דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתסט-תתע

628

שאלות חזרה – תתסט-תתע

1. מה היתה עיקר סיבת שבירת הכלים וכיצד מבטלים סיבה זו ע"י העיבור? וכיצד ניתן להשליך ענין זה על עבודת נפש בסוד התבטלות?
2. מה ההבדל בין סיגים לקליפות?
3. מה ההבדל בין ארץ תחתונה לארץ עליונה? כיצד הן מעורבות זו בזו?
4. הסבר המושג בוצינא דקרדינותא כיצד היא משמשת בצ"א וכיצד בצ"ב מה חסרונה ומה יתרונה?
5. מהו החשבון של ש"כ ניצוצין המופיע באות י"ד ומה הן הספקות (לפחות 6) של חשבון זה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב