תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 10 | עמודים אלף תיא-תקיב

48

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 10 | אלף תקי"א-תקי"ב | הדף היומי

חזרה על מה שלמדנו בשיעור הקודם:

למדנו שנקודת הכוונה או רחל היא בחינת הלב והיא נגזרת ממצב הקטנות של עולם הנקודים ולכן הלכנו להסתכל בעולם הנקודים.

מה היה מצב בעולם הנקודים מצד המלכות?

וכשאנחנו רוצים להסתכל על המקור אנחנו הולכים לעולם הנקודים לפי מה שעולם אצילות לקח מעולם הנקודים.

אז היות ואנחנו מדברים כרגע על קביעות דעולם אצילות.

ובקביעות דעולם אצילות ז"א לקח את המלכות ממצב של חלוקה א' וחלוקה ב' דהיינו מקטנות ומפנים דאחור של עולם הנקודים.

שאלנו איפה היא נמצאת המלכות במצב הזה ואמרנו שבמצב של חלוקה א' וחלוקה ב' המלכות נמצאת כנקודה בסיום הז"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 10 חלק יד\תמונה שיעור 10 חלק יד b.jpg

אז גם כשניקח אותה לעולם אצילות אז המלכות של רחל גם צריכה להיות נקודה בסיום אצילות זה הקביעות שלה.

עכשיו נאמר שהתעלתה וקיבלה את כל המקום הזה מחזה ולמטה.

ולאה האמת במצב הזה כבר יש לה כבר קומה גבוהה יותר.

אז הוא אומר שנקודה.

מה זה נקודה שהיה לרחל?

מה לקחתי מרחל לתקן אותה?

הרי היא נשברה ונפלו הכלים שלה לבי"ע.

אני לוקח את הנקודה את האמונה וההתמסרות המלאה שלה.

שמה זה ההתמסרות המלאה שלה?

שהיא משמשת כאור חוזר.

שהנקבה אם היא לא תשמש בהתמסרות אז היא תרצה לקבל לרצון לקבל שלה אז היא צריכה לשמש בהתמסרות וזה כל עיקר התנועה שלה וזה כמו אור חוזר.

לכן אין לה דעת עצמית כלל.

כל הט' שלה לאחר השבירה מעיניים ולמטה נמצאות במקום הקליפות שלמטה מהפרסה.

לכן אסור לה להשתמש בדעתה אלא צריכה לבטל אותה לגמרי.

כשבאים ורוצים להגדיל את רחל להגדיל את הלב אז צריך לעשות את זה רק ע"י עלית עולמות לא כמו שהלב הוא במקומו.

כי הלב במקומו הוא נמצא בעולמות בריאה יצירה ועשיה במקום ששם שורות הקליפות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 10 חלק יד\תמונה שיעור 10 חלק יד c.jpg

אז זה עלול להיות מסוכן מאד כי בשבירה הם נפלו למקום הקליפות ואז הבחינות של מעיניים חוץ מכתר מעיניים ומטה נמצא במקום הקליפה אז אם נקבל בלב לפני שנתקן אותו אז זה מחויב להיות במקום הקליפה.

לכן לאה מקבלת בתחילה את המוחין דנסירה ולאחר מכן רחל יורשת את הכלים שלה.

אז על השלב הזה שלאה צריכה לקבל את המוחין בשביל רחל שזה מוחין דחכמה זה כי רחל עדיין לא מוכנה לזה זה מה שלמדנו היום.

והוא לימד אותנו ואמר לנו איך זה קורה.

אומר בחצות לילה אז מה עושה לאה?

היא לוקחת את כל הכלים של רחל לבחינתה שלה.

רחל באה אליה אומרת לה תראי לאה אני אם אני אבוא ליעקב באמת דיברנו שם מאחורי הבית בלי שאף אחד ראה החלטנו שאנחנו מתחתנים.

זאת אומרת התחיל איתי יעקב לתקן את המלכות שנשברה בעולם הנקודים.

את מי זה המלכות הזאת?

הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש שהיא גם מה שאדם הראשון חטא בעץ הדעת.

זה עץ הדעת.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 10 חלק יד\תמונה שיעור 10 חלק יד a.jpg

לאה היא כנגד עץ החיים.

רחל באה ללאה ואומרת לה תראי אני לתקן את עצמי לא יכולה.

יעקב רוצה לקחת אותי לאישה.

אם הוא ייקח אותי לאישה ויהיה ביננו זיווג כל האור ירד לקליפות כי אני נתונה לקליפות.

אז בן אדם רואה שהוא לא מסוגל לקבל את האור בכלים שלו.

מה הוא אומר?

אוקי אז אני יעזוב רגע את הכלים שלי את הרצונות שלי ואני אלך וייתן את הרצונות שלי למשהו יותר גבוה.

למי?

ללאה.

לנקודת הנסתר. לנפש. לנקודה הפנימית שלי. לעץ החיים.

ואז מצד עץ החיים הוא יורש גם את הרצונות הגדולים.

כמו למשל אדם אומר אני רוצה לאכול אני אתן את זה לקדושה אני אתן את זה למקום ששם אני לא מבין למה זה קדושה לאכול בשבת ולא ביום שלישי או ביום רביעי אלא דווקא בשבת בסעודת ראש חודש.

אני לא מבין כל כך אבל אני מוכן לפעול את זה בנסתר.

למה?

כי ברור שכשאני אוכל שלא בנסתר אלא בתאווה האישית שלי אני אוכל לא נכון.

אז אומרת רחל ללאה אני אגלה לך את הסוד.

מה הסוד?

שצריך לאכול.

היא חשבה שלא צריך לאכול בכלל לאה לא צריך לקבל בכלל ברצון לא צריך לקבל בתאווה.

לא לא. אני אגלה לך.

יש תאווה בעולם תקבלי בתאווה.

למה היא לא ידעה מה התאווה?

כי היא ויתרה עליה.

ויתרה עליה לאה לגמרי.

למה?

כי היא ראתה שכל תאוותה יכולה להתקיים בעשו.

אז היא אמרה אני לא רוצה תאווה בכלל אני מתנזרת הפכה להיות נזירה.

הסכימה לצאת מהנזירות שלה בשביל רחל.

אבל איזה נזירות יצאה ממנה?

בשביל רחל.

ורחל אומרת לה קחי את היסוד דאבא יסוד דאבא הוא צר ואריך יש בו חכמה תוכלי לקבל חכמה.

לבן הוא הלובן העליון שבעולם אצילות ככה עובדים.

למה הוא מצויר כרע לבן?

לבן מצד האמת הוא לא רע.

רק מי רואה אותו כרע?

מי שלא רוצה לתקן.

אז למה הוא נראה כרע, כקוסם, כמנחש?

כיון מי שלוקח את הרע הזה לקליפה ומחפש רק את האור אז הוא נופל לקליפה.

לבן הזה הוא לבן מצד האמת אבל הוא היה שחור כך אומר המדרש הוא היה כושי לא כושי בעור ברצון שלו רצה רק לקבל לעצמו ועשה כאילו באצילות.

אז אפילו שבן אדם עשה כאילו אצילות אז הוא אומר זאת תורת אצילות ככה צריך להתנהג.

אז יש לו צד שהוא לובן ויש לו צד שהוא לא.

אז מה למדנו היום אם כך?

שבשביל לקבל את האור של חצות לילה ורחל לא יכולה אז היא מגלה את הסוד ללאה.

לאה יורשת את המסך הזה כותל של יסוד דאבא וע"י זה יכולה לקבל בשביל רחל שכרגע לא יכולה לקבל.

אח"כ היא תצטרך לקבל כלים חדשים רחל כי הכלים שיש לה בבי"ע הם כלים לא טובים.

אז היא תצטרך לקבל כלים אחרים.

ואז היא תוכל לבוא לעשות זיווג.

סיכום בנקודות:

  • לאה מקבלת את הסודות מרחל שהסוד הוא הכותל של אחוריים דיסוד דאבא כדי שדרכו תוכל לקבל חכמה.

  • רחל מסכימה לגלות את הסוד ללאה היות והכלים של רחל נמצאים בבי"ע ואינם מתוקנים. אם היא תקבל את החכמה זה ילך לקליפות.

  • קבלת הכותל שמחזה ולמטה הוא הנקרא השאלת כלים שמשאילה לאה מרחל בשביל הזיווג דחצות לילה.

  • לאחר מכן ביום רחל תירש כלים אלו ותבוא איתם בזיווג בשים שלום בתפילת שמונה עשרה שזה נקרא מצב של גאולה של גילוי פנים.

עד לפה. תודה רבה.

 

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב