תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 8 | עמודים אלף תקז-תקח

32

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 8 | אלף תק"ז-תק"ח | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז ראשית חזרנו על הלימוד של אתמול ואמרנו שבערבית הזיווג הוא על קומת נשמה עם לאה פב"פ ורחל נמצאת במצב אחוריים.

סיימנו את היום מתחילים להכין את עצמנו ליום החדש.

כל יום שבא הוא ​​ עוד הזדמנות לגלות עוד משהו מהתיקון.

לכן אנחנו מחכים ליום הבא.

איך בונים את היום הבא?

כל מה שאנחנו רוצים לגלות ביום זה שתהיה גאולה.

מה זה גאולה?

שיתגלה אור חכמה בלב בבחינת רשימות

זה המטרה. עכשיו אני צריך לבנות הלב הזה.

איך בונים את הלב?

הרי כשאני רוצה לבנות את הלב אני רואה שהלב הוא קצת פגום.

אז מה עושים?

הרי בלב הרגיל אני לא יכול לקבל.

כי הלב שלי משמש רק את הגוף.

אז אני אומר ככה מה נעשה?

בוא ניקח את מי שיכול להסתכל על הנשמה על הרצון שמתחבר עם הבורא.

אני צריך לחפש אותו.

אז איפה אני אחפש אותו?

איפה מחפשים אותו?

רק במקום הנסתר מהגוף.

אני צריך לשים את הגוף בצד וללכת לחפש אותו במקום הנסתר.

מי יכול לעשות את זה?

רק לאה.

רק ע"י הוויתור אני יכול לעשות את זה.

כי הוויתור הזה הוא מאפשר לי לעשות את התיקון כי בלי התיקון הזה שאני מוכן לוותר על החיצוניות וללכת לנסתר בלי התיקון הזה אני לא יוכל לקבל את ההארה בצורה נכונה.

אז אני מכין את עצמי ליום.

איך אני מכין את עצמי ליום?

לאה היא הנסתר היא יודעת לוותר על עצמה.

רחל עדיין נמצאת בקליפות.

הרצון העצמי שלי בקליפה אני לא יכול להשתמש בו.

אבל אני רוצה בו להשתמש בסופו של דבר.

אז מה אני עושה?

אני אומר ככה אני צריך ללכת למקום הנסתר הזה של לאה.

והיא צריכה ללמוד לקחת כלים או לקחת אור בשביל להגדיל את הלב.

אז לא לומדים חכמת הנסתר מנותקת.

לא לומדים חכמת התורה על איזה שהיא מיסטיקה כמו בפיסיקה לומדים על תורת הקוונטים לומדים פילוסופיה אבל זה לא קשור אלי.

לא. לומדים תורת הנסתר שקשורה אלי.

אני עוד לא הולך לפעול אותה אבל תורת הנסתר שקשורה אלי.

לאו דווקא אלי באופן אישי.

לכן צריך ללמוד את תורת הנסתר אגב הרצון לקבל חכמה.

שלכן לאה צריכה לשאול או לקבל את הכוח הזה שנקרא כותל מסך למדרגת חכמה.

בחצות לילה כאשר בא אור ע"ב ס"ג אז רחל לא יכולה לקבל את האור ע"ב ס"ג הזה כי היא נמצאת בבי"ע.

לאה לא יכולה לקבל את האור הזה כי היא רק חסדים מכוסים וזה אור חכמה.

אז מה עושים?

לאה לוקחת את הכלים משאילה כלים מרחל מקבלת אור ע"ב ס"ג בשביל רחל אח"כ כשרחל תהיה מוכנה ביום אז היא תיתן לה את הכלים האלה ורחל תוכל לעשות את הזיווג.

אז אמרנו בהתחלה אדם נמצא בגאווה אני צריך לקבל.

לאה מתקנת את הגאווה ועוברת לענווה.

משתמשים בענווה הזאת כדי למשוך את בחינת האהבה ושלא נהיה בתאווה.

זה מה שלמדנו בשיעור הקודם.

בא והסביר לנו את התהליך שקורה ואמר לנו כך:

הנה"י דאמא שבאים להשפיע את אותה הארה זה נקרא שהם ארוכים.

ארוכים מה הכוונה?

אין מקום לקבל בגלל שהנה"י דאמא ארוכים?

הנה"י דאמא שבאים לתת למלכות.

כן ארוכים זה חכמה ואין איך לתת אותם אם הם לא יתאחדו יחד.

לא כי אין מקום כי צריך שתהיינה שתי התכונות.

גם התכונה של לאה וגם התכונה של רחל.

בעצם אומרים לאה את צריכה לקבל על התכונה של רחל.

לא רחל. את על התכונה של מישהו אחר.

אז לכן היא הולכת לרחל אומרת לרחל או רחל באה אליה ואומרת לה

לאה לכי תקבלי את עבורי.

לאה היא צדיקה היא מוכנה לעשות את זה בשביל רחל.

רחל מגלה לה את הסודות.

דהיינו היא מגלה לה את הכותל של קבלת חכמה.

אז היא הולכת לקבל חכמה זה נקרא שהיא זכתה לכותל של המלכות.

היא משאילה כלים מרחל.

משמשת גם במסך שנקרא כותל גם במסך דנה"י.

היא בחינת ג"ר אז היא יכולה לקבל את האור הזה.

ובזה הוא הסביר לנו שחייב שב' הנוקבות האלה לאה ורחל יתאחדו.

למה חייב שהם יתאחדו?

כי לכל אחד יש תפקיד מיוחד זה כמו יראה ואהבה או ענוה ואהבה.

אי אפשר בלי שתי התכונות הללו.

אי אפשר בלי חסדים וחכמה.

אי אפשר רק להגיד אני רוצה תענוג.

ואי אפשר להגיד אני רק רוצה השפעה.

אהבה אמיתית חייבת לכלול את שתי התכונות האלה.

זה שתי התכונות של לאה ורחל.

אז בהתחלה לאה משאילה כלים מרחל ועושה את הזיווג בלילה שזה בניית הענווה.

אח"כ ביום אם קנו את האמונה בלילה אז רחל יכולה עכשיו לבוא חוט של חסד משוך על פניה והיא יכולה לבוא לבקש.

והיא פוחדת לבוא לבקש.

מה היא אומרת?

כל מי שיבוא לחצר המלך כל מי שיבוא לבקש אחת דתו להמית.

למה?

כי אסור לך לבקש את האור.

אבל אם כוח האמונה כוח הענווה משוך עליה כוח אותו חסד עליון שהוא חסד מטעם לאה אז היא כן יכולה לקבל.

איפה למדנו את זה בצמצום א'?

בצמצום א' בעולם א"ק למדנו ככה:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 8 חלק יד\תמונה שיעור 8 חלק יד a.jpg

שיש לנו שתי תכונות:

תכונה של זכר ותכונה של נקבה.

יש לנו בחינת התלבשות שזה כנגד לאה היא לא מתפשטת לגוף.

ויש בחינת עוביות שהיא כנגד רחל שהיא רוצה להתפשט ללב.

אז איך עושים זיווג?

עושים בהתחלה זיווג ראשון.

זיווג ראשון עושים לאה ורחל מתכללת בלאה.

מי העיקר פה בזיווג?

לאה.

ורחל מתכללת בלאה זה נקרא זיווג של זכר זיווג דהתלבשות.

האם הוא מתפשט לגוף?

לא מתפשט לגוף זה כמו זיווג מופשט.

המופשט הזה זה תורת הנסתר והוא חייב להיות מוקדם כדי להכין בצורה המופשטת כל ההשקפה ואת כל התכנון השלם.

אח"כ בזכות שרחל התכללה בלאה בזכות שהעוביות התכללה בהתלבשות.

אז ההתלבשות עכשיו מתכללת בעוביות.

עכשיו העיקר של הזיווג הוא רחל הוא עיקר הזיווג זה עיקר.

ובזיווג הזה זה עיקר.

זה זיווג של לילה. זה זיווג של יום.

יום זה גילוי לכן הזיווג הזה מתפשט לגוף.

וזה נקרא גילוי.

וזה נקרא גלות.

בגלות תורת הנסתר בלילה.

והיות ואנחנו בזמן של גלות בעולם הזה עיקר הלימוד הוא בלילה שזה תורת הנסתר בגלות אנחנו.

כשיהיה גילוי אז כל הכוח של רחל הוא ע"י זה שההתלבשות מתקשרת עם העליון.

ורחל יכולה להתקשר עם התחתון עם הגוף עם הלב.

אבל לב בלי העליון זה יהיה כמו לב זה לא לב אמיתי.

אתם רואים שהכל זה דבר אחד.

זה גם הכוח של בינה ומלכות שמתכללות זו בזו.

שהמלכות היא באה לטובת התחתון.

והבינה באה בקשר לעליון.

זה גם הכוח של בינה שמתחלק לשתיים.

זה הכל אותו רעיון רק להבין את הדבר השלם של זה.

שזה נראה לאה רחל דברים מסובכים. זה לא כל כך מסובך.

זה אותו רעיון להבין את העניין שכשאנחנו רוצים להגיע לגילוי הלב או שהבריאה תבוא לידי קיום היא חייבת קודם כל את כוח הבורא שבבריאה.

כוח הבורא שבבריאה חייב להיות מוקדם לכוח הבריאה שבבריאה.

למרות שהכוח של הבריאה שבבריאה הוא עיקרי אבל כשהוא יבוא לבד זה יהיה כמו מדע בלי אמונה

בלי דת.

הדת היא העיקר היא מקשרת לעליון אבל אם היא תישאר רק דת בלי לבוא לגילוי ללב לפרקטיקה של החיים אז היא דת שנמצאת רק בבית המדרש אין בה גאולה.

אז התפקיד של לאה הוא לקיים את הנסתר את המופשט את השיטה את הרעיון אבל אח"כ לא לברוח כשצריכים לבוא לגילוי אז צריך לבוא ביום גם לזיווג ואז הדברים מתגלים.

אם אדם לא עושה את העבודה בנסתר הוא פוחד מהגילוי.

אם הוא עושה את העבודה בנסתר לא אכפת לו לגלות.

או מתי הוא מוכן לגלות?

גם כשהוא מופקר לגמרי גם לא אכפת לו לגלות.

אז הנה לנו היום שלמדנו את ב' הזיווגים הללו.

לאה משתמשת ברחל משאילה ממנה כלים.

לאחר מכן רחל יורשת את כל ההשקפה הזאת ואיתה היא בונה את הלב.

ואז היא יכולה לגלות את האור מבחינת הלב שזה נקרא זיווג דהולדה זיווג של אהבה שמתגלית אגב הנסתר.

לאה מרוויחה מזה רבות

מה היא מרוויחה מזה?

לאה מרוויחה מזה שהשיטה שלה היא לא רק רעיון אלא היא תוכנית עבודה.

היא כבר רעיון מסודר. זה רעיון מובנה כבר.

הכל מאורגן מסודר מדויק. זה סדר בתורה המופשטת הזאת.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שבתפילת ערבית יש זיווג עם לאה פב"פ בקומת נשמה ורחל במצב אב"א.

  • לאחר תפילת ערבית עד חצות לילה לאה מקבלת כותל דהיינו מסך נוסף על המסך העצמי שלה מקבלת גם מסך לצורך הארת חכמה שאותו שואלת מרחל.

  • כל זה נעשה מכיון שלאה שהיא המחשבה המופשטת צריכה לדעת על מה לחשוב כשרוצה לחשוב באופן זה ולכן אין זיווג של זכר בלי נקבה ולכן לאה נצרכת בשביל הזיווג האמיתי על מדרגת חכמה להשאיל כלים מרחל.

  • זיווג דחצות לילה הוא אחר שלאה סיימה לקבל ולשאול את הכלים דרחל ועתה עושה זיווג של תורת הנסתר של המחשבה המופשטת כדי לארגן ולסדר את המחשבה המופשטת הזאת כדי לתת אותה לרחל ביום.

  • ההשתתפות של רחל בהתכללות בזיווג של לאה בחצות לילה מאפשרת לה לקבל כירושה את כל מה שעשתה לאה בלילה ולבוא בזיווג על מדרגת חכמה ביום.

  • בבוקר בעת תפילת שחרית עולת רחל לזיווג עם ז"א בכל קומתו וקומתה וזאת ע"י ירושת הכלים מלאה.

  • בזיווג זה של גילוי בתפילת שמונה עשרה עקרת הבית היא רחל ולאה רק באה לשמש אותה דהיינו הענווה באה לשמש את האהבה והאהבה היא העיקר שהיא בחינת רחל.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 8 חלק יד\תמונה שיעור 8 חלק יד b.jpg

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב