הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 44 עמודים תרעט-תרפ

71

תובנה מחלק ח׳ – שעור 44

חטא אדם הראשון ונשירת איברים
אדם הראשון עולה ביום השישי שתי עליות בשעה החמישית ראשו במקום ישסו״ת דאצילות והוא קונה במצב זה קומת חיה ולאחר מכן בשעה העשירית עולה עליה נוספת – להיכל או״א ומקבל קומת יחידה אך לא בשלמות.
מה הכונה? הכונה שהוא מקבל השתוקקות שלמה אך טרם תוקנו כל הגיונותיו להיות הגיונות אמוניים שלמים שבאמצעותם יוכל לקבל את ההטבה השלמה ולהביא לגמר התיקון.
הוא ממהר לקחת את ההארה על אף שחסרה לו זאת ההכנה. כתוצאה מכך נופל מרום המעלה ונשבר.

נשירת איברים
אדם הראשון ניסה לעשות את התיקון ככלל, אך נפל ונידון בנשירת איברים – כל איבריו מתפרדים לנשמות נשמות המלובשים בגופים שונים ונפרדים.
גם הרפ״ח ניצוצין שעמם נולד בשלמות נפלו גם הם לרשות הקליפות וכעת עבודה גדולה היא לבררם מתוך הקליפות ביגיעה, ע״י פרטים מרובים, טיפין טיפין, בבחינת ״בזיעת אפיך תאכל לחם״.

מה נותר בו?
אדם הראשון איבד את כל בחינת ה״זיהרא עילאה״ שהיתה לו טרם החטא. כל מציאותו מלבשת כעת רק על עשרת פרצופים שמחזה למטה דבריאה ועד לסיום רגלין.
כל עולם מג׳ עולמות בי״ע, נחלק למחזה ולמעלה – או״א, ולמחזה ולמטה-זו״ן.

מטעם חוק הופכיות אורות וכלים הוא כמו חזר למצב עיבור, ונותר בו אור של נפש דנפש בכלי הגבוה ביותר של כתר דכתר (מטעם חוק הופכיות אורות וכלים). זה גם המושג ״מאה אמה״- שהוא מאה כתרים שנותרו לאדם הראשון.

מה התיקון:
עיקר התיקון הוא על ידי עבודת הבירורים. לברר את הניצוץ מן הקליפה.
ההסתרה בה אנו שרויים ודרכה אנו מתאמנים מטעה אותנו בלחשוב ולהרגיש כי הקליפה היא זו המזינה אותנו. למשל – התענוג בא מטעם התפוז. ומה האמת? האמת היא שהתענוג בה מהבורא ורק באמצעות הקשר איתו אנו מפרידים בין הטוב- ״תענוג מהיחד עם הבורא״ לבין הרע – שהדבר החיצוני, המתבטא כנפרדות גורם את התענוג.
בימות החול אנו עובדים בהתגברות – שלא לקבל תענוג שאינו מהקדושה ובשבת עיקר התיקון יהיה לקבל את התענוג מהקדושה. וכפי שטרחנו בערב שבת כך נאכל ונתקן ונתענג מהיחד בשבת.

אין תגובות

להגיב