תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקפט-תקצ | שיעור 49

113

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 49 | אלף תקפ"ט-תק"צ | הדף היומי

אז היום למדנו בעיקר על הזיווג של הז"א ועל הדעת שלו.

בשיעור הקודם אנחנו הבדלנו בין דעת הנקבה לדעת של הזכר ואמרנו שדעת דז"א שבו הגוף עולה לראש לבקש דעת בעוד שבנקבה הדבר הוא לא כך.

אלא הדעת שלה לא עולה לראש למחשבה מופשטת אלא המחשבה נשארת רק כמחשבה גופנית ולכן היא צריכה להסתמך על הזכר.

וזה מכיון שז"א הוא העיקר שעולה לאו"א כדי לבקש את אור החכמה הוא הנושא להארת חכמה בעוד שהנקבה משמשת רק בבחינת אור חוזר בלבד לז"א.

וההבחנה הזאת היה עוד טעם אבל די לנו בטעם הזה.

ההבחנה הזאת היא מספיקה לנו כדי להבין או דרך זה הוא רוצה להסביר לנו את התפילין של ראש

בעיקר את התפילין של האות דלת באחורי הראש.

אז הוא בהתחלה הוא מספר לנו שלז"א עצמו ישנם ב' נקבות.

איזה ב' נקבות?

יש את הנקבה שנקראת לאה עד החזה ונקבה שנקראת רחל מחזה ולמטה.

ב' הנקבות האלו הם הקשר של תפילין.

זאת לאה אבל צריכים להבין.

יש את הנקבה שעומדת בנפרד מהז"א

ויש נקבה שנמצאת בתוך הז"א כמו לאדם.

יכול להיות לאדם נקבה שהיא ליבו שלו עצמו.

ויש לו נקבה של בחינת העליון ממנו.

אז הנקבה זה כמו צד הנקבה שבזכר זה כמו שלמדנו על יוסף ובנימין.

שיוסף הוא צד הזכר אור ישר.

והנקבה היא רק בחינת אור חוזר.

וחוץ מזה יש גם את הנקבה של מלכות שנפרדה ממנה.

אז את הנקבות האלה עוד לא לומדים אותם ממש את הנפרדות.

אבל כל זה בא כדי להסביר מה זה תפילין של ראש.

ואומר לנו שלמדנו שהתפילין של ראש הם זיווג שנעשה במוחין הפנימיים וכשרואים שאי אפשר לקבל במוחין הפנימיים את האור אז יוצא החוצה כוח של המסך עושה זיווג במקיפים והזיווג הזה במקיפים הוא מאפשר שיהיה לנו מקיפים כאלה שמאירים לנו מוחין שהם מייצרים איזה שהיא שאיפה לקבל את המוחין האלה בפנימיות.

המקיפים האלה נקראים הזיווג של הזכר עצמו במקיפים.

הזיווג של הזכר בעצמו במקיפים זה כמו אור ישר וזה התפילין של ראש.

ולכן יש שם פרשיות כי יש שם הארה ממש.

הרי יש שם גם נקבה וגם הנקבה עושה שם זיווג.

כשהנקבה עושה זיווג הנקבה שבזכר עדיין עושה זיווג לה אין פרשיות יש לה זיווג של נקבה רק זיווג של אור חוזר אבל זה גם זיווג קדוש כי זיווג של התמסרות.

היא אומנם לא מקבלת את ההבנה העצמית אבל היא רק מתמסרת והולכת אחרי הזכר.

אבל בהיותה הולכת אחר הזכר היא מקבלת אור של דבקות שנקרא אור חוזר.

לכן לא נראה בה פרשיות אבל כן נראה בה הארה.

והיא הקשר של תפילין שבעורף שזה רק קשר רק אור שזה רק מלכות אבל אין שם פרשיות.

היות ואין שמה פרשיות אז אנחנו אומרים שזה רק תפילין רק הזיווג של צד הנקבה של לאה.

מעיר פה רח"ו כותב לעניות דעתי וכותב שזה רק מקיפים דלאה ולא לאה ממש.

וזה צריך ללמוד בנפרד אבל לפחות הבנו את הרעיון.

מה זה נקרא קשר של תפילין של ראש כמובן שאחרי הקשר הזה של התפילין נצטרך ללמוד גם מה זה התפילין של יד.

כי למדנו שהתפילין האלה עם הרצועות שלהם שהם נצח הוד הם משפיעים גם על התפילין של יד שאת זה עוד לא למדנו.

אם כך למדנו היום על התפילין של ראש.

שהתפילין של ראש הם נובעים מב' הבחינות הללו.

איזה ב' בחינות?

מזיווג תפילין של ראש מקדימה עם המוחין זה מצד הזכר. זיווג דזכר.

וזיווג דנקבה שזה זיווג רק על אור חוזר זה יהיה בחינת הקשר של תפילין של ראש שכמובן יש בזה אור גדול גם בתפילין של ראש.

סיכום בנקודות:

  • כאשר ז"א מקבל את המוחין שלו מהעליון מקבל אותם דרך לבושי המוחין הנקראים נה"י שבהם מלובשים המוחין שלו הנקראים חכמה בינה ודעת כאשר בתחתית היסוד יש גם את המלכות.

  • הזיווג שעושה ז"א הוא מתחלק לשניים: לזיווג שלו עצמו וזיווג עם הנקבה שיוצאת מחוצה לו שיהיה בהמשך.

  • בזיווג שלו עצמו ישנם גם ב' זיווגים של צד הזכר שבו וצד הנקבה שבו.

  • זיווג של צד הזכר שלו שיוצא לבחינת המקיפים דפנים הם תפילין של ראש בבחינת דעת הזכר. בזיווג הב' שלו הוא מצד הנקבה שהדעת שלה אינה עולה לראש ואין בה מוחין אלא רק בחינת אור חוזר שהוא אור של התמסרות והוא קשר של תפילין שבאחורי הראש.

  • אנו רואים סימן לכך שאין את בחינת מוחין בקשר של תפילין ועל כן אין שם פרשיות שהם סימן למוחין אלא רק בחינת מלכות שהיא בחינת האור והיא בחינת לאה.

  • על פי הערה של רח"ו הם רק מקיפים דלאה.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 49 חלק יד\תמונה שיעור 49 חלק יד a.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 49 חלק יד\תמונה שיעור 49 חלק יד b.jpg

סיכום בנקודות בתעס חלק יד עמודים א'תקפט-תקצ שיעור 49
1.כאשר ז"א מקבל את המוחין שלו מהעליון מקבל אותם דרך לבושי המוחין הנקראים נה"י שבאים מלובשים במוחין שלו הנקראים חבד כאשר בתחתית היסוד נמצאת המלכות
2. הזווג שעושה ז"א הוא מתחלק לב' זווג שלו עצמו וזווג עם הנקבה שיוצאת מחוצה לו שיהיה בהמשך
3. בזווג שלו עצמו ישנן ב' זווגים של צד הזכר שבו וצד הנקבה שבו
4. זווג של צד הזכר שיוצא לבחינת המקיפים דפנים הם תפילין של ראש בבחינת דעת הזכר וזווג הב' שלו הוא מצד הנקבה שהדעת שלה אינה עולה לראש ואין בה מוחין אלא רק בבחינת או"ח שהוא אור של התמסרות והוא קשר של תפילין מאחורי הראש
5. אנו רואים סימן לכך שאין בחינת מוחין בקשר של תפילין ועל כן אין שם פרשיות שהם סימן למוחין
6. על פי ההערה של רבי חיים ויטל הם רק מקיפים דלאה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב