תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 21 | עמודים אלף תקלג-תקלד

71

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק יד שיעור 21 | אלף תקל"ג-תקל"ד | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו היום את ההבדל בין יעקב למשה.

אם שניהם הם בחינת תפארת אז מה ההבדל ביניהם?

שמשה הוא תפארת שעלה לבינה שנקרא דעת לכן הוא נקרא פנימיות כי תמיד הפנימיות עולה ולא החיצוניות.

ולכן כאשר אנחנו מדברים על משה רבינו אנחנו מדברים על פנימיות המדרגה.

מסביר לנו בעל הסולם בהרחבה שזה ההבדל בין שתי המדרגות של בינה וז"ת דבינה.

שבינה זה כנגד או"א יש להם קטנות דחיה שהפנה אותנו לחלק י' ששם הוא מלמד שזה נקרא ד' פעמים ל'.

ומאיפה זה נובע?

מהכוח לקנות את מדרגת החכמה העליונה.

מי יכול לקנות את המדרגה של החכמה העליונה?

מי שנמצא במצב שיש לו גדלות של נשמה שמחזיקה בתוכה קטנות דחיה.

דהיינו מחזיקה בתוכה את בחינת הדין.

ומשה רבינו זה לא רק דמות חיצונית שלמדנו במקרא.

משה רבינו היא בחינה פנימית של כל אחד ואחד מאיתנו.

אותה בחינה פנימית שיש בה אמונה אבל לא סתם אמונה שבן אדם אומר אני מאמין אז אני יעשה מה שאומרים לי.

אמונה שמאפשרת לאדם לקנות חכמה שזה נקרא משה רבינו.

מה זה אמונה?

אמונה זה אומר שאני מקבל את ההכרה העליונה ככה אמרו לי שזה נכון.

אבל ככה אמרו לי שזה נכון ואני יכול גם להבין את זה.

לא רק ככה אמרו לי שזה נכון ואני עושה את זה.

ככה אמרו לי שזה נכון ואני יכול גם להבין.

מה להבין?

להבין את החלקים המרכיבים את הקשרים ביניהם את ההשלכות הקרובות את ההשלכות הרחוקות.

להבין דבר לא רק לקבל שזה ככה.

זה גם מדרגה שאומרים לי צריך להניח תפילין.

אז אני אניח תפילין.

זה מדרגה גבוהה מאד להניח תפילין מתוך אמונה אמתית שזה הדבר הגדול שרוצה בורא יתברך.

אבל אני לא מבין בזה כלום.

אומר יש מדרגה יותר גדולה.

המדרגה של האמונה של משה רבינו היא מדרגה שגם מאפשרת לקבל חכמה גם לדעת את הסוד הפנימי מה זה תפילין.

אז אתה בא ואתה לומד מדרגה שישית של א"א זה אור מקיף שנותן לך את המוחין של ד' מוחין וד' הראשים.

ואתה לומד על המוחין איך המוחין מסודרים.

אות ד' שהיא בחינת לאה שהיא בחינת הנסתר שהיא מתפשטת עם הזרועות.

מה ההבדל בין הזרועות של חסד וגבורה לנצח והוד.

אתה לומד מה זה תפילין ואתה לומד ומשיג את החכמה העליונה.

עכשיו כשאתה פועל את זה עם הידיעה אז זה כבר מקום אחר.

אומר זה משה רבינו.

משה רבינו זה אמונה אבל אמונה שיש בה חכמה כי אמונה שמחזיקה בתוכה את קטנות החכמה.

עוד זה מצד תכונות הידיעה.

מצד תכונות הנפש זה אמונה שמביאה לאהבה.

אמונה שהיא תלויה גם ברצון לקבל.

אמונה שמביאה לאהבה זה אמונה שגם משתמשת עם היכולת שלך להתענג אבל מהיחד.

לא אמונה שרק שמה אותך במקום שאתה נמצא רק בבחינה שאתה רק מאמין שזה ככה אבל אתה לא מרגיש שאתה מעורב עם זה לגמרי.

יכולה להיות שמחה אבל זה לא שלך.

אתה לא מרגיש שאתה שותף מלא.

אבל משה רבינו זכה בזה היה לו את הכוח לזה.

אבל בגלל שבמקום לדבר אל הסלע הכה בסלע.

שמה אמרנו זה הסלע?

מה ההבדל בין הצור לבין הסלע?

שעל הצור היה צריך להכות שזה המלכות כדי לדחות את המלכות.

אבל על הסלע שזה מדרגת בינה עליונה צריך רק לדבר אל הסלע.

כי צריך לגלות חכמה עליונה.

ואז היה זוכה להיכנס לארץ ישראל.

ובע"ה משה רבינו זה בחינת משיח.

מה צריך להוסיף למשה כדי שיהיה בחינת משיח?

י"ג.

מה זה י"ג?

אהבה בחינת י"ג.

משה עם בחינת י"ג נקרא משיח.

לכן כל המשיחים שמדברים שמשיח מצד דוד זה רק אם יקבל את הכוח של האמונה של משה.

ובכן מה הבדל בין משה ליעקב?

יעקב הוא אמונה אבל שאין בה חכמה עליונה לכן מתגלה רק בחסדים מכוסים.

אבל משה רבינו זה פנימיות האמונה.

פנימיות האמונה מאפשרת גם חכמה עליונה.

אגב כך הוא מלמד אותנו על ההבדל בין יוסף לבנימין.

אפשר יהיה גם לדבר על ההבדל בין מנשה לאפרים.

מנשה זה צד נשמה כמו נרות חנוכה.

אבל לעומת זה אפרים זה כמו פורים שכבר יש גילוי לחכמה.

ולכן היד ימין הוא על אומר יעקב דווקא על אפרים ולא על מנשה.

מנשה זה אותיות נשמה אבל זה עוד לא אותיות חכמה.

משה רבינו זה מצד החכמה.

יוסף זה נקרא או"י. בנימין זה או"ח.

יוסף זה כנגד משה רבינו שיכול להתפשט ממעלה למטה עם החכמה.

בנימין צריך לעשות מסגרת כמו או"ח, התמסרות כדי לבטא את החכמה.

לכן אדם צריך לראות שיש את שתי המדרגות הללו והוא צריך את שתי המדרגות האלו כדי לגלות את החכמה.

שזה נקרא גם ציון וירושלים.

כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.

פנימיות אפרים. חיצוניות מנשה.

אבל החיצוניות הזאת שנקראת מנשה זה חיצוניות מאד גבוהה זה לא חיצוניות שאנחנו אומרים העולם הזה זה דבר חיצוני.

זה נשמה זה דבר עצום ועליון וגדול במאד מאד אבל זה עוד לא גילוי החכמה.

אז אלה המדרגות שאותם צריך להשיג.

לכן רק מתוך סודות התורה אפשר לגלות.

אבל איך כל זה קשור אלינו?

למה זה קשור לכל הלימוד שלנו?

על מה אנחנו לומדים?

אנחנו לומדים רוצים ללמוד על המוחין דגדלות של ז"א.

המוחין של גדלות של ז"א הם מוחין של גדלות של מדרגת נשמה ומדרגת חיה.

אומר אם אתה רוצה את הכלה את המלכות צריך שז"א יהיה במדרגת חיה כמו משה רבינו.

כי אם הוא לא יהיה במדרגה הזאת לא יוכלו לגלות את החכמה במלכות.

לכן כל זה בא כדי להגיד אנחנו רוצים ללמוד על הגדלות של ז"א.

אבל איזה גדלות?

גדלות של מדרגת חיה. חיה זה חכמה. גדלות של מדרגת חכמה.

סיכום בנקודות:

  • ההבדל בין משה ליעקב הוא שמשה הוא פנימיות בסוד ל' פעמים ד' ויעקב הוא חיצוניות משה שהוא מדרגת תפארת בסוד ה' פעמים כ"ד.

  • משה בהיותו פנימיות המדרגה שקנה את מדרגת או"א שהיא פנימיות הבינה יש לו גם מדרגת קטנות דחיה שזה מראה שבגדלותו ישיג את מדרגת חיה הנקראת חכמה עילאה.

  • לימוד זה נועד כדי לספר לנו על שתי מדרגות ז"א הנקרא תפארת שהם כנגד יעקב שהיא מדרגת נשמה וכנגד משה שהיא מדרגת חיה ובהמשך נלמד שכדי שתתגלה המלכות שהיא כלת משה נצרכת מדרגת חיה לז"א.

  • היחס בין יוסף לבנימין הוא שיוסף הוא כנגד יסוד דאבא או"י ובנימין כנגד יסוד דאמא בחינת או"ח שרק בשילוב של שניהם יכולה להתגלות ההארה במדרגה בהתפשטות לגוף.

עד לכאן. תודה רבה.

 

חלק י"ד עמודים אלף תקל"ג – תקל"ד שיעור 21

1. ההבדל בין משה ליעקב הוא. שמשה הוא פנימיות בסוד ד' פעמים ל', ויעקב הוא חיצוניות משה – מדרגת ת"ת – ה' פעמים כ"ד.
2. משה בהיותו פנימיות המדרגה שקנה את מדרגת או"א שהיא פנימיות הבינה – יש לו גם מדרגת קטנות דחיה שזה מראה שבגדלותו ישיג את מדרגת חיה הנק' חכמה עילאה.
3. לימוד זה נועד לספר לנו על ב' מדרגות ז"א הנק' ת"ת. שהם כנגד יעקב – מדרגת נשמה ומשה- מדרגת חיה. בהמשך נלמד שכדי שתתגלה המלכות – שהיא כלת משה, נצרכת מדרגת חיה לז"א.
4. היחס בין יוסף לבנימין הוא שיוסף הוא כנגד יסוד דאבא – או"י ובנימין כנגד יסוד דאמא – או"ח. רק בשילוב של שניהם יכולה להתגלות ההארה במדרגה בהתפשטות לגוף.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב