פנים מאירות ומסבירות | ענף א | שיעור 5 | תשפ"ב

שאלות חזרה
1. היכן צמצם עצמו האינסוף? ומדוע דווקא שם?
2. מהי נקודה אמצעית? ומהו באמצע ממש?
3. מה היחס בין צמצום הרצון והסתלקות האור?
4. מי הם צדדי סביבות הנקודה האמצעית?
5. הסבר את המושגים: מקום פנוי, אויר לקני וחלל פנוי.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב