תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 64 | א'תתיג-תתיד

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 64 | א'תתיג-תתיד

א. בשיעור זה למדנו על הארת מרדכי שהיא מתבטלת בפורים אבל היא האמצעי גם לגלות את האור של פורים שהוא אור חכמה ברחל.

ב. הארת מרדכי שהוא יסוד דאבא הוא החסדים המכוסים שבתחילה הם צריכים לשלוט במדרגה והם נותנים את הקיום בבחינת זיווג תדיר ולא פסיק, וגם כשבא אור חכמה גדול הוא לא כורע ולא משתחווה ומוכן לוותר על כל ההשתוקקות העצמית ולא מוכן להתיוון, אולם הוא רק במצב לראות את האור ולא להשתמש בו.

ג. מרדכי לא מתבטל בפורים אלא משמש ברקע והעיקר היא אסתר, דהיינו המלכות. שכל האור הוא עבורה.

ד. יחד עם זה שהמלכות מקבלת את אור החכמה היא אינה יכולה לקבל את עצם האור אלא בגמר תיקון ועל כן היא לא עולה לראש דאריך ששם אור חכמה של צמצום א'.

ה. אם היתה עולה לראש דאריך היתה מקבלת אור חכמה על מלכות דמ"ה שזיווג עליה היה גורם לעליית כלים דלב האבן לאצילות וזה היה גורם לשבירה שזה כנגד מלך הדעת שאסור לאוכלו אלא בגמר תיקון.

ו. מה ז"א כן יכול לעלות לראש דאריך ולקבל אור של צמצום א' זה מכיוון שהוא התכללות והיות והאור חכמה של צמצום א' שניתן לראש דאריך הוא על התכללות, זה מותר בעולם האצילות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב