תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקעט-תקפ| שיעור 44

123

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 44 | אלף תקע"ט-תק"פ | הדף היומי

אז למדנו שכאשר אנחנו רוצים לתקן כאשר ז"א דאצילות רוצה לתקן את שבירת הכלים אז הוא צריך לתת הארת חכמה למדרגה.

כי מה זה תיקון?

שמקבלים את אותו אור את אותו תענוג אבל בכלים מתוקנים זה התיקון השלם.

זה לא תיקון רק לבנות כלים זה גם לקבל את האור.

האור של הכלים שנשברו היה אור חכמה.

אז צריכים לתת חכמה במדרגה.

אבל יש לנו איזה שהוא אתגר שז"א באצילות כשהוא קיבל חכמה בנקודים הוא נשבר.

אז את החכמה שהוא קיבל בנקודים הוא בטוח לא יכול לקבל.

אז אי אפשר לתת לו חכמה שהייתה בעולם הנקודים.

אז צריכים לתת לו חכמה אחרת.

על החכמה הזאת שצריכים לתת בעולם אצילות על זה באים לדבר.

ועל החכמה הזאת אומרים שישנם ג' התמעטויות בחכמה הזאת וג' ההתמעטויות האלה הם באות בג' מערכות.

מערכה אחת של שורשי המוחין שכבר בשורש צריך לעשות איזה שהוא תיקון.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 44 חלק יד\תמונה שיעור 44 חלק יד a.jpg

איזה תיקון?

שמי שיהיה נושא להארת חכמה יהיה לא א"א שהוא המקור של חכמה הוא חכמה דמ"ה אלא או"א דווקא שהם בינה.

וזה נקרא ל"ב נתיבות החכמה.

זאת אומרת שאו"א שהם בינה הם ירשו שזה נקרא אחסנתא ירושה הם מקבלים את הירושה של החכמה.

אבל הירושה הזאת היא חייבת להיות מועטת ממה שהייתה אצל א"א.

כי אצל א"א כשקיבל את החכמה שהיה בזיווג עם עתיק.

החכמה שהוא קיבל היא חכמה של צמצום א'.

ואת החכמה הזאת הרי אי אפשר לתת לעולם אצילות.

למה?

זה גרם לשבירה.

זה נקרא זיווג של פב"פ של או"א זה גרם לשבירה.

אז או"א האלה צריכים להתמעט.

ההתמעטות היא מג"ר לו"ק.

איך זה נעשה?

בשש המדרגות של פנימי ומקיף כמו שהסביר לנו.

איך בדיוק נעשים הזיווגים האלה של הפנימי ומקיף לעניות דעתי אין פה הסבר מספיק.

אולי נלמד את זה כשנלמד יותר בעיון גם בכתבי האר"י אפשר ללמוד שם את זה יותר.

אבל הנקודה כרגע היא שנבין שאי אפשר לתת חכמה.

או כשאתה רוצה לקבל תענוג אין לך ברירה אלא למעט את התענוג לכמה שאתה יכול להכיל את התענוג הזה.

ופה יש מחלוקת גדולה עם הקליפה.

הקליפה אומרת אני רוצה את התענוג שהיה לי קודם.

אבל קודם זה בא על כלים לא נכונים.

אז היא אומרת לא נורא היא לא רוצה גבולות.

היא אומרת אני רוצה.

בגלל שאני רוצה ככה אני רוצה לקבל.

אומרים לה אי אפשר אבל צריך לעשות גבולות.

וזה בדיוק הגבול הראשון שעושים ממעטים את החכמה מחכמה של צמצום א' לחכמה של צמצום ב'.

חכמה של צמצום ב' פתאום אומרת אי אפשר לקבל כי אתה מתחשק לך כי זה טעים לך כי זה מהנה אותך כי ככה רצית.

למה?

כי הרצון שלך לא מתאר כבר הוא בתוך קליפה הוא לא מתאר את האמת.

לפני הקלקול אם טעים לי לפני חטא אדם הראשון אם טעים לי ומהנה אותי זה כנראה אמיתי אח"כ כבר לא כי הקליפה מעורבת.

אז אי אפשר לבדוק כי אני ממש ממש רוצה זה לא אומר כלום.

אז ממעטים את זה למה?

להשפעה.

האם החכמה שתקבל יש בה השפעה או רק קבלה?

מה זה אומר השפעה?

זאת אומרת שמהתענוג יש השלכה לדברים אחרים לא רק לאותו רגע של תענוג.

זה נקרא חכמה של השפעה.

החכמה הזאת של השפעה נקראת ל"ב נתיבות החכמה.

לא שבילים.

שבילים זה של חכמה. אורחות.

אלא זה נתיבים.

נתיבים זה בא מצד בינה.

אז זה הירידה הראשונה של החכמה.

במערכת הראשונה בשש בחינות.

עתיק, א"א ואו"א

מגיע לאו"א חכמה שנקראת אחסנתא.

לאחר מכן צריך עוד התמעטות בשש מדרגות למוחין שמגיעים לז"א.

הם מגיעים לבחינת תפילין של ראש והם נקראים ב' עיטרין.

איזה?

חסד וגבורה.

לאחר מכן באה מלכות אומרת אני הרי צריכה לקבל את החכמה.

אתה ז"א כל מה שקיבלת חכמה זה לא בשבילך קיבלת חכמה כדי לתת לי.

אומר לה נכון אבל אם אני אתן לך את החכמה שיש לי ואני לא יעשה בה מיעוט אז את תפגעי כי את תרצי את החכמה למעלה מחזה וזה אסור.

ולמעלה מחזה את תקבלי רק מעשו אומר את לא יכול לקבל.

אז קודם כל נעשה את עבודת היראה למעלה מחזה.

ורק אחר כך אחרי שעשינו את עבודת היראה למעלה מחזה ויש לנו קשר של תפילין שמהם מתפשטים ב' זרועות נצח והוד.

אז את תקבלי אבל רק עיטרא דגבורה.

פה יש לנו אם כך אחסנתא

ב' עיטרין

ועיטרא דגבורה

אלה ג' המיעוטים שיש לנו מצד החכמה.

זאת אומרת שמה יכולה לקבל המלכות?

רק עיטרא דגבורה.

היא לא יכולה לקבל והתפילין הם לא שלמות אם אין את העיטרא דחסד.

לכן אישה לא צריכה להניח תפילין אלא היא צריכה לסמוך על התפילין של בעלה.

סיכום בנקודות:

  • ישנם ג' מערכות שדרכם מתמעטת החכמה שבכל אחת יש ג' מדרגות כשבכל מדרגה יש ב' בחינות יוצא שבכל מערכת יש שש בחינות.

  • המערכת הראשונה היא מצד הראש שהם שורשי המוחין שבהם החכמה מתמעטת לבחינת ל"ב נתיבות החכמה הנקראים אחסנתא שהיא רק ו"ק דחכמה בשונה מחכמה של צמצום א' הנקראת ג"ר דחכמה.

  • במערכת השנייה שהיא של המעבר לגוף דהיינו לז"א ישנה התמעטות לחכמה המתקבלת רק דרך המיעוטים של ב' העיטרין בסוד צר וקצר והוא סוד החכמה דתפילין של ראש שהם רק בבחינת מקיף והחכמה מתקבלת רק בבחינת אורחא למעברא ביה (מהפרדשקא בנקב השמאלי שהוא אור חכמה מצד משיח מקבלים רק בגמר תיקון).

  • במערכת השלישית שהיא המעבר למלכות ישנה התמעטות נוספת לחכמה המתקבלת רק דרך עיטרא דגבורה וגם בה נלמד בהמשך שאינה מצד עיטרא דגבורה של המלכות אלא רק עיטרא דגבורה של ז"א (ראה תשובה ז' חלק ט"ו).

  • הנוקבא מקבלת את המוחין רק מצד הרצועות שיוצאים מקשר התפילין של ראש והיא נסמכת רק על הזכר על עיטרא דגבורה שלו והיא מצד עצמה אין לה מוחין דחכמה ולכן אינה צריכה להניח תפילין אלא להסתמך על אלו של הז"א ובזאת מסכימה היא שכל המוחין ניתנים לה דרך בעלה כי אם תרצה אותם מצד עצמה אז תפגום בעץ הדעת כפי שעשתה בחטא כי עיטרא דגבורה דנוקבא שייכת לצמצום א' שנגנזה ברדל"א.

עד כאן היום. תודה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

סיכום בנקודות בתע"ס חלק יד עמודים א'תקעט-תקפ שיעור 44
1.ישנן ג' מערכות שדרכם מתמעטת החכמה שהם שבכל אחת מהם יש ג' מדרגות שבכל מדרגה יש ב' בחינות יוצא שבכל מערכת יש ו' בחינות
2. המערכת הראשונה היא מצד הראש שהם שורשי המוחין שבהם החכמה מתמעטת לבחינת לב נתיבות החכמה הנקראים אחסנתא שהיא רק ו"ק דחכמה בשונה מחכמה של צ"א הנקראת ג"ר דחכמה
3. במערכת השניה שהיא של המעבר לגוף היינו לז"א ישנה התמעטות לחכמה המתקבלת רק דרך המיעוטים של ב' עיטרין בסוד צר וקצר והוא סוד החכמה של תפילין של ראש שהם רק מבחינת מקיף והחכמה מתקבלת אורחא למעברה ביה ( שמפרדשקא בנקב השמאלי שהוא חכמה מצד משיח מקבלים רק בגמר תיקון)
4. במערכת השלישית שהיא המעבר למלכות ישנה התמעטות נוספת לחכמה המתקבל רק דרך עיטרה דגבורה וגם בה נלמד בהמשך שאינה מצד עיטרה דגבורה של המלכות אלא רק עיטרה דגבורה של ז"א (ראה תשובה ז' חלק ט"ו)
5. הנוקבא מקבלת את המוחין רק מצד הרצועות שיוצאים מקשר התפילין של ראש והיא נסמכת רק על הזכר על עיטרה דגבורה שלו והיא מצד עצמה אין לה מוחין דחכמה ולכן אינה צריכה להניח תפילין אלא מסתמכת על אלו של הז"א ובזאת מסכימה היא שכל המוחין ניתנים לה דרך בעלה כי אם תרצה אותם מצד עצמה אז תפגום בעץ הדעת כפי שעשתה בחטא כי עיטרה דגבורה דנוקבא שייכת לצ"א שנגנזה ברדלא

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב