תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 6 | עמודים אלף תקג-תקד

38

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 5 | אלף תק"א-תק"ב | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז ראשית חזרנו על השיעור הקודם והבנו שכדי לתקן את שבירת הכלים או את חטא אדם הראשון

זאת אומרת להעלות נשמות מבי"ע שזה אפשר רק בגדלות.

אבל הביקוש לזה הוא זה שמייצר את הגדלות הזאת.

כי יש קביעות בעולם אצילות והקביעות בעולם אצילות לא צריכה את נשמות הצדיקים האלה.

מדוע?

כי בקטנות כבר היתקן עולם אצילות ממה שהיה בעולם הנקודים ששם לא היה גדלות.

ממי?

מהראשים וממצב הכלים של קטנות שנשברו אבל לא מחמת עצמם.

אז מחמת עצמם הם מתוקנים.

אז עולם אצילות הקבוע הוא ניתקן מזה לא היה צריך גדלות.

אם אתה רוצה עכשיו להוליד את מה שהיה בשבירה מחמת עצמה דהיינו בגדלות של ז"ת דנקודים אז אתה צריך שיהיה גדלות בזו"ן.

כי זו"ן כדי לתת גדלות הם צריכים להיות גדולים.

אבל בקביעות שלהם הם קטנים.

אז היה מצוין הקטנות הזאת כדי לתקן מעולם הנקודים את המצב שנשבר שלא מחמת עצמו את מצב הקטנות זה נתן קביעות.

אבל כשלא נגמר התיקון ועדיין יש לחץ משהו חסר מכיון שנשמות הצדיקים לא מתוקנות עדיין או הכלים של הגדלות לא מתוקנים.

אז הם צריכים לעלות למעלה להיתקן.

מאיפה?

מבי"ע.

למדנו בשיעור הקודם שבבי"ע יש גם למשל מלאכים אופנים חיות הקודש.

אז מי עולה הם או הנשמות?

גם הנשמות נמצאים בבי"ע וגם הם נמצאים בבי"ע.

תשובה: הטבע של המלאכים הוא בו"ק והטבע של נשמות הצדיקים הוא דווקא בג"ר

לכן כשהמלאכים עולים לזו"ן זו"ן דאצילות אז הם לא מעוררים אותם לעלות למעלה.

למה?

כי מה שהם צריכים יש להם כבר בקביעות אז הם לא צריכים לעלות למעלה לבוא לבקש.

זה כמו שיש לי עכשיו באר מים ומישהו בא ומבקש ממני מים אני נותן לו מים.

אבל אם הוא מבקש ממני ענבים יין.

אין לי יין אז אני צריך לעלות למעלה להיכל או"א להביא יין.

לכן אנחנו רואים את ההבדל בין עלית נשמות הצדיקים לעלית זו"ן לעלית המלאכים.

אז זה הבנו מהשיעור הקודם שמי שעולה לבקש מ"ן זה דווקא נשמות הצדיקים.

בעניין הזה הדגשנו עוד נקודה שנשמות הצדיקים שעולים למעלה כדי לבקש גדלות בהם צריך הסרת העורלה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 5 חלק יד\תמונה שיעור 5 חלק יד a.jpg

למה?

כי הם נמצאים למטה מפרסה.

ולמטה מפרסה יש עורלה.

לכן הם צריכים לעלות למעלה כדי לבקש.

לעומת זאת אם אתה לא בא לתקן את נשמות הצדיקים שנמצאים למטה מפרסה אלא רק להמשיך את הקיום בעולם אצילות אז לא צריך את התיקון של העורלה.

מה למדנו היום?

על היחס בין הזיווג בלילה לזיווג ביום.

שבא ואומר לנו העולם ניתקן באופן כזה שיש לילה ויום.

יש מעשה וכוונה

יש שמאל וימין

תחתון ועליון

למטה מפרסה ולמעלה מפרסה

בריאה ובורא

כל אלה הם רעיון אחד.

זה גם אדני והויה.

מה הרעיון?

הרעיון הוא שהתפיסה של נשמות הצדיקים במקומם זה צד המעשה וזה צד הלילה צד ההסתרה.

במעשה אני לא מרגיש את הולדת הנשמה שזה התענוג הידיעה ההבנה ההשגה הבנים

לא מרגיש זה בלילה.

מה כן אבל אני כן יכול להרגיש בלילה כשאני עושה את המעשה?

שתהיה לי השתוקקות להשיג את הנקודה שמעבר.

וכשאני עושה מעשה כדי להשיג את הנקודה שמעבר

למשל,

אני מניח תפילין זה רק המעשה זה נקרא לילה.

למה?

כי זה מעשה.

מה התפקיד של המעשה?

לגרום לי להשתוקקות כדי לקבל את האור באותו מעשה.

אז יש אנשים שבאים ואומרים כשאני ארגיש אז אני גם יעשה.

אומר אבל זה הפוך.

בעברית הלילה קודם ליום.

ויהי ערב ויהי בוקר.

זאת אומרת שהזיווג לילה הוא הכנה לזיווג היום.

שהמעשה הוא הכנה לתפיסה העליונה הרוחנית שלך לקבלת האור ולהרגש של המצווה.

לכן צריך לעשות את מעשה המצווה שזה זיווג בלילה אבל באמונה.

באמונה שאתה עושה את זה כדי להכין כלי והשתוקקות נקרא אח"פ כלי המעלה מ"ן כדי לקבל את ההארה.

לכן צריך את הזיווג בלילה.

אז מה התפקיד של הזיווג בלילה?

היא התחלת הזיווג של היום.

היא יצירת ההשתוקקות שלך להתחבר לעליון.

אם אין לך רצון להתחבר לעליון אז אתה תימצא ותקבל רק את ההארה האוטומטית שמחיה את העולם הזה או את התפיסה או את המעשה מצד הנהירו דקיק שמאיר לקליפה.

וכל התפיסה שלך את המקרה יהיה דרך הקליפה שמנציחה את המקרה ואז אתה רדוף אחרי המקרה.

אומר לך אתה צריך לעשות זיווג בלילה.

זיווג בלילה.

מה זה זיווג בלילה?

אני אקום בלילה להתהולל?

לא.

אז מה אני יעשה בלילה? אני אבכה שאין לי?

לא.

אז מה אני יעשה בלילה?

לימוד תורה.

ק"ש כשהלכתי לישון.

אבל אני רוצה להרחיב את היריעה אז זה לא מספיק ק"ש כי זה רק כדי לנשום.

אבל כדי להיות במציאות שהיא מציאות שלמה של השתוקקות אמונית השתוקקות של התחברות שיש בי אמון ביני לבין הקב"ה שאני מרגיש שהשלמה של תפיסת העולם הזה שלי של תפיסת העצמיות שלי תהיה בהתחברות לעליון.

אז אני צריך לעשות מעשים שקשורים לקשר שלי עם העליון לימוד תורה מקשר אותי לעליון.

ק"ש זה יצירת האמון ביני לבין העליון.

לכן לימוד תורה מחבר אותי לעליון בלילה.

גם הלימוד תורה ביום זה סוג של זיווג על הבסיס של הלימוד בלילה.

כי אז הלימוד תורה ביום יהיה כדי להגיע להשגה עליונה של תרי"ג פיקודין שזה נקרא גילוי.

שזה הגאולה היא צריכה להיות ביום אבל הגאולה של ההשתוקקות היא נמצאת בלילה.

אז מה שהיה בליל הסדר שהיה לי גאולה בלילה זה לצורך יצירת ההשתוקקות.

אבל אח"כ צריך להיכנס לארץ ישראל שבארץ ישראל תהיה הגילוי ביום.

אבל זה צריך להיות ההשתוקקות.

שאני יכול להגיד אני חיסרון אז אני ייהנה במצרים לפחות.

אומר לא. דווקא ההשתוקקות לצאת ממצרים זה האמונה בלילה.

לכן צריך את הזיווג בלילה שזה נקרא ידיים העליונים שזה נקרא מנצפ"ך דאמא שמקבלים בלילה.

מה זה מנצפ"ך דאמא?

הה' גבורות דגדלות.

ה' גבורות דגדלות זה נקרא מסכים לצורך גדלות.

בקטנות נקרא שיש לי ה' גבורות דז"א.

שזה רק למניעה לשמירה על הקטנות שלא יבוא משהו גדול ויזיז אותי מהמדרגה.

אז אלה שני הזיווגים שיש.

הזיווג בלילה יש בו גם כוח לעורר נשמות ישנות.

אבל כדי להוליד נשמות חדשות זה אפשר בשבתות או בגמר תיקון.

בזיווג בלילה יש שני דברים יש את ק"ש ויש את בשכמל"ו

יש פה את התפיסה של האמת כפי שהיא ואח"כ החיבור שלה אלי.

שהתפיסה של האמת כפי שהיא זה רק ההתפעלות מהחוק אבל אח"כ איך זה קשור אלי זה בשכמל"ו וזה יצירת ההשתוקקות.

אבל אני צריך לדעת למה להשתוקק.

אני חייב לדעת מהי נקודת האמת.

שאומרים לי תראה ככה זה למעלה אז אני משתוקק להתחבר למקום הזה כי אני צריך לשייך את זה לעצמי לנקודת החיסרון שלי.

אז אלה שני הדברים שעושים.

אח"כ בק"ש דשחרית שבפסוק הראשון של שמע ישראל אז מזדווגים או"א זיווג גמור.

והזיווג של או"א זה רק זיווג לצורך התעוררות.

אבל זה כבר התעוררות של הגילוי.

​​ ואז הגילוי יש שם גם זיווג הוא נעשה בתפילת שמונה עשרה תפילת העמידה.

שיעור הבא בע"ה אנחנו נלמד עוד על הלימוד בלילה ומה זה עושה.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור הקודם למדנו שעלית מ"ן לצורך זיווג להולדת נשמות אפשרי רק בנשמות הצדיקים ולא מהמלאכים.

  • וזאת מכיון שהמלאכים כשעולים לביקוש לזו"ן דאצילות לא מעוררים את זו"ן לעלות יותר למעלה מכיון שיש להם את מדרגת ו"ק שהיא מדרגת המלאכים.

  • לעומת המלאכים כאשר נשמות הצדיקים עולים שהם באים מבחינת שבירת הכלים של מלכים ממצב הגדלות דנקודים הם מבקשים גדלות ולזו"ן אין במקומם על כן זה מצריך מהם לעלות להיכל או"א כדי לקבל את הגדלות.

  • בשיעור של היום למדנו על הצורך בק"ש של הלילה וכן של לימוד התורה בלילה.

  • הק"ש של הלילה וכן הלימוד תפקידם לעורר את ההשתוקקות שהיא נקראת כלי המעלה מ"ן שהמ"ן הוא רשימות של נשמות שצריך להוליד וללא כלי המעלה מ"ן לא תהיה לידה.

  • יוצא מכך שלצורך לידה חייב זיווג הלילה למרות שהזיווג עצמו ללידה נעשה ביום הוא לא יוכל להתקיים ללא הפיוס שהוא יצירת ההשתוקקות האמונית שיש בלימוד הלילה על כן הוא מקדים בהכנה ונקרא ידיים דאמא או מנצפ"ך דגדלות לצורך הזיווג ביום שהוא לידת הנשמות בעת תפילת העמידה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

חלק י"ד עמודים אלף תקג–תקד שיעור 6
1. הלימוד בלילה לאחר חצות הוא הזווג של יעקב עם לאה שהוא בנקודת היסוד דאורות ששימשה ללאה במצב הקטנות ועתה במצב הגדלות כדי להשיג את ההשתוקקות האמונית.

2. במצב הקטנות רחל הייתה רק נק' בסיום רגלין שהיא במקום החזה מצד הכלים ויסוד מצד האורות. אולם לא היה לה אפילו קטנות.

3. במצב הגדלות שבאים נה"י חדשים ורחל נמצאת במקום הת"ת אז היא שולטת על כל הנה"י ולאה היא שולטת על חב"ד חג"ת והמקום המשותף ביניהם הוא שרגלי לאה מגיעים עד סיום שליש אמצעי דת"ת וראש דרחל דהיינו כתר שלה מתחיל מסיום שליש עליון דת"ת ומטה יוצא ששליש אמצעי משותף הן ללאה והן לרחל.

4. במצב הגדלות כיצד לאה עושה זווג הרי אין לה מלכות שם? אלא שמשתמשת ביסוד דאורות ממצב הקטנות והיא נקראת תורת הנסתר.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב