הדף היומי בתע"ס חלק ט' | שיעור 18 | סיכום | עמודים תשס״ג-תשס"ד

96

מצב הא׳ של המלכות – נקודה תחת היסוד
המשכנו בשעור זה לעסוק במצב הא׳ מתוך ז׳ המצבים של בניית הנקבה.
כל המצבים נמשכים לה מתוך גדלות ז״א שמעורר את המצבים השונים בתוכו כדי לבנותה.
מצב ה-א׳ כזכור – מלכות דסיום רגלין – גדלות כלי הקבלה המשמשת כנקודה בעולם הנקודים תחת היסוד.
מיהו היסוד? מקום סיום האורות בצ״ב שעומד למעלה מהפרסא.

שלב א׳ – תכונת היסוד – צר ואריך
כדי ללמוד על תכונת היסוד חזרנו לפרצוף ע״ב שמהווה שרש להתלבשות אורות בכלים.
גלגלתא- מהווה שרש הכלים. האור שהתפשט בו בראשונה (טעמים) הסתלק עם הזדככות הפרצוף ולאחר מכן מאיר בכליו הריקניים פרצוף ע״ב.
מכיוון וע״ב הוא פרצוף החכמה והוא ממלא את פרצוף הכתר אין הוא יכול להשפיע הארה שלמה אלא חלקית בלבד.
ניגש ישר לתורף הענין – הז״א הנובע מבינה מאיר עד ההוד דגלגלתא-בבחינת חסדים, ונותר היסוד ללא הארה מבינה. (מאיר בו אור המלכות בלבד)
מכאן נגזרת תכונתו השרשית של היסוד –
צר בחסדים – שאין לו כח של בינה. ארוך – בחכמה – מכיון ופרצוף ע״ב הוא בחינת חכמה.

שלב ב – חלוקת הבחינות בצ״ב.
שלב שני להבנה של היסוד הוא הבנת מציאותו בצ״ב.
– צ״ב גרם לכך שבחינות זו״ן יצאו לחוץ מהמדרגה ורק בחינות כתר-חכמה-בינה מרכיבות את הפרצופים.
– יוצא מכך שכל ספירה בכל פרצוף שיוצא בצ״ב מורכבת מ- כתר-חכמה-בינה בלבד.
יוצא מכלל זה הוא היסוד, וכאן אנו מחברים את ב׳ השלבים – שמכיון ושרשו הוא ללא בינה – גם כאן הוא יהיה מחוסר בינה.
מלכות שעלתה לבינה בצ״ב וקיבלה כח פוטנציאלי של השפעה היא המשמשת לו לספירה שלישית במקום הבינה. והוא שנקרא – וכל בשליש עפר הארץ.

מה המטרה?
מלכות דסיום רגלין, שהיא רק נקודה- ללא הרגש עצמי של קבלת אורות יכולה עתה להתחיל ולקבל תיקונה בהצטרפותה ליסוד. היסוד שמטבעו יש בו השתוקקות להשפיע את אור החכמה הוא הזכר האידאלי לאותה מלכות שמטבעה היא רצון לחכמה, רצונה אינו יכול לבוא לידי ביטוי עד לתיקון הצורה. היסוד שרוצה לתקן הכל ומוכן לקחת את סיכונים הוא שבונה את המלכות להיות ראויה לתפקידה כפי שבראה הבורא לכתחילה.

אין תגובות

להגיב