תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקפג-תקפד | שיעור 46

116

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 46 | אלף תקפ"ג-תקפ"ד | הדף היומי

למדנו שיש הבדל בין תפילין של ראש לתפילין של יד.

תפילין של יד צריכות להיות מכוסות.

ותפילין של ראש דווקא צריכים להיות גלויות.

כי הם בבחינת אור מקיף תפילין של ראש שהם כנגד המדרגה השישית של ז"א שמהתנוצצות הזאת יכול היה התפילין של ראש להאיר במדרגה שהוא יוצא מהמצח ודווקא מגלה את הארת החכמה שיכולה להתקבל בפנים בל' דצלם.

על זה כתוב חכמת אדם תאיר פניו.

והתפילין של הראש הם דווקא בטוטפות בין עיניך הם דווקא צריכים לגלות את הארת החכמה של הפנים.

כי מי הם?

הם המדגישים שמל' צלם אפשר לקבל אור חכמה.

כמובן אם אתה תהיה בעת עליה אתה יכול לקבל את ההארה הזאת.

לעומת שמדגישים את ההבדל אני עושה הבדלה ברורה את הראש אני לא יכול לקבל אחרת אני הייתי צריך להרכיב פה את התפילין בראש.

למה?

כדי להגיד השערות בראש נשארות קבועות דהיינו אני לא יכול להוריד את השערות בראש אבל כן בדיוק במקום שמחבר בין השערות דראש לפנים אני יכול לקבל את התפילין ולומר הנה התפילין האלה יכולים להאיר לי מצד הפנים שהם ל' דצלם.

ולא בם' דצלם לא ברישא שזה לא בגלגלתא שזה הם' דצלם.

זה תפילין של ראש אז אני דווקא מדגיש בהם פה כן אפשר לקבל הארה זה כמו קצת דומה למקום טבור שמפה ולמטה.

​​ עכשיו זה הפוך כן שם למעלה אפשר להאיר.

זה הצד שאפשר להאיר וזה הצד שאי אפשר להאיר.

אז זה התפילין של ראש.

תפילין של יד לעומת זאת צריכים לכסות אותם.

למה?

כי היא הבחינה השישית של הנוקבא שהיא נמשכת מהמקיף של התפילין של ראש שזה רק המסכים

שזה כמו הכיסוי של החסדים זה כמו הנרתיק של התפילין דראש.

הנרתיק הכוונה הכוח של היראה של ההתגברות של לאה שאומרת אני לא מקבלת את ההארה הזאת לגוף.

את ההארה הזאת לגוף אפשר לקבל רק בגמר תיקון אני לא יכולה לקבל את ההארה הזאת לגוף.

לכן אנחנו אומרים שהכיסוי של התפילין של יד היא גורמת לגילוי של התפילין של ראש.

שלכן צריך את בחינת לאה בחינת הנסתר כדי שנוכל לגלות את האמונה שהיא צריכה לתת לנו את התפילין של הראש.

ואם לא אם לא הכיסוי של התפילין של יד שזה צד המעשה שאנחנו אומרים שהוא רק בחסדים.

למה רק בחסדים?

אני לא אמור לקבל את התרי"ג פיקודין כרגע כי אז הייתי צריך שהאור יתפשט גם לגוף ואם היה צריך להתפשט גם לגוף אז הייתי צריך את ג"ר דחכמה.

ואני לא מקבל ג"ר דחכמה.

לכן לא מקבלים ישירות מתפילין של ראש אלא מקשר של תפילין שהוא רק בחינת אמונה.

ואין שם פרשיות כדי לומר שזה רק חסדים ולכן יש את הדגש שקו שמאל זה רק פחד יצחק שזה היראה שבאהבה.

אתה רוצה לקבל את האהבה של ל"ב נתיבות החכמה של ​​ התפילין של ראש.

אתה יכול דרך התפילין של יד אם תהיה שם יראה ותגיד אוקי אני את זה אני יודע שאני לא מקבל ולמרות זאת את ההארה הזאת אני כן רוצה לקבל כי זה הארה של אמונה.

אני מוכן לקבל בנסתר למרות שאני עדיין לא יכול לגלות אותו בצורה מלאה.

אז אני קונה את האמונה אני מקבל אותו מה זה מטעם הנסתר?

מטעם העליון לא מטעם התחתון.

מטעם התחתון הגוף הוא לא יכול לקבל.

ולמרות זאת מה זה הגוף?

אני לא יכול מצד הגוף מצד רצונות הגוף.

אז אני לא יכול להוכיח את זה מצד הגוף.

אז אני אקבל.

מה אתה תקבל שם?

רק חסדים.

זה התפילין של יד שצריכות להיות מכוסות והם גורמות לכן לגילוי של התפילין של ראש כמו הנרתיק.

אחרת חמה יוצאת מנרתיקה ואז רוצים לקבל ג"ר דחכמה וזה אסור וזה כל הנרתיק של החכמה זה החסדים שמאפשרים להיות מכוסים כדי שאפשר יהיה לקבל את המקיפים של הראש.

דבר נוסף שלמדנו היום שיש לנו במוחין של גבי המצח ב' מיני זיווגים.

זיווג אחד הוא נמצא בבחינת הראש בעת עליה שאז מקבלים את הג"ר דחכמה.

לכאורה איך אפשר לקבל ג"ר דחכמה?

הרי למדנו שבצמצום ב' אי אפשר לקבל ג"ר דחכמה.

אומר אבל בעת עיבור שהתחתון עולה לעליון כדי להתעבר ולהוליד מוחין חדשים כמובן לא עיבור ב' עיבור לצורך מוחין אפילו עיבור ב' של עיבור ב' אז הוא צריך בשביל המוחין האלה השלמת כלים.

אז הוא צריך את האור הגדול את המאור שממנו תבוא ההארה.

אז הוא עולה למעלה לעליון ושם נולד אור גדול כולל לאור על הם' דצלם.

גם הם' דצלם מתבטל.

למשל כשאריך עולה לעתיק

שכאו"א עולה לראש דאריך

אז מתבטל הם' דצלם אבל אח"כ את המוחין האלה הוא צריך לקבל בעצמו לא רק על פי העליון שלו

ואז הוא יורד למקומו.

כשהוא יורד למקומו אז הוא אומר רגע במקומי אני כבר לא יכול לקבל.

אז במקומי נשאר הם' דצלם מחוץ למדרגה.

ולכן צריך לעשות את ההבדל הזה בין ההארה שיש בראש בזמן העיבור להארה שאח"כ יש שכבר הגלגלתא מלובשת בם' דצלם.

לכן אנחנו תמיד נראה הבדל בין הזיווג למעלה או שאתה עולה לעליון כשאתה בא לקבל הארה לא מצד עצמך.

מצד מה שסיפרו לך.

כשאתה בא לגלות אותה מבחינה מה שאתה יכול לפעול או להבין אתה צריך לדעת שאתה מוגבל

ואתה מוגבל על פי החוקים.

אז הזיווג בעת רצון יכול להאיר הארה גדולה לתפילין של ראש.

כשאתה בא לתפילין של יד אתה צריך לדעת שאתה מוגבל שמה אתה לא יכול ממש להאיר.

ועוד קצת ללמוד על זה איך הנוקבא מקבלת מההארה הזאת זה אנחנו נלמד בע"ה בשיעור הבא.

סיכום בנקודות:

  • היום למדנו את ההבדל בין תפילין של ראש לתפילין של יד שתפילין של ראש צריכות להיות בגילוי ושל יד בכיסוי.

  • תפילין של ראש מבטאים את ההארה של ל' דצלם שהיא מתחילה בנקודת ההבדל בין ם' דצלם שזה בדיוק בתחילת שערות הראש לל' דצלם שזה בבחינת הפנים שהתפילין של ראש באות לגלות את ההארה שבפנים.

  • תפילין של יד מבטאים את הכיסוי לאור של תפילין של ראש שאינם יכולים להתגלות בבחינת הגוף היות והגוף כמו עשו רוצה ג"ר דחכמה.

  • בזכות תפילין של יד שהם כמו כיסוי של הנרתיק של החמה ניתן לקבל ולגלות את התפילין של ראש בבחינת ל' דצלם.

  • בזיווג על בחינת החכמה ישנם שני מצבים: מצב הראשון הוא הזיווג במקום העליון שזה כפי מצב של עיבור ששם ניתן לקבל ג"ר דחכמה לעומת המצב שבו חוזר למקומו לגילוי המוחין ששם כבר מתלבש בתיקוני םל"צ ולכן ג"ר דחכמה אינו יכול להיות מגולה היות והגלגלתא מלובשת בם' דצלם.

עד כאן היום. תודה רבה.


סיכום בנקודות בתע"ס חלק יד עמודים א' תקפג-תקפד שיעור 46

1.היום למדנו את ההבדל בן תפילין של ראש לתפילין של יד שתפילין של ראש צריכות להיות בגילוי ושל יד בכיסוי
2. תפילין של ראש מבטאים את ההארה של ל' דצלם שהיא מתחילה בנקודת ההבדל בין מ' דצלם שזה בדיוק בתחילת שיערות ראש לל' דצלם שזה בבחינת הפנים שהתפילין של ראש באות לגלות את ההארה שבפנים
3. תפילין של יד מבטאים את הכיסוי לאור של תפילין של ראש שאינם יכולים להתגלות בבחינת הגוף היות והגוף כמו עשיו רוצה ג"ר דחכמה
4. בזכות תפילין של יד שהם כמו כיסוי של הנרתיק של החמה ניתן לקבל ולגלות את התפילן של ראש בבחינת ל דצלם

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב