קבלה – מושגים: אוזן | אחור | אמא תתאה

ח) אזן (ח"ג פי"ב אות ז'):
הוא קומת ע"ס דראש בבחי"ב, שהיא בינה.
ט) אחור (ח"ג פט"ו אות ו'):
כשהאור ישר, דהיינו אור החכמה, אינו מתלבש בכלי, מכונה אז הכלי, בשם אחור או אחוריים. וכנ"ל באות ד', אשר

אור החכמה נקרא בשם אור הפנים, לכן בהעדר אור החכמה מהכלי, מכנים אותו בשם "אחור".
י) אמא תתאה (ח"ג פ"ד אות ז'):
היא המלכות דאצילות.

אין תגובות

להגיב