תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 4 | עמודים אלף תצט-תק

31

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 4 | אלף תצ"ט-ת"ק | הדף היומי

שאלנו מהו הטעם שכשז"א עולה לאו"א הוא לא צריך תיקון עורלה לא צריך להסיר את העורלה ואלו כאשר נשמות הצדיקים עולות לז"א הן כן צריכות עורלה.

למה זה קורה?

מכיון שז"א הוא כבר נמצא נולד בלי עורלה נולד מהול.

כי הוא נולד בתוך עולם אצילות שבעיבור שלו כבר עשו לו את התיקון של הלובן העליון והאודם דאמא.

נשמות הצדיקים שעולות לז"א הן באות מעולמות בי"ע.

ובעולמות בי"ע אין להם עדיין את התיקון של הסרת העורלה לגמרי.

ולכן הם צריכים תיקון מיוחד לעשות את זה והסרת העורלה היא ע"י ג' שנים כנגד הנה"י ועוד שנה שזה נקרא קודש הילולים.

נשמות הצדיקים הם כנגד הזו"ן בעולמות בי"ע.

הזו"ן הוא השורש של נשמות הצדיקים.

הז"א של הזכרים והנוקבא של הנקבות.

הגו"ע של הצדיקים מלבישים על אח"פ של זו"ן דאצילות כשהם בקטנות בקביעות דעולם אצילות אז אח"פ שלהם נמצאים בבי"ע.

ט' תחתונות של הנוקבא ואח"פ של ז"א.

מהי העורלה?

הרצון שבעל מנת לקבל ולכן צריכים להסיר אותו.

לכן צריכים את התיקון של הנה"י הללו.

מדוע נשמות המלאכים לא ראויות להוליד ולהעלות מ"ן לצורך גדלות דז"א?

כי הם נמצאים במצב של עולם היצירה וזה הטבע שלהם.

מה הם יעלו לבקש?

הם יכולים לעלות לבקש רק ו"ק זה השיא שלהם של המלאכים חוץ ממטטרון.

זה השיא שלהם של המלאכים.

ולכן כשהם עולים למעלה אז הם יוכלו לבקש רק ו"ק.

אז זה לא יעזור שהמלאכים יעלו לזו"ן כי מה הם יבקשו מהם?

מה שכבר יש לזו"ן?

הרי לזון יש כבר ו"ק אז הם לא יכולים להעלות את זו"ן.

אבל נשמות הצדיקים שהם באים מבריאה שהם רוצים ג"ר ויש כאלה גם מאצילות שרוצים אפילו יותר.

אז ברגע שהם רוצים שלמות של נשמה לפחות אז הם יכולים להעלות למעלה הנשמות כדי לבקש והמלאכים אין להם מה לבקש יותר יש להם מה שיש להם.

מה זה לא יכולים לבקש?

הם יכולים לבקש המלאכים בחינת ו"ק.

רק הם לא יכולים ברגע שיבקשו ו"ק אז יש לזו"ן מה לתת להם כי בקביעות של זו"ן דאצילות יש כבר ו"ק.

אבל כמו שאנחנו רוצים שנשמות הצדיקים שהבחינה התחתונה תעלה לזו"ן כדי שזה יאתגר את זו"ן להעלות למעלה להביא להם את הארה שהם מבקשים.

אבל אם הם מבקשים מה שיש כבר לזו"ן אז הם לא מאתגרים המלאכים את הזו"ן לעלות יותר למעלה.

לכן אין נשמות המלאכים ראויות להעלות מ"ן לצורך גדלות.

נשמות הצדיקים לא ראויים להוליד במקומם הם צריכים לעלות למעלה ואז הם יהיו ראויים לגרום לזו"ן להוליד.

אומרים בגמרא שקטן לא מזכה לאחרים.

באיזה מצב מדובר שהוא לא מזכה לאחרים?

שקטן שבנשמות הצדיקים הוא כמו המלאכים.

שמה הוא קטן הוא רק ו"ק אז מה הוא יבקש על עצמו.

כל מה שהוא מבין זה המוחין של ו"ק שיתנו לו רק על גוף.

אז אם את זה הוא יעלה לבקש הוא לא גורם לזו"ן לעלות למקום יותר גבוה.

סיכום בנקודות:

  • כשז"א עולה לאו"א לקבלת מוחין דגדלות אינו צריך הסרת העורלה היות והוא נולד מראש ללא עורלה אחרת לא היה נמצא בעולם אצילות ששם כתוב לא יגורך רע.

  • את התיקון של הסרת העורלה נעשה לז"א בזמן העיבור ע"י הלובן דאבא והאודם דאמא.

  • כשנשמות הצדיקים עולים לזו"ן דאצילות היות והם נמצאים למטה מפרסה שיש שם שליטה של הפרסה שבעל מנת לקבל הנקרא עורלה על כן צריכים להסיר את העורלה לפני שעולים למעלה והם ג' שנות העורלה.

  • לאחר שהסירו את העורלה הם צריכים גם לשנה הרביעית הנקראת קודש הילולים כדי להמתיק אותם במידת הרחמים שיתאימו לקו אמצעי דאצילות.

  • נשמות המלאכים נמצאים במצב הקביעות שלהם בו"ק בעולם היצירה ואלו הנשמות בעולם הבריאה דהיינו בג"ר דנשמה.

  • כאשר עולה בחינה מלמטה לזו"ן דאצילות לבקש זה כדי שזו"ן יעלו יותר למעלה לבקש היות וזו"ן כבר נמצאים במצב של ו"ק אז לא יעזור מי שצריך ו"ק שיעלה אליהם לביקוש כדי להעלות אותם כי הרי הם ממקומם עצמם יכולים לתת הארה זו.

  • נשמות הצדיקים הם בטבעם רוצים ג"ר כי הם באו מבריאה ולכן כשהם עולים לבקש לזו"ן אין ג"ר במצב הקביעות לכן הם צריכים לעלות למעלה כדי להשיג את אותה גדלות ומכאן אנו רואים שנשמות הצדיקים יכולים לשמש למ"ן לזו"ן לצורך גדלות ואילו המלאכים לא.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 4 חלק יד\תמונה שיעור 4 חלק יד a.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 4 חלק יד\תמונה שיעור 4 חלק יד b.jpg

 

 

 

חלק י"ד עמודים אלף תצ"ט –תק שיעור 4
1. כשז"א עולה לאו"א לקבלת מוחין דגדלות אינו צריך הסרת הערלה היות והוא נולד מראש ללא ערלה. אחרת לא היה בעולם אצילות ששם כתוב "לא יגורך רע".

2. את התיקון של הסרת הערלה נעשה לז"א בזמן העיבור ע"י הלובן דאבא והאודם דאמא.

3. כשנשמ"צ עולים לזו"ן דאצילות היות והם נמצאים למטה מפרסה שיש שם שליטה של הפרסה של הבע"מ לקבל שנקרא ערלה ע"כ צריך להסיר את הערלה לפני שעולים למעלה. והם ג' שנות הערלה.

4. לאחר שהסירו את הערלה הם צריכים גם לשנה רביעית הנקראת קודש הילולים להמתיק במידת הרחמים שיתאימו לקו אמצעי דאצילות.

5. נשמות המלאכים נמצאים במצב הקביעות שלהם בו"ק בעולם היצירה ואילו הנשמות בעולם הבריאה דהיינו בג"ר דנשמה.

6. כאשר עולה בחינה מלמטה לזו"ן דאצילות לבקש זה כדי שזו"ן יעלו יותר למעלה לבקש היות וזו"ן כבר נמצאים במצב של ו"ק אז לא יעזור מי שצריך ו"ק שיעלה אליהם לביקוש כדי לעלות אותם כי הרי הם במקומם עצמם יכולים לתת הארה זו.

7. נשמ"צ הם בטבעם רוצים ג"ר כי באו מבריאה ולכן כשהם עולים לבקש לזו"ן אין ג"ר במצב הקביעות לכן הם צריכים לעלות למעלה כדי להשיג את אותה גדלות ומכאן אנו רואים שנשמ"צ יכולים לשמש למ"ן לזו"ן לצורך גדלות ואילו המלאכים לא.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב