תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 25 | עמודים אלף תקמא-תקמב

89

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 25 | אלף תקמ"א-תקמ"ב | הדף היומי

מה למדנו?

אומר שליסוד יש שתי בחינות שנקראים יוסף ובנימין.

והיוסף ובנימין האלה הם מיצרים איזה שהוא אפשרות לצמצם את ההארה.

איך הם מצמצמים את ההארה?

בכך שהם אומרים אנחנו לא יכולים לקבל את כל ההארה נצמצם אותה וניתן אותה בצורה הנכונה לתחתונים.

כי אם לא נצמצם אותה תתקבל הארה גדולה וההארה הזאת תגרום לכך שלא יוכלו לקבל את ההארה הזאת ותגרום לשבירה.

עכשיו באנו ללמוד מי זה יוסף ובנימין.

אז אומר יוסף ובנימין נמצאים בז"א.

אבל כדי להבין מאיפה הגיעו היוסף ובנימין האלה אז הוא חזר איתנו קצת אחורה.

ואמר לנו בוא נלך ללמוד על בכלל מאיפה בא הז"א הזה מי הוליד אותו?

ישסו"ת הולידו אותו.

איך ישסו"ת הולידו אותו?

ישסו"ת צריכים חכמה.

האמא הולידה אותו שנקראת ישסו"ת היא הולידה אותו אבל היא הייתה צריכה חכמה.

הרי היא אין לה חכמה במצב של עולם האצילות בקביעות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 25 חלק יד\תמונה שיעור 25 חלק יד b.jpg

בעולם אצילות בקביעות מדרגת ישסו"ת נמצאת למטה מחזה אם היא נמצאת למטה מחזה אז היא נמצאת בו"ק אז היא לא יכולה להוליד את ז"א אז היא צריכה לעלות למעלה.

היא ​​ עלתה באמת שתי עליות עד א"א.

עכשיו כשהיא נמצאת בא"א יש לה אור גדול יש לה אור חכמה.

אז השאלה היא איך היא תיתן את האור הזה.

אז הוא אומר לנו שאו"א וישסו"ת הם כנגד י"ה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 25 חלק יד\תמונה שיעור 25 חלק יד a.jpg

אז כשאנחנו מסתכלים עכשיו על מדרגת ישסו"ת אז הוא אומר לנו תראה הי' זה האו"א עילאין.

הה' היא נקראת אמא שהיא נקראת ישסו"ת.

הישסו"ת איך היא בנויה?

אומר היא בנויה מקו שוכב למעלה וקו עומד למטה שב' הקווים האלה הם נקראים כנגד צר ואריך שזה היסוד דאבא והיסוד דאמא קצר ורחב ויש את הה' הזאת את הו' הזאת שנמצאת בפנים שהיא נקראת ז"א שנמצאת בתוכה שצריכה להיוולד להיות ו'.

הלידה הזאת היא מעניינת אותנו.

למה היא מעניינת אותנו?

כי בו' הזה שנקרא הזכר יש לנו שתי בחינות שהם חשובות לנו כרגע שהם נקראים יוסף ובנימין.

אז אני רוצה ללמוד על יוסף ובנימין האלה לראות מאיפה הם נובעים כי לאחר מכן היוסף ובנימין האלה התבטאו לעוד בחינה.

לאיזה עוד בחינה?

שהו' הזאת שהוא יוסף ובנימין תצטרך להוליד את הבנימין ממנה לבחינת מלכות שהיא תקבל את צד הנקבה שזה נקרא גבורות.

מאיפה?

מצד בנימין שהיה אצל הזכר היא תוכל לקבל את הגבורות ואז הוא יישאר עם בחינת יוסף ויעשו זיווג בין זכר ונקבה.

שהיא תהיה בבחינת עיטרא דחסד והנקבה תהיה בבחינת גבורה.

אז הם יעשו זיווג ביניהם.

אז כל המהלך הזה כדי שהזכר והנקבה יוכלו לעשות זיווג ולהוליד נשמות הצדיקים אז צריכים לראות איך בונים את הזכר הזה.

אז מה שדיבר איתנו מה שיקרה אח"כ עם הנקבה זה רק כדי להסביר למה אני צריך פה את בנימין בתוך הזכר.

עכשיו מה שהוא בא להסביר לנו בשיעור הזה מאיפה מגיעים יוסף ובנימין איך הם מגיעים לפה?

הוא מספר לנו שהם יכולים להגיע מאמא.

אוקי אז מי זאת אמא?

באמא היא יכולה לעשות זיווג היא הרי מדרגת ישסו"ת וישסו"ת כבר אמרנו שבקביעות שלה היא בבחינת ו"ק למטה מחזה.

אם היא ו"ק אז כל מה שיש לה כרגע יש לה את ב' ההגבלות האלה שהיא עושה זיווג על יסוד דאבא שזה נקרא יסוד של אבא ויש לה גם יסוד דאמא.

יסוד אמא הוא קצר אין לו חכמה.

יסוד דאמא יש לו הגבלה של קצר.

ויסוד דאבא יש לו הגבלה איזה הגבלה יש לו?

של צר.

אז אלה שתי ההגבלות אז הם הופכים להיות סוג של מסכים.

מצד שני הוא רוצה חכמה.

אם הוא רוצה חכמה אז צריך לעשות זיווג ביניהם כדי לתת את מה שכן יש.

מה יש?

באבא יש אריך שזה חכמה.

ובאמא יש רחב שזה חסדים.

כשארוך והרחב יוכלו להתחבר אז יוכלו להוליד.

אבל באיזה תנאי הם עושים את זה?

רק בתנאי שהתפארת שזה ז"א שעלה לבינה יפעיל אותם את הבינה ויגיד לה אני רוצה חכמה.

אז התפארת הזאת שנמצאת פה שהיא נושאת להארת חכמה גורמת לבינה לעשות זיווג.

אבל איזה זיווג היא תעשה?

רק בב' העיטרין שיש לה.

לאבא יש את האחסנתא שזה חכמה הוא יכול לקבל הוא יורש מא"א את החכמה כדי לתת חכמה לתחתונים.

אבל כל החכמה שהוא ייתן לישסו"ת זה על פי מה שז"א יבקש מישסו"ת ולכן יש את ההגבלה שהוא יקבל רק בבחינת ב' עיטרין ולפי זה זה נקרא יוסף ובנימין והם מגבילים את ההארה שתהיה הארה מוגבלת שהיא רק ממטה למעלה מתוך ההארה הזאת נראה בהמשך עוד לא למדנו את זה תבנה הנקבה ואז אפשר לעשות זיווג כדי להוליד נשמות.

זאת אומרת שקודם כל מאיפה בא השכל?

מאיפה אנחנו מבינים דברים בחיים?

אנחנו מבינים דברים בחיים מכך שההכרה העליונה שלנו שהיא הה' הולכת לקבל מההשראה העליונה נגיד מהתורה מאבא והולכת לקבל אבל רק לפי הביקושים שלך מלמטה של השכל שלך במה אתה מתעניין במה אתה מסתקרן.

לפי רמת הסקרנות שלך ככה תקבל. אתה עוד לא מרגיש את זה.

זה רק הסקרנות שעולה למעלה ולפי הסקרנות אתה מקבל.

אם יש לך סקרנות לדברים גדולים תקבל דברים גדולים.

סקרנות לדברים קטנים תקבל דברים קטנים אבל זה עדיין נמצא במסגרת של הנברא ומתוך הסקרנות שלו הוא יוליד הרגשות אח"כ.

סיכום בנקודות:

  • הז"א נולד עם כוחות הנקראים יוסף ובנימין שהם כנגד ב' עיטרין בבחינת אור ישר ואור חוזר.

  • ישסו"ת שהיא הבינה שמולידה את ז"א מוגבלת בחכמה שבה בב' היסודות של אמא שהיא קצרה ושל אבא שהוא צר.

  • היכולת של האמא לעשות זיווג על חכמה בזכות התפארת שנמצאת בבינה ומעוררת אותה לעשות זיווג על חכמה כדי להוליד את הזכר את הז"א אולם הוא נולד על פי ההגבלות האלה של הקצר וצר ולכן מקבל רק מצד ב' עיטרין ולא מצד אחסנתא.

  • ז"א שהוא רק בבחינת ב' עיטרין גם הוא מוליד נשמות אולם רק לאחר שתתנסר ממנו הנוקבא שעל זה נלמד בהמשך והנשמות שייוולדו ממנו הם גם יהיו זכרים ונקבות כנגד ההגבלות שלו שאותם נלמד בהמשך.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 

 

חלק י"ד עמודים אלף תקמא – תקמב שיעור 25
1. הז"א נולד עם כוחות הנקראים יוסף ובנימין שהם כנגד ב' עטרין בחינת או"י ואו"ח.
2. ישסו"ת שהיא הבינה שמולידה את ז"א מוגבלת בחכמה שבה בב' היסודות של אמא שהיא קצרה ושל אבא שהוא צר.
3. היכולת של האמא לעשות זיווג על חכמה בזכות הת"ת שנמצאת בבינה ומעוררת אותה לעשות זיווג על חכמה כדי להוליד את הז"א , אולם הוא נולד על פי ההגבלות האלה של הקצר וצר ולכן מקבל רק מצד ב' עטרין ולא מצד אחסנתא.
4. ז"א שהוא רק בחינת ב' עטרין גם הוא מוליד נשמות אולם רק לאחר שתתנסר ממנו הנוקבא שעל זה נלמד בהמשך ונשמות שיוולדו ממנו הם גם יהיו זכרים ונקבות כנגד ההגבלות שלו. שאותם נלמד בהמשך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב