הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קלז-קלח | שיעור 68

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קלז-קלח | שיעור 68

1. ראינו ג מחלוקות עקרניות שמביא בעל הסולם מהרש"ש:

הראשונה מה יוצא קודם בפרצופים ובעולמות זה למטה מזה? או מכללות אחת מקומה שווה? התשובה של בעל הסולם: קודם זה למטה מזה. עניין זה הוא עקרוני היות הוא מקבע שתפיסת הפרטים קודמת מתפיסת הכלל וזו דרך המחשבה מפרטים אל הכלל.

השניה: היכן יוצא פרצוף א"א? האם למטה מטבור דא"ק או שעתיק מפריד ומחבר בין א"א לא"ק. תשובת בעל הסולם: שעתיק יוצא מטבור ולמטה דא"ק ורק לאחריו א"א. גם עניין זה עקרוני לתפיסת האדם: האם עתיק שהוא אמונה שהוא נעתק מהשגה, האם הוא מחבר אותנו לתפיסה של היתר דבקות שנראית א"ק או א"א שוא פרצוף החכמה, וכידוע לכולנו האמונה היא המחברת ולא החכמה או המדע.

השלישית: היא המבנה של עולם אצילות מצד מ"ה וב"ן דהיינו זכר ונקבה שלהם. האם עולם האצילות שנראה מ"ה יצא מבחינה א שהוא שורש, וכן עולם הנקודים שהוא ב"ן האם השם ב"ן מראה על גובה הקומה שלו. תשובת בעל הסולם: השמות מה וב"ן בשונה מגל' ע"ב ס"ג אינם מצביעים על גובה הקומה אלא על התפקידים של זכר ונקבה הנקראים מתקן ומתתקנת. גם עניין זה עקרוני כדי שנראה שלא המקור מאיפה באת קובע, אלא כמה אתה מתקן, ותורה אינה ירושה, אלא הכל תלוי ביגיעת האדם.

2. ובזאת פרט לדף האחרון שישאר לסיום בע"ה סיימנו את בית שער הכוונות, הוא סיום כל תלמוד עשר הספירות, סבב הרביעי כבר, ובע"ה כבר ביום א כבר נתחיל את הסבב החמישי. את הסיום נעשה ברוב עם זה דבר גדול לסיים את התע"ס. אני רוצה לברך כל מי שהיה חלק בלימוד, עצם זה שדנים בדברים זה דבר גדול. צריכים להיות אסירי תודה לבעל הסולם שנתן לנו מתנה כזו בלתי נגמרת. שהפוך בה והפוך בה – אינה נגמרת כי היא נצחית. בע"ה נעשה ונצליח.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב