תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 9 | עמודים אלף תקט-תקי

36

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 9 | אלף תק"ט-תק"י | הדף היומי

אז היום הזכרנו את מה שלמדנו אתמול ועיקר מה שלמדנו שזכר ונקבה זה שתי כוחות בעולם שהם מתבטאים כנגד ז"א ומלכות דאצילות ושתי הכוחות האלו הם משמשים בז"א עצמו מצד מה שהתחתון שרוצה להתקשר לבורא שז"א או זו"ן הם כמו הגוף הם כמו צד הבריאה כי הם לא צד המאציל שזה הראש אלא צד הנאצל שזה הגוף.

והגוף אומר אני רוצה להתקשר עם העליון.

איך תתקשר עם העליון?

אם תתנהג כמו העליון. אם תפסיק להגיד אני רוצה להיות רק בריאה אני רוצה לעורר את צד הבורא שבי כי דרך צד הבורא שבי אני אתקשר לבורא.

מי זה צד הבורא שבך?

צד הבורא זה צד הזכר.

אבל העיקר של זו"ן הם הנקבה היא עקרת הבית זה רחל.

אז רחל אומרת אני צריכה לקבל את האור.

אומרים לה כן אבל איך תקבלי את האור?

אומרת מה זה איך?

מהראש שייתן לי אור.

אומר אבל אם ייתן לך אור את תשברי כי את תהי נפרדת ממנו ואסור לך לקבל אור.

אז מה עושים?

​​ אז אומרים לה תראי את צריכה לעשות תיקון.

מה התיקון?

שאת תותרי על עצמך. תגלי ללאה את הסודות שאת בריאה ואת צריכה לקבל אור חכמה.

ולאה בגלל שיש לה תיקון מיוחד של תורת הנסתר שנקרא של זכר שזה תורת הנסתר היא תלך ותעשה זיווג ותראה מהי האמת.

היא יודעת לעזוב את עצמה וללכת ללמוד בהכרה שלמה מהי האמת ככה היא הולכת לעשות זיווג בחצות לילה.

אגב רחל, רחל מאפשרת לה. רחל מגלה לה את הסוד לכי תגלי את האמת.

ואז אחרי שהיא גילתה את האמת היא יורדת למקומה והיא עצמה אומרת אוקי עכשיו התודעה עובדת על פי ההכרה ואם היא עובדת על פי ההכרה אז היא גם יכולה גם להתפשט לגוף ללב והכל יהיה בסדר כי זה על פי האמת.

וזה כל החיים שלנו ככה אנחנו עובדים.

הולכים חושבים בשכל ואז רוצים להרגיש לפי מה שהבנו.

אם הבנתי למשל שנכון לעשות ספורט אז עכשיו התודעה שלי צריכה להתכתב עם זה שצריך לעשות ספורט ולהנות לעשות ספורט.

אם הבנתי שצריך למשל ללמוד תורה הבנתי בשכל בהכרה העליונה ככה סדר העולם.

עכשיו אני צריך שהלב יסכים עם זה.

באיזה תנאי הלב יסכים למחשבה הזאת?

רק מפני שהלב הוא מסור לגמרי למחשבה שהלב שלח את המחשבה לכי תחפשי את האמת.

אבל אם הם עובדים בנפרד.

אז האמת לא משפיעה על הלב.

וזה נקרא שהתודעה היא תודעה של גוף ואז הדעת שנקנית היא דעת של גוף.

עכשיו באים אומרים לנו תראו הדעת מצד האמת היא רק נקודה.

מה זה נקודה?

אין לה לדעת האמיתית מצד האמת אין לה נפח אין לה שטח אתה צריך להסכים שאתה לא יודע כלום.

אבל אני מרגיש שאני יודע.

זה קליפה.

כל מה שאתה יודע זה מצד הגוף שנמצא בבריאה יצירה ועשיה.

מה נשאר לך בראש?

רק כתר.

כתר זה רק נקודה.

נקודה אין לה שום רצון לקבל זה כמו כתר אין לו רצון לקבל יש לו איזה שהם שעורים כמו אפילו לא רשימה יש לו כמו רק ריח של רצון לקבל.

אז מה עושים מזה שיש רק שורש לרצון לקבל?

אומר אני יעבוד עם הרצון לקבל בהתמסרות להכרה המלאה מזה שאני יודע רק יודע אני לא מרגיש אפילו את הרצון לקבל מוכן לותר על כל ההרגשה שלי של כל מה שאני יודע לשים בצד לבוא ללמוד את האמת מצידה עצמה.

אבל למה אני עושה את זה?

כי אני באמת רוצה לחפש את האמת.

כי אני מבין ומוכן לקבל שאני רק נקודה.

זה נקרא לבטל את דעתי לגמרי כשאני בא ללמוד תורה.

וזה נקרא זיווג דלאה שנעשה בחצות לילה שהולכים ללמוד את תורת הנסתר.

מה זה נסתר?

נסתר מדעת הגופנית.

דעת הגופנית מבינה תעשה ככה אל תעשה ככה תאכל את זה אל תאכל את זה. זה מבין הגוף.

כשאני אומר לגוף תאכל אוכל בריא הוא מבין אני רוצה להרגיש יותר טוב יותר נעים יותר בריא.

אבל זה רק דעת הגוף זה לא תורה.

מה התורה מדברת איתי?

מה קורה בעולמות העליונים.

איך הגוף יכול להבין?

הגוף עובד על פי זמן ומקום הוא לא יכול להבין כאלו דברים.

צריכים להבין דעת שהיא מחוץ לתפיסה שלך וזה דעת עליון.

וזה לבני אדם קשה מאד להבין.

אם אתה מספר להם איך לפעול לגוף הם מבינים.

מעבר לגוף הם לא מבינים.

אז בא ומספר לנו היום ואומר כך:

מאיפה בכלל אני יכול ללמוד על האדם?

מזו"ן דאצילות.

אז בוא נראה מאיפה נובעים זו"ן דאצילות?

מז"ת דנקודים.

מי זה זו"ן דאצילות בקביעות?

כמו שהיו ז"ת דנקודים במצב הקטנות בבחינה א' או בחינה ב' של עולם הנקודים.

בחינה א' וב' של עולם הנקודים.

חלוקה א' וחלוקה ב' ככה נקרא גם.

המלכות הייתה רק נקודה וכל הז"ת דנקודים הם הבסיס של זו"ן דאצילות.

זו"ן דאצילות יצאו על ז"ת דנקודים במצב הקטנות.

אז מה הייתה מלכות במצב הקטנות?

רק נקודה. אז בעולם אצילות היא רק נקודה.

אומר רגע אבל מה לא היה לה כלום?

כן רק נקודה היא עוד לא יצאה מהכוח אל הפועל.

וזה הבסיס שאנחנו מולידים אותה.

למה היא רק נקודה?

כי היא הייתה נקודה.

מי זאת הנקודה הזאת פה?

היא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש.

שהיא הייתה נקודה באינסוף שנקראת מלכות דאינסוף שעליה קיבלנו את כל האור.

היא גדלות כלי הקבלה היא רוצה את כל האור.

אבל אסור לה.

היא רוצה הכל היא השתוקקות גמורה אבל אסור לה.

אז היה מצב שהיא יודעת לעשות עצירה כי היא יודעת שאסור לה בקדושה.

אז היא עשתה צמצום ב' והיא מופיעה פה.

אבל היא יודעת שאסור לה לכן היא לא מקבלת כלום פה.

היא לא מתפשטת.

כשהיא התפשטה נשברה.

אבל לא מפה לוקחים את הגדלות.

אלא מאיפה אנחנו לוקחים את זו"ן דאצילות?

ממצב של אב"א ופב"א ששם היא הייתה רק נקודה.

אוקי אז באנו לעולם אצילות ואמרנו בעולם אצילות המלכות גם תהיה כמו בקטנות דנקודים היא תהיה רק נקודה אז היא באמת רק נקודה.

אוקי אז מה זה אומר לי שהיא רק נקודה?

זה אומר שאם אתה רוצה לקבל בה אור היא צריכה לפעול קודם כנקודה.

אתה רוצה שתקבל אור תפעל בגדלות.

אבל לפני שאתה פועל בגדלות קודם כל תקבל שהיא נקודה.

מה זה לקבל שהיא נקודה?

התמסרות מלאה ביטול גמור ביטול הדעת אין דעת.

אם אתה תפעל עם הדעת אז היא לא נקודה.

אז זה לא לפי האמת.

לכן היא צריכה להסכים להיות קודם נקודה.

ואם היא תסכים להיות נקודה אז מתוך זה שהיא רק נקודה אז היא תוכל לבוא לפעול.

איפה נמצאים הט' נקודות שלה?

אומר ט' נקודות שלה נמצאים במקום בי"ע.

פה יש קליפות והט' תחתונות של המלכות נמצאים בקליפות היא נמצאת פה למעלה רק ככתר.

חכמה בינה וכן הלאה עד יסוד כל אלה נמצאים בקליפות אז אסור לה להשתמש בהם.

אז זה יצא משימוש.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 9 חלק יד\תמונה שיעור 9 חלק יד a.jpg

רק זה בשימוש כי היא נמצאת פה שמשמשת את ז"א. משמשת את בעלה בהתמסרות.

כשאת תעלי למעלה אז ז"א יאפשר לך לקבל את הט' תחתונות שלך ואת זה אנחנו צריכים ללמוד בהמשך.

איך רחל מקבלת את הט' תחתונות שלה.

כבר אמרנו את זה בשיעור הקודם.

בשיעור הזה הוא בא וסיפר לנו רק מה היסוד מאיפה היא באה הרחל הזאת מי זאת.

וזה דבר מאד חשוב.

כי מי זו רחל?

זו הלב שלנו.

רחל היא הלב שלך.

ואת הלב אתה צריך לגדל בהתחלה שהוא רק נקודה.

זה נקרא נקודה שבלב מצד הקדושה.

ואת הקדושה הזאת אתה צריך להגדיל וצריכים ללמוד איך מגדילים אותה.

איך עושים את הנסירה.

זה נלמד בע"ה בהמשך.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שזיווג חצות לילה הוא כנגד אור חוזר הנדחה בפרצוף אחד, הוא כנגד זיווג דהתלבשות בבחינת זכר ונקבה בעולם א"ק וכנגד לאה בעולם אצילות.

  • לאה אינה מייללת אלא מקבלת את המציאות בענווה שלא מגיעה לה כלום זו האפשרות היחידה ללמוד את האמת בהכרה נקיה ללא שוחד של מעורבות עצמית ללא דעת דגוף.

  • רחל שהיא בחינת הלב נגזרת ממצב הקטנות דעולם הנקודים ששם שימשה רק כנקודה.

  • נקודה הכוונה רק כתר שהיא אמונה והתמסרות מלאה שאין לה דעת עצמית כלל וכלל וכל הט' תחתונות שלה מעיניים ולמטה נמצאות לאחר שבירת הכלים במקום הקליפות למטה מפרסה ועל כן אסור לה להשתמש בדעתה אלא לבטלה לגמרי.

  • כאשר מבקשים להגדיל את רחל להגדיל את הלב חייב לעשות את זה רק על ידי עלית עולמות ולא כפי שהלב במקומו והדרך שבה רחל מקבלת את הט' תחתונות שלה כדי להגדיל אותה זה נלמד בסוד הנסירה בהמשך.

  • לאה מקבלת בתחילה את המוחין דנסירה ולאחר מכן רחל יורשת את כל המוחין הללו ואת כל הגדלות מלאה שזה נראה בשיעורים הבאים.

עד כאן היום. תודה ​​ רבה.

 

 

 ​​​​ 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב