דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמט-תתקנ

627

שאלות חזרה – תתקמט-תתקנ

1. מהם ג' המדורים?
2. מהם ג' היסודות?
3. מה מקבל העובר בכל אחד מג' המדורים?
4. הסבר את המושג אנ"כ ביחס לתהליך של הזיווג של או"א הכוללים במקום החתך על בחינת ג' היסודות ב-ג' המדורים.


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב