הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים א-ב | שיעור 1

156

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים א-ב | שיעור 1

1. למדנו היום ב נושאים: נושא אחד הוא מבנה הבריאה וחלוקתה, ונושא השני: כיצד ה' בחינות הופכות להיות 10.
2. עצמותו ברא יש מאין את הנאצל הנקרא בריאה.
3. הנאצל מחולק למאציל שנקרא כתר והוא בחינת אמונה ונאצל שהוא מבחינת חכמה בינה ת"ת ומלכות שהוא צד המדע.
4. החלוקה של הנאצל מחולקת לאדם גוף מלבוש ובית, כשכל אחד מהם גם הוא מתחלק לחלוקות משנה.
5. אדם מנרנח"י, הגוף מוחא עצמות גידים בשר ועור, מלבוש (של כהן הדיוט) כותונת, מכנסיים, מצנפת ואבנט, הבית: בית חצר שדה ומדבר. וישנם עוד הרבה חלוקות פנימיות.
6. גם העולמות מתחלקים לאצילות בריאה יצירה ועשיה, וגם גוף הפרצוף מתחלק לטנת"א, ועוד חלוקות.
7. הנושא השני הוא החלוקה ל-10.
8. ג' עקרונות מאפשרים לנו הבנת חלוקה זאת.
א. כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא.
ב. חוק ההתכללות – כל פרט כלול מכל הפרטים האחרים.
ג. כל חסרון מקבל שם.
9. היות ותפארת היא חוסר שלמות ע"כ כל פרט שבה עפ"י עקרון א הוא חסר שלמות, ועפ"י עקרון ג' כל אחד מהם מקבל שם והם נקראים חג"ת נ"ה.
10. ספירת היסוד נצרכת היות תפקיד המלכות שמתקיים בספירות האחרות שהוא אוסף ומייצג את הרצון של כל המדרגה לא קיים בת"ת שהמלכות שלה היא בחינת הוד שהוא רצון פרטי. ע"כ צריך את היסוד שהוא הכלל של כל חמשת החסדים שבת"ת והוא המקשר למלכות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב