדרכה צריך לחיות כדי לא לאכול את הפרי בוסר?


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב