תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקסז-תקסח | שיעור 38

84

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 38 | אלף תקס"ז-תקס"ח | הדף היומי

היום למדנו את המדרגות שדרכם אנחנו מבקשים להסביר את המעבר של המוחין דחכמה מאו"א לז"א.

המוחין דחכמה האלו יש להם חשיבות גדולה.

מה החשיבות של המוחין דחכמה?

הם אלו שבאים לאפשר לתקן את הז"ת דנקודים של מצב הגדלות אמנם באופן חלקי רק אח"פ דעליה אבל בלעדיהם לא יהיה המשך של התיקון.

כי קביעות של עולם אצילות שבהם יש רק קומת נשמה לאו"א וקומת ו"ק לזו"ן מתקנים רק את הכלים דקטנות של עולם הנקודים אבל כל השבירה שהייתה בגדלות דעולם הנקודים אינה יכולה להיתקן אלא אם כן תהיה לנו גדלות של מדרגת חיה בזו"ן.

ולכן אפשר גם מדרגת נשמה אבל עוד לא מתחילים לתקן.

כרגע אנחנו מדברים על מדרגת חיה שאו"א צריכים לקבל.

אם או"א רוצים לקבל מדרגת חיה אז הם צריכים לעלות למקום א"א כדי לקבל את מדרגת החיה ואז הם יכולים לתת את המדרגה הזאת לז"א.

כשהם עולים אז יש הם מקבלים והם יורשים את מדרגת החכמה הזאת.

הירושה שלהם את מדרגת החכמה נקראת אחסנתא.

ככה נקראת הירושה אחסנתא זה ירושה או"א יורשים את החכמה הזאת.

הירושה הזאת היא גם כשהם יורדים חזרה למקומם לסדר המדרגה אז יש להם עכשיו חכמה להעניק לתחתון ותכף נראה איזה חכמה הם מעניקים לתחתון.

אבל כשהם עלו לראש דא"א אז בזיווג הזה שקרה שם היו כמה הבחנות שעל פי ההבחנות האלה אנחנו לומדים איזה סוג של חכמה יינתן לתחתון.

עד כה מה שלמדנו היה באופן כללי שהם יכולים לתת רק מצד ב' עיטרין לתחתון וזה אין צורך להזכיר עכשיו את כל העניין הזה אלא אנחנו רוצים ללמוד בעיקר מה שמלמד אותנו כאן בשיעור של היום.

בשיעור של היום בא ומספר לנו שאותם מוחין שצריכים לעבור מא"א שניתנו לאו"א הם צריכים לעבור לז"א והם עוברים בג' מדרגות.

המדרגה שהם נמצאים באו"א כמובן במוחין שלו בחב"ד שלו.

מדרגה ב' זה כשהם נמצאים בחג"ת דאו"א שנקרא גם ב' כתפין בעת עליה.

ומדרגה שלישית כשהם ניתנים לתחתון לז"א.

אז יש לנו שלוש מדרגות: בעליון, בדרך לתחתון ובתחתון עצמו.

המדרגות האלה לא נוהגות רק במעבר מאו"א לז"א של המוחין הם נוהגות בכל מדרגות שהן גם כשנמשיך ללמוד בעולמות בי"ע הם גם נוהגות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 38 חלק יד\תמונה שיעור 38 חלק יד a.jpg

והסברנו את המעבר הזה כך שכל פעם כשניתן ממדרגה למדרגה אז הדרגה התחתונה לא יכולה לקבל את כל ההארה של המדרגה העליונה לכן כאשר האו"א קיבלו את ההארה אז בהארה שהם קיבלו יש פנימי ומקיף.

כי הם לא יכלו לקבל את כל ההארה שהייתה בראש כי הם ירדו למקומם והם כבר לא בראש.

הם כל פעם צריכים לעשות זיווג.

וככה זה קורה כשבן אדם מקבל משהו מהעליון שלו והוא בא למקומו אז הוא צריך לעבד את מה שהוא קיבל.

אז כל מה שהוא קיבל יש לו פנימי ומקיף.

אז אני אגיד רק בסוגריים שהב' הזה זה כמו תפילין של או"א שיש לו מעתיק.

או"א מקבלים פנימי ומקיף.

המקיף זה מה שהם יצטרכו כל הזמן במשך הזמן לעבוד ולקבל אותו עוד ועוד עד גמר תיקון.

אבל ממה שהם כן קיבלו אז הם נותנים למקום החג"ת כדי שמשם יינתן לז"א דהיינו למקום שבין או"א לתחתון.

משהו שמקשר שזה הגוף של העליון הוא מקשר.

מה זה הגוף של העליון?

צורת ההתבטאות של העליון.

כי העליון יש לו משהו במוחין שלו שזה הדבר העליון.

כשהוא נותן לתחתון הוא נותן ממקום החג"ת שלו.

מקום החג"ת שלו הוא מקום שמשמה רק חלק יורד למקום החג"ת מה שהוא הצליח לעבד למעלה.

כשהוא יורד למטה בחג"ת הוא גם לא יכול לקבל את הכל מקבל רק חלק יקבל לפנימי ויש לו גם מקיף.

זאת אומרת הוא לא הצליח לקבל את כל מה שעבר מהעליון לתחתון.

אלא מה שהוא קיבל במדרגה הב' במקום החג"ת שנקרא ב' כתפין הוא קיבל את הפנימי ונשאר לו עוד מקיף שעדיין לא קיבל.

שזה הצורה שבה העליון הצליח להנגיש לתת על מגש לעשות את זה מובן הצורה שבה הוא דיבר אל התחתון.

הצורה שהוא כתב הצורה שבה הוא עשה את האומנות שלו כלפי התחתון. אז זה הצורה שבה הוא נתן לתחתון.

התחתון כשהוא בא לקבל את הארה הוא לא יכול לקבל ממה שהוא נתן לו אז הוא נותן לו עכשיו מהפנימי שלו את ההארה.

חלק מזה התחתון הצליח לקבל ממה שהעליון הנגיש לו.

לא ממה שיש בעליון.

ודאי מה שיש בעליון הוא לא יכול לקבל את הכל הוא עוד לא מבין כמו העליון הוא יכול היה לקבל חלק ממה שהוא קיבל נעשה פנימי ומקיף.

אנחנו רואים שבכל אחת מג' המדרגות יש פנימי ומקיף יש לנו שש בחינות.

אז יש לנו ג' מדרגות בעליון, בדרך ובתחתון.

ויש לנו שש בחינות.

שבכל אחת מהמדרגות יש פנימי ומקיף ומדרגת המקיף האחרונה היא מצוות התפילין שמה שניתן לז"א זה בחינת המקיף שמה שהעליון רוצה לתת לו אבל התחתון עדיין לא הצליח לקבל.

אלה ג' המדרגות בתוך זה יש עוד הרבה פרטים אבל זה היה הכלל של מה שלמדנו היום ולנו לסיכום זה מספיק.

רק אני אוסיף עוד כמה דברים קטנים אבל שזה לא יבלבל אותנו מהמבט הכללי הזה.

הוא הסביר קצת באריכות מדוע מהי המדרגה הזאת של הב' כתפין ולמה היא שייכת לחג"ת והוא קורא לה נה"י וההסבר הוא לקח מחלק י' שכל החג"ת האלה הם מתחלקים לג' שלישים ורק הב' ש"ע היות והם בחינת הס' שלמעלה מחזה הם יכולים לעלות להיות בחינת ראש.

אבל מה שלמטה מחזה לא יכול היה לעלות להיות ראש והוא כנגד הנה"י של החג"ת נה"י הללו.

ולכן שהם נקראים ם' סתומה הם נשארים בבחינת החג"ת להיות ב' כתפין והם לא עולים לראש.

לא צריך ולא חייב את ההסבר הזה כאן אלא במבט כללי רק צריך לדעת שמה שז"א מקבל מהמוחין דחכמה שקראנו לזה ב' עטרין זה המדרגה השלישית שבה יש פנימי ומקיף שעוד צריכים ללמוד יותר בהרחבה איך נעשים התהליכים.

אבל לצאת מהשיעור עם ההבחנה שמה שניתן מהעליון לתחתון עובר מדרגות ועדיין נשאר לתחתון עוד וכמעט תמיד הבחנה מה שהוא לא קיבל שזה נקרא מצוות תפילין שזה המוחין המקיפים שהשאיפה שלו הוא כל הזמן לעבוד כדי לקבל אותם וזה יוצר את מקום האתגר של האדם שלשם הוא מתקדם.

היות ואנחנו אנשים בעלי אתגר ואנחנו רוצים להתקדם בחיים לכן אנחנו מבקשים מעצמנו כל הזמן שהתפילין של ראש יובילו אותנו להתקדמות.

לכן כאשר יש איזה שהוא חלק כל שהוא שנשאר בתחתון כמקיף הוא הופך להיות אתגר שלו.

יש אנשים שזה הופך להיות תסכול אצלם שלא קיבלתי והם מתלוננים למה לא קיבלתי אבל הדרך הראויה יותר במצוות התפילין זה לראות את זה כאתגר.

ואז האתגר הזה מאפשר לנו לעשות עבודה כדי כל הזמן להתקדם ולקבל לכן לתפילין זה צד האדם שמראה לנו שיש לנו שאיפה מתמדת להתקדם לקבל את ההארה.

סיכום בנקודות:

  • כדי להמשיך את התיקון לאחר קביעות דעולם אצילות צריכים להתקדם לקומת חכמה שתאפשר את התיקון של שבירת הכלים שהייתה במדרגת חכמה.

  • כדי להשיג את מדרגת החכמה או"א עולים לראש דאריך ויורשים את התפקיד של נתינת מדרגת החכמה לתחתון.

  • מבחינת הלימוד מה שמעניין אותנו שזו"ן יקבלו את מדרגת החכמה כי הם אלו שצריכים לתקן את זו"ן השבורים שנמצאים בקליפות.

  • העברת אור החכמה מאו"א לאחר שירדו למקומם לטובת ז"א מתנהל בג' מדרגות: בעליון שהוא חב"ד דאו"א, באמצעי שהוא במקום ב' כתפין הנקראים נה"י דחג"ת או חג"ת דאו"א ומדרגה ג' בראש דז"א.

  • לכל אחד ממדרגות אלו ישנו פנימי ומקיף דהיינו שש בחינות כאשר הבחינה השישית שהיא המקיף דראש דז"א הוא בחינת תפילין של ראש שמהווים אתגר של המוחין הצריכים להתקבל במדרגה.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 38 חלק יד\תמונה שיעור 38 חלק יד b.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 38 חלק יד\תמונה שיעור 38 חלק יד c.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 38 חלק יד\תמונה שיעור 38 חלק יד d.jpg

סיכום בנקודות תע"ס חלק יד עמודים א'תקסז-תקסח שיעור 38
1.כדי להמשיך את התיקון לאחר קביעות דעולם אצילות צריכים להתקדם לקומת חכמה שתאפשר את התיקון של שבירת הכלים שהיתה במדרגת חכמה
2. כדי להשיג את מדרגת החכמה או"א עולים לראש דא"א ויורשים את התפקיד של נתינת החכמה לתחתון
3. מבחינת הלימוד מה שמענין אותנו שזו"ן יקבלו את מדרגת החכמה כי הם אלו שצריכים לתקן את זו"ן השבורים שנמצאים בקליפות
4. העברת אור החכמה מאו"א לאחר שירדו למקומם לטובת ז"א מתנהל בג' מדרגות בעליון שהוא חבד דאו"א באמצעי שהוא במקום ב' כיתפין הנקראים נה"י דחג"ת או חג"ת דאו"א ומדרגה הג' בראש דז"א
5.בכל אחד ממדרגות אלו ישנו פנימי ומקיף דהיינו ו' בחינות כאשר הבחינה הו' היא בחינת התפילין שמתקבל בראש דז"א כמקיף

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב