תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 3 | עמודים אלף תצז-תצח

28

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 3 | אלף תצ"ז-תצ"ח | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו שישנם ב' חלוקות עיקריות מבחינת העיבורים.

איזה ב' חלוקות עיקריות?

לקיום ולשכלול.

הקיום הוא עד ב' שנים ויום אחד.

והשכלול הוא מב' שנים עד כ' שנים והלאה.

מה ההבדל ביניהם מצד עולם הנקודים?

שבקיום שהוא עד ב' שנים מה לוקחים לתקן?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 3 חלק יד\תמונה שיעור 3 חלק יד a.jpg

מצד עולם הנקודים לוקחים לתקן את הכלים דראש וכלים של קטנות של נקודים.

מה לוקחים בגדלות או בשכלול?

מהכלים דגדלות של נקודים שהם מלך הדעת מלכי חג"ת ומלכי תנהי"ם.

שמלך הדעת זה כנגד כתר משיח.

מלכי חג"ת כנגד חכמה אהבה.

מלכי תנהי"ם כנגד בינה ענוה או יראה.

אלה ג' המדרגות שמתקנים בעולם הנקודים.

אלה קורות לאט לאט ואלה קורות בבת אחת.

אז אנחנו רואים סדר של ג' בחינות עיקריות עיבור א' ועיבור ב'.

ועיבור ב' כולל הרבה מאד זיווגים והם לקחו דברים שונים לתקן מעולם הנקודים.

עלתה פה שאלה בשיעור על פי דברי האר"י באות ד' שהרב אומר האר"י הקדוש אומר שבהעלת מ"ן דלילה הוא עיבור ב' דמוחין דהולדה בעוד שלמדנו בחלק י"ב שרק בשים שלום ביום הוא זיווג למוחין דהולדה.

שואל איך זה יכול להיות?

ועל זה באה תשובה.

מה התשובה שהוא נתן לנו?

שעיבור ב' זה לא רק מה שקורה במוחין דחיה בהולדה בשים שלום.

אלא עיבור ב' כולל גם את השלמת כלים שקורת בלילה.

אז הוא אמר הלילה מוחין דהולדה.

אומר לא זה לא כל מוחין דהולדה אבל זה בהחלט חלק מעיבור ב' חלק ממוחין דהולדה וזאת היתה השאלה והתשובה.

עוד למדנו שיש חילוק ​​ בין נשמות הצדיקים לזו"ן.

מה החילוק?

שנשמות הצדיקים כשמעלים מ"ן וביקוש אז הם יכולים לעלות מ"ן הם חייבים להעלות מ"ן בלילה.

נשמות הצדיקים רק בלילה בזמן השכיבה יכולים להעלות מ"ן אבל זו"ן יכולים להעלות גם ביום וגם בלילה שזה נקרא קריאת שמע של ערבית ושחרית.

אמר שיש עוד חילוק באות ו'

שנשמות התחתונים שנשמות הצדיקים הם לא יכולות להעלות מ"ן בלילה עד שיהיה בן י"ג שנים ויום אחד.

לעומת זאת הזו"ן יכולים להעלות מ"ן כבר מתשע שנים ויום אחד.

אז מה שכתוב פה עולם הנקודים זה מה שלקחו לתקן מעולם הנקודים.

סיכום בנקודות:

  • בעולם אצילות שבא לתקן את עולם הנקודים ישנם ב' חלוקות עיקריות הנקראות עיבור א' ועיבור ב'.

  • עיבור א' הוא רק לצורך הקיום עד ב' שנים שבזמן זה מתקנים מעולם הנקודים את הכלים דראש ואת הכלים דקטנות דנקודים.

  • עיבור ב' הוא לצורך השכלול מב' שנים עד כ' שנה והלאה שבזמן זה מתקנים בעולם הנקודים לאט לאט את הכלים דגדלות דנקודים.

  • הכלים דגדלות דנקודים מתחלקים לג' חלוקות עיקריות: מלך הדעת כנגד כתר שבו מתקנים בחינת משיח את האחדות הכללית. ב. מלכי חג"ת כנגד חכמה שבהם מתקנים בחינת האהבה. ג. מלכי תנהי"ם כנגד בינה שבהם מתקנים בחינת ענוה ע"י כוח היראה.

  • למדנו ב' חילוקים בין נשמות הצדיקים אל זו"ן: א. נשמות הצדיקים עולים רק בלילה לעומת הזו"ן שעולים גם ביום וגם בלילה ב. נשמות הצדיקים יכולות לעלות בסוד מ"ן בלילה רק מבן י"ג ויום אחד ומעלה אולם זו"ן יכולים לעלות כבר מגיל תשע שנים ויום אחד.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

חלק י"ד עמודים אלף תצ"ז –תצ"ח שיעור 3
1. בעולם אצילות שבא לתקן את עולם הנקודים ישנם ב' חלוקות עקריות הנקראות עיבור א ועיבור ב'.
2. עיבור א' הוא רק לצורך הקיום עד ב' שנים שבזמן זה מתקנים בעוהנ"ק את הכלים דראש ואת הכלים דקטנות דנקודים.
3. עיבור ב' הוא לצורך השכלול מב' שנים עד כ' שנה והלאה שבזמן זה מתקנים בעוהנ"ק לאט לאט את הכלים דגדלות דנקודים.
4. הכלים דגדלות דנקודים מתחלקים לג' חלוקות עיקריות:
א. מלך הדעת כנגד כתר שבו מתקני בחינת משיח את האחדות הכללית.
ב. מלכי חג"ת כנגד חכמה שבהם מתקנים בחינת אהבה .
ג. מלכי תנהי"ם כנגד בינה שבהם מתקנים בחינת ענווה על ידי כח היראה.
5. למדנו ב' חילוקים בין נשמות הצדיקים וזו"ן :
א. נשמות הצדיקים עולים רק בלילה לעומת הזו"ן שעולים גם ביום וגם בלילה.
ב. נשמות הצדיקים יכולות לעלות בסוד מ"ן בלילה רק מגיל יג ויום אחד ומעלה אולם זו"ן יכולים לעלות כבר מגיל 9 שנים ויום אחד.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב