תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 13 | עמודים אלף תקיז-תקיח

109

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 13 | אלף תקי"ז-תקי"ח | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז לימד אותנו שזיווג חצות לילה כולל ג' אבחנות.

איזה ג' אבחנות?

אבחנה ראשונה שהזיווג הזה הוא באו"א.

אבחנה שניה הזיווג הזה הוא בזו"ן דאצילות.

אבחנה שלישית הוא בעולם בריאה.

אומר זה הרי זיווג אחד למה אתה מספר לי על שלושה דברים.

אומר כי שלושה דברים קורים כאן.

איזה שלושה דברים?

אומר כך:

זיווג דחצות לילה הוא, נתחיל מלמטה

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 13 חלק יד\תמונה שיעור 13 חלק יד a.jpg

למה גורם הזיווג של חצות לילה?

הוא גורם לכך שרחל שנמצאת בעולם הבריאה כי ירדה בחצות לילה לעולם הבריאה לגן עדן דבריאה ששם יש אפשרות לנשמות לצאת מהקליפה ע"י ההארה שמקבלת רחל מהזיווג דחצות לילה.

למרות שלא נמצאת באצילות היא מקבלת הארה מהזיווג של חצות לילה וההארה הזאת היא בחינת ואמונתך בלילות.

שצריכים לקנות את האמונה בלילה.

ע"י אמונה שקונים בלילה זוכים

שזה ואמונתך בלילות זה מבחינת רחל.

ומה זה הזיווג הזה של זו"ן?

אומר יש פה זיווג של נשמות מעל גיל י"ג.

מה זה נשמות מעל גיל י"ג?

שבגיל י"ג איזה מדרגה קנו בגיל י"ג?

ו"ק דנשמה.

מגיל תשע עד גיל י"ג קנו ו"ק דנשמה נ"ר דנשמה.

אם קנו נ"ר מוחין דנשמה אז רוצים לעלות לקבל ג"ר דנשמה.

אז עושים זיווג בגיל י"ג שזה גם זיווג שנקרא זיווג דחצות לילה כדי להשיג ג"ר דנשמה.

אז הם עולים הם באים לבקש ג"ר דנשמה.

איך לאה בכלל יכולה לעשות זיווג כדי לקבל ג"ר דנשמה הרי היא מסתפקת במועט היא ויתרה בכלל על ג"ר?

היה לה ג"ר דחכמה בעולם הנקודים שנשברה בגללו ואז אומרת אני לא רוצה להיות לילית הרשעה אני רוצה לתקן את הבחינה הזאת ואני מוותרת אני יושבת בפרשת דרכים אני מקבלת רק קטנות.

לא רוצה בכלל להתעסק עם גדלות אני קטנה אני פה עשיתי ויתור גמור.

אז אומרים לי שהפסקתי את המשפט באמצע במה שאמרתי

​​ ואמונתך בלילות ע"י האמונה שקונים בלילה זוכים ליציאת הנשמות מהקליפות.

למה?

כי מאמינים שלא הקליפה היא הדבר.

למה לאנשים קשה הזיווג בלילה?

מה זה הלילה?

בזמן שקשה לי בזמן הסתרה.

כי קשה לותר על הקליפה לא רוצים לותר על הקליפה לכן רוצים להמשיך לישון ולהגיד הקליפה היא טובה לי.

אבל הקליפה מזיקה לך.

אם הקליפה מזיקה לך אז למה אתה רוצה להישאר בקליפה ולא לותר עליה.

רחל שמוכנה להתעורר בלילה בזמן ההסתרה וללמוד תורה ואומרת אוקי אז אני אלמד תורה בלילה זה נכון אני עדיין במקום הקליפה אבל אני אלמד תורה והלימוד תורה בלילה מאפשר לה להוציא את הנשמות מהקליפות ע"י זה שהיא קונה אמונה בלילה.

במה היא מאמינה?

היא מאמינה בזה שלא הקליפה צריכה לשלוט.

אפילו שהיא עוד לא מקבלת את אור החכמה היא עדיין בעולמות בריאה יצירה ועשיה מתחת לפרסה ויש שליטה חזקה של הפרסה עליה שהיא עדיין לא הגיעה לעולם אצילות למרות זאת בלילה היא נמצאת כמו בעולם הזה היא עדיין מאמינה בעולם הבא.

היא יוצאת מהקליפה היא אומרת אני לא אחיה חיי קליפה.

זה ואמונתך בלילות.

זה הבחינה שלמדנו בבריאה.

ביעקב ולאה זה נשמות מעל גיל י"ג שכבר הגעתי למדרגה שאני מרגיש כבר את ההארה של הרוחניות יש לי כבר הארה רוחנית אבל היא לא גדולה היא לא שלמה.

ולכן אני מעלה אותה ללאה.

מי זאת לאה?

זאת אותה בחינה שאני פועל בחסדים מכוסים באותם מקומות שוויתרתי לגמרי כבר על אור החכמה.

ברגע שוויתרתי כבר על אור החכמה ואני רוצה עכשיו לקבל רק אור נשמה אבל גדלות של נשמה אני רוצה לגדול בתפיסת הנסתר שלי בתפיסת הנשמה שלי בכוח ההשפעה שלי.

לא להיות אדם קטן רק שאומר אני מותר על העולם הזה אבל עוד לא זכיתי כלום לעולם האמת.

רוצה הגדיל את התפיסה שלי זה קומת ג"ר דנשמה.

זה הזיווג השני.

יחד עם הזיווג השני גם קונים ו"ק דחיה דהיינו כבר מתעורר המקום הזה של מדרגת חיה.

למה?

מכיון שמדרגת ג"ר דחיה מדרגת חיה זה אור של מטרת הבריאה זה מה שמאפשר ללאה לרצות גם חכמה זה מכיון שהיא ירשה את היסוד של רחל כי היא השאילה כלים מרחל ולכן היא יכולה לעלות למען נשמות הצדיקים כדי להשיג ג"ר דנשמה אבל יחד עם ג"ר דנשמה משיגים גם ו"ק דחיה שזה מגיל י"ג עד גיל כ'.

ומה זה הזיווג השלישי של או"א?

אז לפי האר"י הקדוש זה תיקון של או"א דנקודים בלאה.

לפי הסבר של בעל הסולם זה רק מתאר לנו על מה נעשה הזיווג.

אומר כשאני אומר שהזיווג הוא על או"א הכוונה שהזיווג הוא על ג"ר דנשמה כי זה הקביעות של ג"ר דנשמה.

אז זה למדנו באות מ"ה ומ"ו. באות מ"ז התעסקנו בקושיה:

מה התכלית של העלייה הזאת בשביל מה עולים ככה?

מה לא מספיק את השלמות של נשמה אתה צריך לעלות לא"א כדי לקבל חיה?

אומר כן. לא מספיק לי המצב הזה שיש רק נשמה שהם רק בגיל י"ג.

בין גיל י"ג לגיל כ' יש הרבה בנערות יש רצון גם לחכמה אבל אסור שהיא תיפגם.

אז מה עושים צריכים גם שם לקנות אמונה.

ולומר אפשר להגיע לשלמות של חיה אפשר להשיג שלמות כזאת אבל בתנאי שאנחנו מבינים שזה שלמות של מטרת הבריאה ולכן הוא אומר או"א האלה צריכים לעלות לא"א כדי לתת את הזיווג של חצות לילה כדי לעורר אותנו להשיג את מטרת הבריאה ולא להסתפק במקום הזה של יהיה בסדר כאן.

בשביל זה גם עושים את הזיווג ועולים לראש דאריך כי לכאורה אומר יש בעיה משיגים רק את או"א אבל זה רק ג"ר דנשמה.

אבל זה מעורר אותם גם להשיג את א"א כי הם לא שלמים במקום הזה.

אומר למה הם לא שלמים מה ג"ר דנשמה זה לא שלמות?

בגלל שהתחתון מלביש רק מפה ולמטה דעליון

למה שיצטרך לעלות לראש?

מה שצריך לעלות לראש זה בגלל שצריך להשיג את מדרגת חיה לא בגלל שהוא ראש בגלל שצריכים לרצות את מטרת הבריאה את השלמות של המוחין דהולדה של הרצון לקבל שמקבל בעל מנת להשפיע ולא רק משפיע.

סיכום בנקודות:

  • זיווג חצות לילה כולל שלוש מקומות: אחד בבריאה ששמה הזיווג הוא עם רחל שמשתעשעת עם נשמות הצדיקים בכך שמוציאה אותם מהקליפה בעודן בבי"ע והוא שכתוב ואמונתך בלילות. בחינה שניה זיווג של לאה עם ז"א על ג"ר דנשמה שהם לצורך הזיווג של הנשמות מגיל י"ג שיש להם כבר ו"ק דנשמה והם מבקשים את השלמות של ג"ר דנשמה. בחינה שלישית זיווג של או"א שמתאר את הקומה שעליה עושים זיווג שהם או"א שהם קומת נשמה בקביעות דעולם אצילות.

  • למרות הזיווג הגדול הזה אדם צריך לשאוף גם לזיווג של מדרגת חכמה ולכן צריך גם את הגילוי של היום ששם יעשה זיווג ביום על בחינת רחל שעולה לאצילות כדי להשיג גם מדרגת חכמה היות והיא מטרת הבריאה ולכן צריך גם עליה לעשות את הזיווג ולא די בקומת נשמה.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 13 חלק יד\תמונה שיעור 13 חלק יד b.jpg


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב