דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקסג-תתקסד

882

1. הסבר את הכתוב במסכת שבת "מנצפ"ך צופים אמרום אלא ששכחום וחזרו ויסדום".
2. מה הבדל בין הארת הגבורות לעצמות הגבורות? ואלו שמות נוספים מייצגים בחינות אלה ומה תפקיד כל אחת מבחינות אלה?
3. מדוע רק הבינה נחלקה ל2-ב' פרצופים ולא שום ספירה אחרת?
4. הסבר מדוע ב' חלקי הבינה הם בחינת 50 כל אחת ואת הטעם שלהיות הז"ת דבינה רק מ"ט ספירות ובקנותה את הספירה ה-50 היא קונה בכך את כל מאה הספירות.
5. הסבר ההבדל בין שלמות מצד העליון לשלמות מצד התחתון הבא ג' דוגמאות לכך.

אין תגובות

להגיב