תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 26 | עמודים אלף תקמג-תקמד

79

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 26 | אלף תקמ"ג-תקמ"ד | הדף היומי

מה הוא מספר לנו כאן?

מספר לנו מה שאנחנו לומדים כוכבים ומזלות אז זה נובע מהזיווג דהכאה שיש בראשים.

שכשיש רקיע יש מסך אז יש התבטאות לכוכבים ומזלות.

מה זה כוכבים?

זה מה שמאיר בראש.

מה זה מזלות?

מה שמתנוצץ ומתפשט ממעלה למטה, שנוזל לאט לאט.

זה כוכבים ומזלות.

אז הוא אומר לך רגע,

כוכבים ומזלות האלה מאיפה הם נובעים?

על מי מדובר פה?

אז הוא אומר תראה כרגע אנחנו אומרים כוכבים ומזלות כי זה מה שכתוב, בהמשך נלמד את זה באופן אחר.

מה האופן שבו לומדים את זה ולימד אותנו גם בחלק י"ג?

אומר שיש לך עכשיו בעולם אצילות חכמה.

החכמה הזאת היא זאת שתצטרך להוליד את הנקבה וז"א הזה מקבל את החכמה.

איך הוא מקבל את החכמה?

מצד אחד יש לו הגבלה שנקראים ב' עיטרין.

מצד שני התפארת שהיא נקראת ז"א היא נושאת להארת חכמה ע"י זה שהיא עולה למעלה ונהיית דעת המזווג.

אז כל אור שניתן ניתן לפי הביקוש.

ואם הדעת הזאת מהתפארת עולה לבקש חכמה אז החכמה שהיא תקבל היא לפי הביקוש.

לכן אומר תראה יש פה שתי חכמות:

חכמה עליונה נקראת חכמה קדומה היא חכמה של צמצום א'.

ויש חכמה של צמצום ב' שנקראת ל"ב נתיבות החכמה.

אם נלך צעד קודם אז יש חכמה של אינסוף ויש חכמה של צמצום א'.

חכמה של אינסוף נקראת החכמה הקדומה ביותר.

למה?

כי היא נתנה לכלים דעיגולים באינסוף.

את החכמה הזאת אי אפשר לקבל יותר.

אבל כן אפשר לקבל חכמה בלבוש של אור חוזר חכמה של צמצום א'.

הולכים עוד שלב לצמצום ב'.

אז החכמה של צמצום א' היא נקראת חכמה קדומה.

למי?

לחכמה של צמצום ב'.

איך מתקבלת חכמה?

היא תמיד צריכה לבוש.

מי הכלי של החכמה?

בינה.

רק בבינה יש שני צדדים:

ג"ר דבינה וז"ת דבינה.

כשג"ר דבינה היא הלבוש לחכמה אז האור שמאיר הוא עצם החכמה דהיינו חכמה של צמצום א' זה יש במוחא סתימאה.

אבל נעשה גבול שהחכמה הזאת לא מאירה למטה.

אז איזה חכמה כן תאיר?

כשז"א צריך חכמה או"א יוצאים בחסדים מכוסים יש להם תיקון מיוחד של טבעת שעוטפת אותם ולא נותנת לחכמה להתגלות.

בעצם בינה שזה נקרא או"א שהיו בראש דאריך יצאו מראש דאריך לבחינת גרון ואמרו לא מקבלים חכמה. לא מקבלים.

באה חכמה דוחים אותה כמו מרדכי היהודי שדוחה את החכמה של המן.

אומר אבל זה כלי זהב זה המלך מזמין אותנו למסיבה המלך מזמין אותנו למשתה לתת לנו ג"ר דחכמה.

אומר לא רוצה.

מה אתה לא רוצה מכלי המשכן לשתות.

לא.

למה?

פה מקבלים רק מצמצום ב'.

לא כורע ולא משתחווה.

למה?

כי הוא יודע שזה בא בצורה של המן והעיר שושן נבוכה עם מי הצדק?

לקבל ג"ר דחכמה או לא?

אומר לא זה חכמה קדומה לא מקבלים יש תיקון של ם' דצלם.

אז איך לקבל?

אפשר לקבל חכמה אבל רק ע"י תיקונים.

איזה תיקונים לעשות?

התיקונים שיש לעשות זה לבקש דרך ז"ת דבינה ולא ג"ר דבינה.

מי זה ז"ת דבינה?

פרצוף ישסו"ת שנקרא תפארת שכנגד ז"ת דבינה הוא הולך לבקש חכמה.

הוא גם נקרא ו"ק גם כנגד ז"א.

הוא הולך לבקש חכמה.

החכמה שהוא יבקש תהיה חכמה מוקטנת.

כי הרי תפארת מקבל רק חסדים בהארת חכמה.

אז החכמה שלו תהיה ל"ב נתיבות החכמה וזה כל החכמה שמדברים בעולם אצילות עד גמר תיקון.

זה רק מקבע לנו על איזה חכמה אנחנו מדברים.

אז כל הכוכבים ומזלות שנדבר זה יהיה רק במסגרת הזאת של ל"ב נתיבות החכמה.

בעצם אם תצמצם את כל מה שלמדנו היום כל החכמה שמשתמשים בעולם אצילות כל הכוכבים ומזלות וכל ההתפתחויות הכל בסדר של ל"ב נתיבות החכמה.

מה העניין של הדעת שהוא הזכיר פה איך זה מתחבר?

דעת זה התפארת שעולה לראש ודעת על פי הדעת ככה נעשה הזיווג.

זה נקרא דעת המזווג.

היות והדעת הוא מחסדים וגבורות מה שלא היה בצמצום א'.

הזיווג היה על מלכות או על בינה.

הדעת בנוי מחסדים וגבורות אז זה החכמה שתתקבל במדרגה ולא יותר.

סיכום בנקודות:

  • כפי שלמדנו כוכבים ומזלות ברקיע צריך ללמוד זה בכל מקום לפי הרקיע במקום המדובר.

  • בעולם אצילות משמשות ב' מיני חכמות: א. חכמה הנמצאת בראש דאריך שהיא נקראת חכמה קדומה. ב. חכמה הנקראת ל"ב נתיבות החכמה שהיא נובעת מאו"א שעלו לראש דאריך.

  • אין הארה בלי מאור על כן ההארה של ל"ב נתיבות החכמה מקבלת כוחה מהחכמה של צמצום א' שיש בראש דאריך אולם עם תיקונים עם לבושים.

  • הלבוש שמאפשר את ההארה של ל"ב נתיבות החכמה הוא הביקוש של התפארת בסוד דעת המזווג שהביקוש הוא על התכונה של מדרגת הישסו"ת שהיא ז"ת דבינה ולא על ג"ר דבינה ובהתאם לכך תתקבל הארת החכמה שהיא רק בחינת ו"ק.

  • כל החכמה המתקבלת בעולם אצילות היא רק מבחינת ל"ב נתיבות החכמה.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 26 חלק יד\תמונה שיעור 26 חלק יד a.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 26 חלק יד\תמונה שיעור 26 חלק יד b.jpg

חלק י"ד עמודים אלף תקמג – תקמד שיעור 26
1. כפי שלמדנו כוכבים ומזלות ברקיע צריך ללמוד זה בכל מקום לפי הרקיע במקום המדובר.
2. בעולם אצילות משמות ב' מיני חכמות: א. חכמה הנמצאת בראש דא"א שהיא נקראת חכמה קדומה. ב. חכמה הנקראת ל"ב נתיבות חכמה שהיא נובעת מאוא' שעלו לראש דא"א .
3. אין הארה בלי מאור על כן ההארה של ל"ב נתיבות חכמה מקבלת כוחה מהחכמה של צ"א שיש בראש דא"א אולם עם לבושים.
4. הלבוש שמאפשר את ההארה של ל"ב נתיבות חכמה הוא הביקוש של ת"ת בסוד דעת המזווג שהביקוש הוא על התכונה של מדרגת הישסו"ת שהיא זת דבינה ולא על ג"ר דבינה ובהתאם לכך תתקבל הארת החכמה שהיא רק בחינת ו"ק.
5. כל החכמה מתקבלת בעולם אצילות היא רק בבחינת ל"ב נתיבות החכמה .

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב