תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 17 | עמודים אלף תקכד-תקכה

125

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 17 | אלף תקכ"ה-תקכ"ו | הדף היומי 

מה למדנו היום?

אז הזכרנו את מה שלמדנו בשיעור הקודם שהאור שמגיע מעתיק האור הזה של צמצום א' הוא אור שבא רק לגרום להשתוקקות לא אור שבא לקבל את האור במדרגה.

וראינו שזה דומה למה שקרה בצמצום א' שאור אינסוף כשבא להאיר במדרגה הוא יכול להאיר בעיגולים אבל רק כאור מקיף אבל כאור פנימי הוא לא יכול להאיר.

למה?

כי יש הבדל על להשתוקק לא היה צמצום.

אבל לקבל את האור במדרגה כן היה צמצום.

כמובן שאדם צריך לנהל את ההשתוקקויות שלו כי זה הבסיס של מה שהוא יקבל אח"כ

אז אין טעם לעורר השתוקקות אלא בשביל לעשות זיווג דהכאה ולקבל את ההארה גם בתוך המדרגה.

אבל במקום שאי אפשר אז אין טעם לעורר גם את ההשתוקקות הזאת.

אז כמו שאור מקיף מאיר בכלים דעיגולים ומעורר את ההשתוקקות וזה מותר כך פה בעולם אצילות יש מושג שנקרא אור ע"ב ס"ג אור שבא מצמצום א' שזה כמו אינסוף ביחס לצמצום ב'.

והאור הזה נקרא נתיב דלא אתידע.

למה דלא אתידע?

אין ידיעה. אין זיווג על הבחינה הזאת.

אז למה אתה אומר לי שיש זיווג?

אומר לא. זה לא זיווג לקבל את האור. זה זיווג אבל שהוא בא לצורך היכולת האפשרות להשיג השתוקקות של התערבות התחתון בעליון.

שאם התחתון לא מעורב אז לא יכולה להיות אהבה.

ולכן נתנו כוח לתחתון להרגיש את עצמו להרגיש את הרצון שלו ואז הוא יוכל לתת אותו ליחד אז לצורך זה בא הזיווג.

ואת העניין הזה הוא מבאר לנו אותו יותר ומספר לנו על עניין התעוררות התחתון.

שהתעוררות פירושה עלית מ"ן.

אז הוא בא וסיפר לנו שבעולם אצילות יש לנו מצב של זיווג תדיר דלא פסיק.

זיווג תדיר דלא פסיק זה זיווג של כל קביעות של עולם אצילות.

אז למשל או"א, או"א הם בקביעות בקומת נשמה והם מאירים הארה למדרגה התחתונה.

לאן?

גם לעולמות בריאה יצירה ועשיה וגם לנשמות הצדיקים בהארה בקביעות כדי לקיים אותם.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 17 חלק יד\תמונה שיעור 17 חלק יד a.jpg

כמו שאנחנו רואים שיש הבדל גדול בין קיום לשכלול.

כל העולמות אנחנו רואים את מערכות הכוכבים, מערכות המים, תהליכים במציאות שהם נפלאים בעניינו שהמדע לא חולם אפילו להשיג אותם.

אפילו תהליך פשוט של הטמעה של פוטוסינתזה דבר כזה מופלא שבפוטוסינתזה צריך לערב הבנה של תורת הקוונטים במערכות ביולוגיות.

דבר שהוא מתקיים, איך הוא מתקיים מאיפה זה מגיע?

תשובה: בלי שהאדם יצטרך לעשות משהו מצדו, כל הטבע יש עליו השגחה לקיום.

רק איפה מתחילות הבעיות שאומרים רגע אבל הבורא לא בסדר.

הבורא בסדר גמור.

במקום שאתה רוצה שכלול אז שם אתה פתאום רואה אנדרלמוסיה גדולה זה נלחם בזה, זה פוגע בזה וכן הלאה.

ולמה זה קורה?

זה קורה מכיון שצריך את התערבות התחתון ואז זה חייב לפעול גם לפי רצון התחתון ורצון התחתון עד שהוא לא יתוקן אז תהיה האנדרלמוסיה הזאת.

ודווקא האנדרלמוסיה הזאת מעוררת את האדם כדי להמשיך לתקן כי כשכואב לו אז הוא בודק כמה אני יכול להתחבר למקום גבוה יותר למקום אמיתי יותר לקב"ה.

אז במצב הזה של זיווג דקביעות או"א הם בקומת נשמה יש להם זיווג תדיר דלא פסיק

אז הם לא יכולים לתת חכמה להשלמת כלים אותו דבר זו"ן.

זו"ן יש להם זיווג אב"א חסדים מכוסים אז במצב הזה של אב"א הם לא יכולים לתת חכמה למדרגה הם לא יכולים להאיר חכמה.

אז מה עושים כדי שכן תואר החכמה הזאת להשלמת כלים?

אז נשמות הצדיקים עולים למעלה.

אז איך הם מתחילים את הפעולה לעלות למעלה מה מתחיל את ההתעוררות הזאת?

אז יש שתי אפשרויות:

או שכואב להם שזה נקרא דרך ייסורים?

ואומרים ככה אני לא רוצה להישאר אז הם עולים למעלה לביקוש.

או שמתעוררים למטרת הבריאה שזה הדבר היותר גדול שע"י לימוד תורה אומרים זאת המטרה יש בורא בעולם לומדים את הדרך ואז אומרים לשם אפשר להגיע כמו הלימוד תורה זה כמו לעמוד על הר גבוה ולהשקיף ולראות את היופי של הבריאה

אז אומרים רגע לזה אני מתגעגע זה נקרא הליכה מטרתית זה נקרא דרך תורה אז דרך נשמות הצדיקים שעולים לזו"ן

אז זו"ן עכשיו יש להם חיסרון כי התחתון גורם לחיסרון בעליון זה נקרא ומתלמידי יותר מכולם

אז הזו"ן האלה חסר להם אז הם עולים לאו"א ואו"א עולים לראש דאריך וראש דאריך עולה לעתיק

ואז אפשר לקבל את ההארה וזה נקרא שפע לברכה.

והשפע של הברכה הזאת הוא בא על הבסיס של הקיום.

היכולת של האדם לבקש היא נובעת היא צריכה להיות איזה שהיא גדולה פנימית כדי לבקש.

כי רוב בני האדם מבקשים דברים מאד מאד קטנים כמו שאומר חידושי הרים אתה מבקש דברים כל כך קטנים על דברים גשמיים בעולם הזה אז כשאתה מגיע להיכל המלך אז כדאי לך לשים את כל הדברים האלה בצד כי כשנכנסים להיכל המלך אפשר לבקש הרבה דברים יותר גדולים ועצומים ולא דברים חיצוניים אלא דברים פנימיים.

אז זה מה שלמדנו היום.

למדנו שהתחתון כשהוא רוצה להיכנס למדרגת העליון אז הוא צריך להסכים לפעול את המדרגה הזאת רק להשלמת כלים לעורר השתוקקות אחר כך נראה מה נעשה עם ההשתוקקויות האלה.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שזיווג ע"ב ס"ג הוא רק לצורך השלמת כלים ולא לקבלת האורות בכלים ולכן מותר שגם אור של צמצום א' שלכאורה לא שייך לעולם אצילות יאיר בו כפי שלמדנו שאור אינסוף מאיר בעיגולים כמקיף למרות שהיה צמצום וזה רק כדי לעורר את ההשתוקקות.

  • ישנם ב' זיווגים שנקראים זיווג רעים וזיווג דודים. זיווג רעים זה זיווג תדיר דלא פסיק שנובע מקביעות דעולם אצילות שהוא בא רק לקיום לעומתו זיווג דודים זה זיווג כמו שמתאר בחלק י' כאהבה המתפרצת שהיא באה לעיתים וזה תלוי בהשתוקקות של התחתון לעלות לביקוש לעליון.

  • היות ועולם אצילות במצב הקביעות שלו הוא נשאר במצב הזה ואין לו צורך להשתנות לכן רק אם נשמות הצדיקים מלמטה יעלו ביקוש לזו"ן וזו"ן יעלה ביקוש לאו"א ואו"א יעלה לראש דאריך וראש דאריך לעתיק אז משם היא תוכל להתקבל הארה של צמצום א' שגורמת להשלמת כלים ועד אז לא יכולה להיות הארה כזאת אלא שיישארו בקיום ולא בשכלול.

  • נשבע השם שלא יכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה דהיינו שעד שלא יהיה תיקון ברחל שהיא ירושלים של מטה לא תתקבל ג"ר דחכמה מלמעלה להתלבשות האורות בכלים שזה יהיה רק בגמר תיקון בסוד מטי רגלין ברגלין ועד אז האור הזה של ירושלים של מעלה הוא ניתן רק להשלמת כלים רק להשתוקקות היות שבבחינת רחל שלמטה עדיין שולטים אומות העולם.

עד כאן היום. תודה רבה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב