תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 29 | עמודים אלף תקמט-תקנ

154

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 29 | אלף תקמ"ט-תק"נ | הדף היומי

בוא נראה מה למדנו היום:

למדנו היום שאנחנו רוצים לעקוב אחרי מה קורה לז"א.

המטרה שלנו כרגע בחלק הזה ללמוד כיצד ז"א מקבל מוחין דחכמה.

מה הבעיה?

ממה באה בכלל ההתמודדות שלנו בקושיה הזאת?

שז"א בגלל שהוא בא לתקן את עולם הנקודים שנשבר את ז"ת דנקודים שנשברו והם קיבלו חכמה וזה גרם להם לשבירה.

אנחנו רוצים עכשיו להתקין את ז"א בלי שישבר.

אם יקבל חכמה ישבר אז תיקנו אותו במצב הקטנות.

במצב הקטנות הוא לא מקבל חכמה לכן עכשיו במצב הזה שהוא לא מקבל חכמה אנחנו רוצים לעבור למצב שכן יקבל חכמה כמובן לא כמו בעולם הנקודים אלא צריך לקבל בצורה אחרת.

לצורך כך נעשו תיקונים.

ואת התיקונים האלה הוא בא לספר לנו כאן שמה שלמדנו בשיעורים הקודמים זה תיקונים שנקראים זיווג כדי לקבל חכמה נעשה על ב' יסודות שנקראים יסוד דאבא ויסוד דאמא שיש להם הגבלה.

הם מייצרים הגבלה על קבלת החכמה.

ואת הרעיון הזה של איך מגבילים את אור החכמה להתקבל בז"א את זה הוא בא ללמד אותנו כאן.

ואומר שהאור חכמה צריך להתקבל דרך השערות כי השערות הם מייצרים מיעוט על אור החכמה.

אמר לנו קודם כל בוא יש פה איזה שהיא קושיה.

כי פה פעם אומר לי שמא"א מקבל ז"א חכמה ופעם אומר לי שמאו"א מקבל חכמה מאבא.

אומר מה נכון?

בוא נסביר את זה לאט לאט.

קודם כל בוא ננסה להבין מה ההבדל בין חכמה שהיא נקראת עצם חכמה לחכמה שהיא רק ו"ק דחכמה.

אז הוא אומר זה הבדל בין החכמה שהייתה בעתיק לבין החכמה שיש למטה מעתיק.

בעתיק או בצמצום א' אפשר שיהיה ג"ר דחכמה.

למטה אין ​​ ג"ר דחכמה.

עשה קרום נקרא קרומא דאוירא לא מאפשר לחכמה הזאת לרדת למטה זה אחד התיקונים שנעשו בעולם אצילות שלא תרד החכמה הזאת למטה.

איך נעשה התיקון הזה?

ע"י כך שא"א היה בעיבור בעתיק אז שם היה ג"ר דחכמה.

כשהוא נולד למקומו נתנו לו סוג של הגיון שנקרא נה"י דעתיק.

לבושי מוחין סוג של הגיון.

מה ההגיון הזה אומר?

המחשבה שלך צריכה להיות מחשבה אמונית קוראים לזה ם' דצלם.

אמרו לו הראש שלך הראשון שנקרא גלגלתא דאריך יהיה עזוק בם' דצלם.

מה עושה העיזקא הזאת?

אומרת ג"ר דחכמה אי אפשר לקבל ולכן הוא לא מקבל ג"ר דחכמה.

עכשיו עליו מה זה קשור לז"א?

הוא פרצוף עלי עליון של ז"א

נכון אבל או"א שיצאו בעקבות א"א הם יצאו גם עם אותם תיקונים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 29 חלק יד\תמונה שיעור 29 חלק יד a.jpg

זאת אומרת שכאשר יצאו או"א וישסו"ת אז או"א שצריכים לקבל חכמה הם מקבלים מגלגלתא דאריך והם מקבלים גם בצורה של ם' דצלם ום' דצלם לא יכול לקבל חכמה אז גם לאו"א אין חכמה.

אז זה המיעוט הראשון שנעשה שמי שצריך קבל ג"ר דחכמה שזה ג"ר דבינה לא יקבל חכמה ויהיה עזוק בם' דצלם.

התיקון השני שנעשה המיעוט השני שהבינה יצאה מחוץ לראש דאריך כתוצאה מזה גם ישסו"ת יצאו מחוץ לאו"א והבינה התחלקה לשתיים.

לשני לפרצופים ם' דצלם ול' דצלם שזה פרצוף ישסו"ת של ז"ת דבינה.

והז"ת דבינה האלה כן יכולים לקבל חכמה.

כי אם היינו משאירים את ישסו"ת עם או"א אז לעולם לא היינו מקבלים חכמה.

שואל: אם יש לי קרומא דאוירא בעתיק אז בשביל מה אני צריך גם את התיקון של ם' דצלם.

הרי אם יש לי מסך של צמצום ב' שנקרא מוחא דאוירא אז ממילא לא יורד אור חכמה.

תשובה: שכשתגיע גדלות וירצו לקבל אור חכמה אז המסך הזה יורד יבוא אור ע"ב ס"ג יוריד את המסך הזה ויקבלו כמו בעולם הנקודים.

גם בעולם הנקודים הייתה קטנות אבל זה קטנות שבגלל הם' דצלם גם אם יהיה גדלות לא יוכלו לקבל ג"ר דחכמה.

יש עוד תשובות לזה אבל זה התשובה הכי פשוטה.

אז אנחנו חוזרים לפה ואומרים שהיו לנו ב' מיעוטים

מיעוט אחד ם' דצלם.

מיעוט שני שבינה יצאה מחוץ לראש דאריך שזה מאפשר גם שבינה עצמה פרצוף הבינה תתחלק לשניים לאבא שזה נקרא או"א עילאין וישסו"ת שזה נקרא בינה וזה מאפשר להתחיל לקבל חכמה.

אומנם חכמה עוד היא לא אמר את זה פה חכמה של ב' עיטרין חכמה שהיא מוקטנת ע"י היסודות שהיא נותנת לנו חכמה שנקראת אורחא למעברא ביה אבל את זה נרחיב בשיעור הבא.

סיכום בנקודות:

  • ז"א צריך לקבל אור חכמה כדי להמשיך את התיקון של עולם הנקודים אולם בצורה מתוקנת.

  • בקביעות דעולם אצילות ז"א לא מקבל חכמה ולכן צריך לעשות תנועה נוספת בעולם אצילות כדי שתתקבל חכמה זו.

  • נשאלת שאלה מהיכן מקבל ז"א את אור החכמה מחד כתוב שמקבל משערות דאריך ומאידך אומר שמקבל ע"י אבא.

  • כדי לקבל תשובה צריכים להבין תחילה את מקור החכמה שיש בעולם אצילות ועל כן אנו נדרשים לראות מה קרה בשורשי המוחין שהם ראש דאריך.

  • כאשר א"א נולד למקומו מעתיק הוא תוקן בם' דצלם שלא מאפשר לקבל ג"ר דחכמה ול' דצלם שרק דרכו אפשר לקבל ו"ק דחכמה.

  • ההשלכה של מה שקרה בראש דאריך משפיע על פרצופי אריך שהם או"א וישסו"ת שאו"א מתוקן בם' דצלם וישסו"ת בל' דצלם.

  • נעשו ב' מיעוטים בעולם אצילות שהם אלו שמאפשרים את קבלת החכמה אחר מיעוטה הראשון תיקון ם' דצלם והשני יציאת הבינה מראש דאריך.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 29 חלק יד\תמונה שיעור 29 חלק יד b.jpg

סיכום בנקודות חלק יד עמודים א' תקמט-תקנ שיעור 29
1. ז"א צריך לקבל אור חכמה כדי להמשיך את התיקון של עולם הנקודים אולם בצורה מתוקנת
2. בקביעות עולם אצילות ז"א לא מקבל חכמה ולכן צריך לעשות תנועה נוספת כדי שתתקבל חכמה זאת
3. נשאלת שאלה מהיכן מקבל ז"א את אור החכמה מאחד כתוב שמקבל משיערות דא"א ומאידך אומר שמקבל ע"י אבא
4. כדי לקבל תשובה צריכים להבין תחילה את מקור החכמה שיש בעולם אצילות ועל כן אנו נדרשים לראות מה קרה בשורשי המוחין שהם ראש דא"א
5. כאשר א"א נולד למקומו מעתיק הוא תוקן במ' דצלם שלא מאפשר לקבל גר דחכמה ומל' דצלם שרק דרכו אפשר לקבל ו"ק חכמה
6. ההשלכה של מה שקרה בראש דא"א משפיעה על פרצופי אריך שהם או"א וישס"ות שאו"א מתוקן במ' דצלם וישס"ות בל' דצלם
7. נעשו ב' מיעוטים באצילות שהם אלו שמאפשרים את קבלת חכמה אחר מיעוטה הראשון תיקון מ' דצלם והשני יציאת הבינה מראש דא"א

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב