תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 30 | עמודים אלף תקנא-תקנב

145

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 30 | אלף תקנ"א-תקנ"ב | הדף היומי

מה אנחנו לומדים פה?

אנחנו מנסים ללמוד כיצד אפשר לקבל חכמה ואיזה חכמה מקבלים בעולם אצילות.

מדוע בכלל עולה השאלה הזאת?

מכיון שבעולם אצילות נעשה תיקון שלא לקבל את החכמה אז אם יש את תיקון לא לקבל חכמה כמו שהיה בנקודים אז אנחנו נכנסים לבעיה.

למה?

כי מה שיכול לגרום למעבר בין קטנות לגדלות זה רק ג"ר דחכמה.

מה זה ג"ר דחכמה?

חכמה שבאה לפני צמצום ב'.

בכל עולם אצילות בכל מצב הקטנות נעשה תיקונים ב' מיעוטים שלא מאפשרים לקבל ג"ר דחכמה.

אז אנחנו נמצאים בבעיה איך נצא מהקטנות או מהקביעות של עולם אצילות כדי לקבל חכמה ובעיקר מי שמעניין אותנו כאן זה ז"א.

שאנחנו מבקשים מז"א לקבל חכמה ולהוליד את נשמות הצדיקים כדי שהם ימשיכו לעשות את התיקונים בעולמות בריאה יצירה ועשיה.

כי אחרת נשאר במצב של קביעות דעולם אצילות הכל יהיה נחמד וטוב אבל לא נתקדם לא יהיה שכלול יהיה רק קיום.

אז אנחנו צריכים אם כך להביא אור ע"ב ס"ג מאיזה שהוא מקום.

איך נביא?

אז בא המקור של אור ע"ב ס"ב בעולם אצילות למעלה מהתיקונים שנעשו.

התיקונים התחילו בעולם אצילות ממה שעתיק תיקן את ראש דאריך.

עתיק שבא לתקן את ראש דאריך עשה בו תיקונים ועשה בו ב' מיעוטים שהמיעוטים האלה גרמו לכך שלא יתקבל אור חכמה.

אם אנחנו רוצים לקבל אור חכמה צריכים לעלות מעל לתיקונים האלה או לבטל אותם.

עכשיו אם לבטל אותם במקומם אז יהיה קלקול אם אנחנו רוצים לקבל את האור הזה צריכים לעלות מעל התיקונים לא לבטל את עולם אצילות.

כי הרי כל מה שרצינו שבעולם אצילות תהיה את אותה שלמות מצד המצב הקבוע שלא מתקלקל.

אז יש חיזוק לפרסה אסור לבטל.

מתי כן יהיה מותר לבטל?

בגמר תיקון אחרי שנגמור לעשות את כל התיקונים נבטל את כל הסיגים יבולע המוות לנצח אפשר יהיה לקבל את האור הגדול הזה.

אז בהתחלה מלמד אותנו מה הם ב' המיעוטים שבגללם אי אפשר לקבל.

אז בחינה ראשונה של המיעוטים הייתה שראש דאריך שהוא אחראי הוא הכתר דעולם אצילות היתקן כך שהראש הראשון שלו שנקרא גלגלתא הוא עזוק.

עזוק הכוונה עם טבעת. עיזקא זה טבעת. עזוק בטבעת שאומרת פה לא מקבלים חכמה. לא מקבלים.

אומנם לזכר יכול להיות שם חכמה אבל לא באה לידי ביטוי. לא מקבלים חכמה במדרגה הזאת.

צד הבינה ששם שהם נקראים מוחא סתימאה בראש דאריך יש לו חכמה והיא לא מתפשטת לתחתונים אבל גם הג"ר דהיינו גלגלתא הוא עזוק בם' דצלם וכשבאה חכמה או אם תבוא חכמה למדרגה הוא דוחה את המדרגה הזאת.

והוא אומר אני רוצה חסדים מכוסים לא משנה כמה חכמה יהיה זה תיקון מיוחד שנעשה שם.

התיקון השני שנעשה המיעוט השני שנעשה בעולם אצילות שבינה יצאה מחוץ לראש דאריך ולכן גם אם אריך יחליט פתאום לעשות זיווג כדי לתת חכמה הוא צריך לתת חכמה למדרגה אז החכמה שהוא יוכל לתת היא חכמה רק דרך ז"ת דבינה ולא דרך ג"ר דבינה.

זאת אומרת הבחינה הראשונה הייתה של ם' דצלם לא מקבלים חכמה.

הבחינה השנייה הייתה אם מקבלים אז רק דרך ל' דצלם ולא דרך ם' דצלם.

אלה היו ב' המיעוטים ועכשיו צריכים לעשות משהו כדי לקבל את החכמה.

אז הוא בא ומספר לנו מה קורה כדי כן לקבל את החכמה.

כדי שנוכל להמשיך להתקדם ואומר בוא נבדוק ונראה איך אפשר לקבל חכמה.

אז באופן רגיל איך עוברים ממצב קטנות לגדלות?

שהתחתון עולה לעליון מבקש הארה והעליון הולך לעליון שלו ומבקש הארה.

על מה?

על בחינת מה שהתחתון ביקש ממנו.

עכשיו התחתון שעולה לעליון במקרה שלנו שצריכים שהחג"ת דאריך יעלה לראש דאריך.

אבל בחג"ת דאריך הוא בנוי על בסיס של צמצום ב' כך בנויה המלכות שנמצאת במקום התפארת של אריך.

אז אם חג"ת דאריך יעלו לראש דאריך ונשתמש בתפארת הזאת במסך שיש בתפארת זה מסך של צמצום ב'.

אז אי אפשר לקבל על זה אור.

אבל היה שם עוד משהו.

היו שם את השערות.

השערות הם אומנם מחוץ למדרגה הם מבחוץ אבל יש להם מסך של צמצום א' אומנם אי אפשר להשתמש בו כי הוא מבחוץ.

אז מה קורה במצב הזה?

כשראש דאריך עולה לעתיק וחג"ת דאריך עולים לראש דאריך אז השערות נכנסים פנימה ועכשיו עושים עליהם זיווג.

בעליה הראשונה על מה עושים זיווג?

אז ראש דאריך שעולה לעתיק אז הוא כבר למעלה מהמיעוטים האלה אז הוא יכול לעשות זיווג על ג"ר דחכמה.

אבל זה עדיין לא עוזר לנו כי צריך לתת את זה דרך או"א.

כשאו"א עולה לראש דעתיק גם הוא מקבל ג"ר דחכמה וזה התיקון.

אבל יחד עם זאת ז"א עולה רק עד ראש דאריך במקרה הכי גבוה שלו ואז הוא לא יכול לקבל יותר בעולם אצילות מאשר על השערות כי נכנסו פנימה.

אבל איזה שערות?

רק למזל ונקה כי בשערות יש ב' בחינות מזלות שהם כמו שתי מלכויות נאמר.

המזל ונוצר שזה תיקון הח'. מזל ונקה שזה תיקון הי"ג.

מזל ונוצר זה על בחינת התפארת. תפארת היא המגלה את החכמה ואומרת תן לי חכמה במדרגה.

זאת אומרת אחרי שבינה דאו"י אמרה אני לא רוצה לקבל חכמה באה תפארת ואמר כן נקבל חכמה.

לכן התפארת שנושא להארת חכמה הוא אחראי לכך שתתקבל חכמה במדרגה.

ומזל ונקה כשהוא בא לבקש חכמה אז הוא בא מצד היסוד לבקש חכמה.

והיסוד כי מזל ונקה זה נקרא יסוד או מלכות שעלתה ליסוד.

בו יש ב' מיעוטים יסוד דאבא ויסוד דאמא שהם צר וקצר.

אז כאשר ז"א עולה למקום ראש דאריך הוא מקבל ממזל ונקה רק ב' עיטרין.

זאת אומרת רק ממצב של זיווג שנקרא אורחא למעברא ביה רק חכמה אבל ממועטת חכמה דראש ולא חכמה דגוף.

מה זה עוזר לו?

אם היה מקבל חכמה דגוף היה צריך להתפשט למטה מפרסה ולכן לא מאפשרים לו לקבל חכמה כזאת.

מתי כן יקבל?

בגמר תיקון. בגמר תיקון כשהוא יוכל באלף השביעי יוכל לקבל חכמה כזאת יתפשט למטה יוצא שכל פעם שרוצים לעשות תיקונים צריך לעלות למעלה מהפרסה לעשות תיקונים.

כי אין חכמה שתתפשט למטה מפרסה וגם התיקון תמיד יהיה תיקון חלקי ולא תיקון שלם ותמיד יישאר משהו עוד לתקן ובגלל זה תמיד תהיה תנועה של תיקון ולשם צריך לשאוף.

אז זה מה שלמדנו אני אחזור בקצרה:

בעולם אצילות היו ב' מיעוטים שלא מאפשרים קבלת ג"ר דחכמה.

ב' המיעוטים נקראים ם' דצלם ויציאת בינה לחוץ מראש כדי לתקן כדי לקבל חכמה כדי להמשיך לתקן אז צריך לעלות מעל התיקונים הללו.

אריך ואו"א יכולים לעלות. לא"א מספיק לו עליה אחת. או"א ב' עליות.

אומר אפילו בשלוש עליות שיעלה ז"א הם יעלו מקסימום לראש דאריך ובראש דאריך שהוא למטה מקרומא דאוירא אי אפשר לקבל אלא רק ממזל ונקה דהיינו מב' המיעוטים שיש במזל הזה שהם צר וקצר ולכן אור חכמה שיקבל ז"א הוא רק אורחא למעברא ביה.

אז למי יהיה האור הגדול הזה של חכמה?

מי יורש את א"א לקבל את החכמה להשפיע חכמה זה עוד לא הרחבנו פה .

מי יקבל את האחסתנא שהיא הירושה זה רק או"א כי הם כן יכולים לקבל ג"ר דחכמה ומשם כמובן כשהם ירדו למקומם להשפיע הם ישפיעו רק לז"א מה שז"א יכול קבל רק מצד הב' עיטרין.

סיכום בנקודות:

  • ב' המיעוטים שישנם בעולם אצילות של ם' דצלם ויציאת הבינה מראש דאריך אינם מאפשרים לקבל ג"ר דחכמה במדרגה וזה עלול לעכב את המשך התיקון.

  • כדי להתגבר על ב' המיעוטים צריכה להיות עלית העולמות עלית הפרצופים ממקומם באופן שבעליה הראשונה עולה א"א לראש דעתיק ואו"א לראש דאריך ע"י כך א"א יכול לעשות זיווג על ג"ר דחכמה בראש דעתיק.

  • היכולת לקבל ג"ר דחכמה תלויה בכניסת השערות לראש כדי שאפשר יהיה לעשות זיווג על מלכות מצד צמצום א' שאין אותה במסכים של תפארת במסכים של א"א מצד עצמו.

  • ב' המלכויות שיש לבחינת השערות הם מב' המזלות שהם מזל הח' שנקרא ונוצר ומזל הי"ג שנקרא ונקה.

  • ממזל ונוצר שהוא בחינת תפארת של צמצום א' ניתן לקבל ג"ר דחכמה שנקרא חמה מחוץ לנרתיקה בעוד שממזל ונקה ניתן לקבל רק אור חכמה ממטה למעלה שנקרא אורחא למעברא ביה מצד ב' המיעוטים שבו של צר וקצר של ב' היסודות.

  • ז"א שאף בשיא עלייתו כמו במנחה דשבת עולה עד ראש דאריך ששם יכול לקבל רק ממזל ונקה וכל אור חכמה שיקבל הוא רק אור חכמה מבחינת אורחא למעברא ביה.

  • באלף השביעי יוכל גם ז"א לקבל ממקום התפארת כפי שהיה ראוי בעולם הנקודים ונשבר ואז יהיה גמר תיקונו עד אז או"א יוכלו לקבל את בחינת האחסנתא ומשם לתת רק מוחין מצד ב' עיטרין לז"א.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

סיכום בנקודות חלק יד עמודים א' תקנא-תקנב שיעור 30
1. ב' המיעוטים שישנם בעולם אצילות של ם' דצל"ם ויציאת הבינה מראש דא"א אינם מאפשרים לקבל ג"ר דחכמה במדרגה וזה עלול לעכב את המשך התיקון .

2. כדי להתגבר על ב' המיעוטים צריכה להיות עליית הפרצופים ממקומם באופן שבעליה הראשונה עולה א"א לראש דעתיק ואו"א לראש דא"א ע"י כך א"א יכול לעשות זווג על ג"ר דחכמה בראש דעתיק.

3. היכולת לקבל ג"ר דחכמה תלויה בכניסת השערות לראש כדי שאפשר יהיה לעשות זווג על מלכות מצד צ"א שאין אותה במסכים של א"א מצד עצמה.

4. ב' המלכויות שיש בבחינת השערות הן מב' המזלות שהן: מזל ח' ונוצר ומזל י"ג ונקה.

5. ממזל ונוצר שהוא בחינת ת"ת של צ"א ניתן לקבל ג"ר דחכמה שנקרא חמה מחוץ לנרתיקה בעוד שממזל ונקה ניתן לקבל רק אור חכמה ממטה למעלה שנקרא אורחא למעברא ביה מצד ב' המיעוטים שבו של צר וקצר של ב' היסודות.

6. ז"א שאף בשיא עלייתו כמו במנחה בשבת עולה עד ראש דא"א ששם יכול לקבל רק ממזל ונקה וכל אור חכמה שיקבל הוא רק אור חכמה מבחינת אורחא למעברא ביה.

7. באלף השביעי יוכל גם ז"א לקבל ממקום הת"ת כפי שהיה ראוי בעולם הנקודים שנשבר ואז יהיה גמר תיקונו עד אז או"א יוכלו לקבל את בחי' האחסנתא ומשם לתת רק מוחין מצד ב' עטרין לז"א.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב