הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקנג-תקנד | שיעור 31

156

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 31 | אלף תקנ"ג-תקנ"ד | הדף היומי 

למדנו היום שלצורך או דנו בשאלה לצורך מי יוצאים המוחין דחכמה?

התשובה היא לצורך זו"ן.

מי מקבל את המוחין האלה?

או"א.

זאת אומרת שהחכמה שאו"א שהם בינה דאצילות הם ההתחלה של קבלת חכמה שיכולה להאיר באצילות.

למה או"א ולא א"א?

כי א"א סתום מלתת את החכמה כי הוא חכמה מצד הספירות מצד הפרצופים הוא חכמה של עולם אצילות.

עתיק הוא כתר מצד המ"ה.

וא"א הוא חכמה.

אבל הוא אומר בינה שהם או"א הם התחלה של קבלת החכמה.

אז זה נקודה ראשונה.

עוד אומר לאיזה צורך הם מקבלים את החכמה למה הם בכלל מקבלים חכמה במדרגה הרי אם אמרת לי שאו"א.

אם אתה אומר לי שאו"א הם בינה.

בינה הרי לא רוצה חכמה.

אז למה אתה עכשיו אומר לי שאו"א מקבלים חכמה במדרגה?

אז הוא אומר אני אגיד לך.

כל החכמה שאתה מדבר עליה היא צריכה להיות חכמה של ל"ב נתיבות החכמה.

כי אם היא תהיה חכמה של ג"ר כמו שאתה מדבר עליו.

אז החכמה הזאת היא תיפגם.

לכן נקרא על שם ל"ב נתיבות ולא שבילים.

כי נתיב זה בינה.

אז מעכשיו אנחנו יודעים כל החכמה שמתקבלת במדרגה היא נקראת ל"ב נתיבות החכמה וההתחלה שלה זה או"א.

עכשיו אנחנו רוצים גם להבין איך התקבלה החכמה הזאת מאיפה היא הגיעה.

תשובה: אם או"א שהם בינה הם צריכים לתת את החכמה אז יש לנו עם זה איזה שהוא אתגר.

מה האתגר שלנו?

שהם לא רוצים חכמה.

איך הם בכל זאת ירצו חכמה?

רק ע"י זה שז"א יעלה לביקוש.

ז"א עולה לביקוש ולכן כל הקבלת חכמה תהיה על סמך הביקוש של ז"א.

מה ז"א מבקש?

את החכמה שהוא צריך.

הוא הנושא להארת חכמה הוא נקרא תפארת.

אבל גם עם זה יש איזה שהוא קושי למה?

כי תפארת מיצג את הז"א מחזה ולמעלה.

ואם הוא היה עולה עם התפארת לבקש הוא היה צריך לקבל חכמה כמו שיש בל"ב נתיבות החכמה שנקראת אחסנתא.

אבל למדנו שהוא לא מקבל את החכמה הזאת אלא רק על היסודות למה?

מכיון שאם היה מבקש על התפארת היה צריך לקבל מחזה ולמעלה.

חזה ולמעלה הם חסדים מכוסים אסור לקבל שם חכמה יש תיקון בעולם אצילות שמחזה ולמעלה לא מקבל חכמה.

אלא ממי יקבל חכמה איך יקבל חכמה?

רק מחזה ולמטה.

חזה ולמטה מי המלכות או מי בחינת הזיווג שיש מחזה ולמטה?

יסוד.

לכן היסוד מגביל את החכמה כי החכמה באה לפי סוג הביקוש.

ואם הביקוש בא מחזה ולמטה דז"א ולא חזה ולמעלה אז כל החכמה שמתבקשת היא על פי היסוד.

ויסוד הוא נקרא צר ואריך לכן החכמה מתקבלת רק דרך שבילים צרים.

מה הכוונה שבילים צרים?

קורא לחכמה הזאת חכמה דב' עיטרין או חכמה שהיא נקראת אורחא למעברא ביה או חכמה מאד דקה.

החכמה הזאת מספיק להולדה אבל רק זאת החכמה ואין חכמה הגדולה הזאת שאנו לכאורה רוצים להגיע בינתיים ככה זה יתקבל וגם זה רק בעלית עולמות.

דבר נוסף שאומר לא רק הז"א מקבל חכמה אלא הוא אומר שגם הנוקבא משויכת לחכמה הזאת.

למה גם הנוקבא?

אומר מכיון שמחזה ולמטה דז"א שאתה אומר לי שרק משם הוא מושך את החכמה את זה ירשה או לקחה או אחרי הנסירה קיבלה הנוקבא.

ואם אתה אומר שרק מחזה ולמטה היא בקשת החכמה אז הנוקבא מבקשת את החכמה.

ולכן רק מצד הנוקבא או מצד הנוקבא היא גם שותפה לבקשת החכמה היא אומנם לבדה לא יכולה לעלות לבקש כי היא מסונפת לשליש התחתון של היסוד דז"א.

אז כל המלכות הזאת שקיבלה היא לא המלכות בעצם.

היא המלכות שנבנתה בעולם אצילות שהיא נקראת רחל.

אז הוא אומר רק בזכות רחל אפשר לקבל את החכמה.

לכן היא נקראת חכמה תתאה ולכן היא נקראת אהבה.

שואל: מה התפקיד של ישסו"ת במעבר של החכמה מאו"א לז"א?

תשובה: ישסו"ת נקרא בחינת ו"ק כי הוא מחזה ולמטה דאריך ורק הבקשה של החכמה יכולה להיות רק על הבחינה שלו רק על ז"ת דבינה ולא על ג"ר דבינה והיות שהיא רק על ז"ת דבינה אז זה מראה גם על המיעוט כי אם היו מבקשים על הג"ר דבינה אז הם צריכים לקבל ג"ר דחכמה.

כי בכל מקרה בינה צריכה למשוך לו את האור.

אבל מאיפה מבינה?

רק מישסו"ת.

לכן אנחנו אומרים שז"א אפילו שהוא עולה עד ראש דאריך הוא מקבל רק ממזל ונקה ולא ממזל ונוצר.

שמזל ונוצר זה בחינת תפארת.

מזל ונקה הוא בחינת יסוד או מלכות שעלתה ליסוד או יסוד.

סיכום בנקודות:

  • המוחין דחכמה היוצאים בעולם אצילות לצורך זו"ן כדי שיולידו את נשמות הצדיקים נקראים ל"ב נתיבות החכמה.

  • או"א שהם מדרגת הבינה בעולם אצילות הם התחלת החכמה הניתנת בעולם אצילות שזה נעשה ע"י עליתם לא"א ולאחר מכן לעתיק כדי לתת חכמה לזו"ן וחכמה שמתקבלת דרך הבינה נקראת נתיבות.

  • הם נקראים ל"ב על שום הצורך בבקשת הזו"ן מבינה שתיתן להם חכמה היות ובינה היא כ"ב אותיות וזו"ן הם י' ספירות של ט' ראשונות דז"א ועוד בחינה של מלכות יחד הם ל"ב.

  • יוצא מכך שכל החכמה שאו"א שהם בחינת בינה מושכים לטובת זו"ן יהיה רק לפי ביקוש הזו"ן.

  • לזו"ן אסור לקבל חכמה מחזה ולמעלה שהם מתוקנים שם בחסדים מכוסים על כן ביקוש החכמה שלהם הוא רק מבחינת חזה ולמטה.

  • ​​ החזה ולמטה מיוחס למלכות ולכן גם היא שותפה לבקשת החכמה הזאת.

  • כל האור שיתקבל אפילו בעליה הגבוהה ביותר בעולם אצילות שהיא במנחה בשבת יהיה ממזל ונקה שהוא בחינת היסוד ולא ממזל ונוצר שהוא בחינת התפארת ובכך אנו רואים שחכמה זו מוגבלת להיות בבחינת אורחא למעברא ביה ולא אחסנתא כפי שיש באו"א בעת עליתם.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

סיכום בנקודות חלק יד עמודים א'תקנג-תקנד שיעור 31
1. המוחין דחכמה היוצאים בעולם אצילות לצורך זו"ן כדי שיולידו את נשמות הצדיקים נקראים לב נתיבות החכמה
2. או"א שהם מדרגת הבינה הם התחלת החכמה הניתנת בעולם אצילות שזה נעשה ע"י עלייתם לא"א ולאחר מכן לעתיק כדי לתת חכמה לזו"ן וחכמה שניתנת ע"י הבינה נקראת נתיבות
3. הם נקראים לב על שום הצורך לבקשת הזו"ן מבינה שתתן להם חכמה היות ובינה היא כב אותיות וזו"ן הם י ספירות של ט"ר של ז"א ועוד בחינה של מלכות ביחד הם לב
4. יוצא מכך שכל החכמה של או"א שהם בחינת בינה מושכים לטובת זו"ן יהיה רק לפי ביקוש הזו"ן
5. לזו"ן אסור לקבל חכמה מחזה ולמעלה שהם מתוקנים שם בחסדים מכוסים על כן ביקוש החכמה שלהם הוא רק מבחינת חזה ולמטה
6. החזה ולמטה מיוחס למלכות ולכן גם היא שותפה לבקשת החכמה הזאת
7. כל האור שהתקבל אפילו בעליה הגבוהה ביותר באצילות שהיא במנחה בשבת יהיה ממזל ונקה ולא ממזל ונוצר שהיא מת"ת ובכך אנו רואים שחכמה זו מוגבלת להיות בבחינת אורחא למעברא ביה ולא אחסנתא כפי שיש באו"א בעת עלייתם


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב