תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 60 | אלף רמ"ה-רמ"ו | הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 60| אלף רמ"ו-רמ"ח| הדף היומי

בוא נעשה סיכום ונבין את זה אולי קצת יותר. זה בעצם מסיים לנו את חלק י"ב ומסיים לנו את שיעור נשר. שיעור 550 גמרנו את קו אמצעי הולכים לגדלות. הולכים לחלק י"ג.

מה רצה לספר לנו פה?

מה הדבר המיוחד שרצה לספר לנו בחלק י"ב בהסתכלות פנימית?

הוא בא ואומר לנו תדעו לכם ז"א הוא עניין מיוחד.

מדוע?

אומר לנו כל המדרגה של אצילות מתחלקת:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 60 חלק יב\תמונה שיעור 60 חלק יב a.jpg

למה אצילות מתחלק?

אצילות מתחלק לשני צדדים:

כל זה זה אצילות.

לצד הבורא שבו וצד הנברא שבו.

אנחנו נקרא להם גם מאציל ונאצל.

צד המאציל שלו זה לא צד הבריאה. הבורא ברא רצון לקבל. עיקר הבריאה היא הרצון לקבל.

וכל מה שיש את הבחינות הראשונות לרצון לקבל ט' ראשונות שזה עוד לא ז"א ונוקבא. זה עוד לא הזו"ן. עוד לא הגוף.

אז כל המדרגה שלהם זה כמו צד מאציל. צד מאציל הוא כמו עוף. עוף הכוונה היא כמו באוויר אין לו ארץ. הוא כמו שמיים.

אז כל צד הבורא אנחנו קוראים לו צד של חסד.

למה חסד?

כי אין בו רצון לקבל.

וצד של נאצל אנחנו נקרא לו חכמה.

עוד נקרא לו שמה ההתייחסות של התחתון לעליון?

ההתייחסות של התחתון לעליון היא בשתי צורות:

בצורה אחת שהיא נקראת יראה שהיא תהיה למעלה שזה יהיה התייחסות לעליון אבל כאשר עוד לא השתמשתי ברצונות שלי.

כשאני מבטל את הרצונות שלי אז אני מתייחס לעליון ביראה.

אבל כשאני משתמש ברצונות שלי אז ההתייחסות שלי אליו היא באהבה.

אז לכן אנחנו רואים שתי מדרגות.

מי מייצג את כל המקום הזה של צד הנברא, הנאצל, חכמה, אהבה?

כל זה מייצג הז"א.

וכל הצד של הבורא זה הצד של א"א, או"א, שזה צד המאציל.

אומר מצד זה העיקר הוא הז"א. ז"א ונוקבא. אבל זה עיקר הז"א שזה הגוף הוא מקבל המוחין.

שא"א זה כנגד הכתר שהוא נקרא שורש המוחין.

ואו"א הוא כנגד חכמה ובינה שהם נקראים המוחין.

וז"א הוא נקרא מקבל המוחין.

עכשיו הוא בא ואומר אני רוצה לבנות את ז"א אני רוצה להוליד אותו. אז אומר כדי להוליד את ז"א שזה שורש האדם לכן זה מאד מעניין אותנו.

אז הוא אומר כדי לבנות את ז"א אני לא יכול לבנות אותו רק עם רצון לקבל.

כי איך הוא יתקשר לעליון?

אם אני רוצה שתהיה אהבה היא חייבת להיות בנויה גם מיראה.

אז אני צריך לבנות אותו בשתי מדרגות ביראה ואהבה.

אז לכן אני צריך לבנות אותו משני צדדים:

מצד של חסד וצד של חכמה.

הצד של חסד נקרא בקיעה לרוחב.

והצד שלחכמה נקרא בקיעה לאורך.

עכשיו יש פה סדר שלם שהוא בא ואומר לנו תראה אם אני מתייחס לעליונים אז בקביעות של עולם אצילות כל מה שיש לי פה למעלה דהיינו א"א הוא בריח התיכון אבל או"א כשהם באים לייצג את עולם אצילות אז זה רק צד המלאכים.

כל זה זה כמו צד המלאכים.

וזה צד האדם.

זאת אומרת המלאכים הם בעליונים והם כמו חסד אין להם רצון לקבל. הם רק עושים את רצון השם.

ומה עם הרצון שלהם?

הרצון שלהם לא קובע כלום.

צד האדם שמשתף גם את הרצון שלו הוא נמצא למטה מז"א.

אז לכן בזיווגים למעלה זה זיווגים רק של חסד אין רצון לקבל אז זה מבטא את צד המלאכים וזה הכל חיצוניות.

זה כמו שהמלאכים הם חיצוניות לאדם.

אז כל הזיווגים שם הם זיווגים על חסדים מכוסים.

ואם רוצים חסדים מגולים למעלה אין. אי אפשר לתת.

באיזה אפשרות מקבלים חכמה למעלה בעולמות העליונים?

רק אם התחתון עולה לעליון.

כשאדם הראשון עלה לשמיים, בא לגן עדן, אז כולם השתחוו לו כל המלאכים ראו הארה כזו גדולה שלהם אין.

לבורא יש. לא"א מצד המאציל העליון יש בשורש.

אבל לכל או"א שהם צד המלאכים לא היה.

לא היה אור חכמה היה להם רק חסדים מכוסים.

אז כשז"א עולה אליהם או כשהם צריכים לעשות משהו בשביל ז"א הוא אומר להם נעשה אדם.

אומרים לו איזה נעשה אדם?

בשביל מה צריך את הרצון לקבל?

אומר להם כל מה שבראתי זה בשביל האדם.

ולכן כשבאים לבנות את ז"א אז כל הסדר שלמדנו שאנחנו צריכים את שתי המדרגות האלה גם חסדים וגם חכמה.

לכן בהתחלה הוצאנו את עולם אצילות בחסדים. כשבאים להוליד את זו"ן אז צריכים לעשות עוד זיווג.

איזה זיווג?

צריכים לעשות בקיעה. לתת גם חכמה למדרגה וכך מולידים את ז"א.

יוצא שז"א נולד גם עם פוטנציאל להיות בחסדים מכוסים ואז ז"א יצא גם בחלוקה על מקום החזה שלו.

שלמעלה בחסדים מכוסים ולמטה הוא בגילוי חכמה. שזה גם נקרא יראה ואהבה. וזה גם צד הזכר והנקבה שהזכר הוא מהחזה ולמעלה והנקבה מחזה ולמטה.

ולכן הנקבה לקחה את המקום הזה שמחזה ולמטה שזה צד חוה. וזה צד האדם ויחד הם מהווים אדם שלם כי הם מהווים את ז"א.

ואז הצד הזה של גילוי חכמה צריך את האשה לכן אומר רשב"י לזאת יקרא אשה.

מה זה זאת?

היא בחינת המלכות שהיא השכינה הקדושה.

אז ככה נבנה ז"א הוא נבנה גם בצורה שיש לו את צד העליונים ואת צדו עצמו לכן היא עיקר הבריאה. לכן היא נקראת עקרת הבית. היא הבית. היא עקרת הבית. רק בזכותה מתגלה אהבה. אין אהבה בלי אשה.

אין אהבה. אהבה רק של גברים זה אהבת חסד.

מה זה אהבת חסד?

רק כמו מלאכים. אין זיווג של זכר ונקבה. זה כמו מלאכים. אם מלאכים מקבלים חכמה בלי צד של נקבה אז זה אסור.

זה מנוגד לעולמות העליונים.

לכן רק בזכר ונקבה כמובן מתוקנים אפשר לקבל את הכוח של האהבה.

אז מה זה אהבת חברים?

זה כמו אהבה של מלאכים. זה כמו מלאכים צריך להשפיע זה לזה. כולם גדולים חסדים מכוסים. לא מערבים רצון לקבל בכלל.

ככה זה גם לימוד תורה. לימוד תורה לומדים מהעליונים. לימוד תורה לא צריך לערב את עצמנו. כשבאים לעשות את העבודה מצד צד הנקבה צד הלב אז צריך לערב את הרצון לקבל כשעושים עבודה.

אם אתה לא עושה עבודה אז תלמד רק מה אומרים לך מלמעלה שזה צד המלאכים מצד או"א.

עכשיו אנחנו רוצים לבוא לקבל את אור החכמה.

ז"א נולד קטן כשהוא נולד קטן אז כל הגילוי שלו הוא רק צד היראה הוא לא מגלה עדיין את העצם שלו והוא נולד בקביעות קטן.

עכשיו הוא צריך להגיע לגדלות.

איך הוא יגיע לגדלות?

כדי להגיע לגדלות הוא צריך לעלות למעלה למקום או"א בלי לותר על הרצון שלו ואז והוא יוכל לגלות חכמה.

אבל כדי לגלות את אור החכמה אז הוא יצטרך שהדרך לקבל את החכמה היא דרך מאד מיוחדת.

איך מגלים חכמה במדרגה?

איך מגלים אהבה?

תשובה:

דרך ל"ב נתיבות החכמה שאותם אנחנו נלמד בעזרת השם בחלק י"ג.

סיכום בנקודות:

  • ז"א המיצג את הנברא צריך להיוולד עם הכוח ליצר את מטרת הבריאה שהיא אהבה דהיינו יתר דבקות עם שותפות של התחתון שהוא הרצון לקבל שמושך אור חכמה.

  • הפרצופים העליונים מז"א הם רק אמצעי ולא מטרה שהם בחינת חסד ולא בחינת חכמה. ובזה הם נחשבים לבחינת מלאכים דהיינו רק סיוע לאדם והיות ואין בהם רצון לקבל לכן אין בהם טעויות. עומדים על רגל אחת.

  • כדי להוליד את ז"א שנולד מאו"א צריך שאו"א יתעלו למדרגת חכמה כדי להוליד אותו על פי תפקידו ליצר אהבה. לכן או"א מתאחדים לפרצוף אחד עולים לא"א ששם ישנה חכמה בשורש וע"י כך יש להם אפשרות להוליד את ז"א עם רצון לחכמה אבל גם עם הטבע שלהם של חסדים.

  • ז"א עצמו נולד עם ב' כוחות מחזה ולמעלה חסדים מכוסים וזה צד הזכר שבאדם. ומחזה ולמטה שזה צד חכמה שהיא בחינת חסדים מגולים. וב' בחינות אלו הם כנגד יראה ואהבה שצריכים להיות בכל אדם כאשר רק צד של חסדים עדיין לא מבטא את צד האדם אלא רק בחינת האהבה אולם צריך את החסדים כדי שדרכם יתקשר לעליונים בבחינת לימוד תורה שהיא כמו צד של מלאכים.

  • בזאת סיימנו את חלק י"ב. ובחלק י"ג נלמד את שורשי המוחין ליצירת אהבה. וחלק י"ד נלמד בעזרת השם על נתינת המוחין האלו לזו"ן ועל נסירת הנקבה. חלק ט"ו על דרכי החיבור ביניהם. וחלק ט"ז על לידת האדם והעולמות בי"ע.

עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב