דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתעה-תתעו

776

תתעה-תתעו
1. מדוע אין העליון יכול למדוד לתחתון, אלא רק נרנח"י דנפש ונרנח"י דרוח?
2. על מה מצביעה העובדא שנערה עולה בחשבון שכ"ה?
3. מהיכן מקבלת כל בחינה את מנצפ"ך ה-ב' ומדוע?

—-
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב