תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' ק"י | שיעור 21

תע"ס חלק ג' – שיעור 21

סיכום בנקודות:
1. ג הגדרות לכתר, עצם המדרגה ומלכות של המדרגה. הכתר הוא הכלל שקובע את הערך והוא ניתן מהעליון והוא בחינת העתיד של האדם. עצם המדרגה היא הטבע של המדרג שמתארת גם את ההשתוקקות שלה. המלכות היא מתארת את הרגש ההשתוקקות של הטבע.
2. המעבר של ההארה מעולם לעולם מצריך זיווג של העליון לפי קומת התחתון. למשל עולם אצילות שעוביות המסך שלו היא בחינה ג, כדי לתת הארה לבריאה הוא צריך להלביש את ההארה על ידי זווג דהכאה של קומה ב וכן בריאה צריכה להלביש את האור בגובה קומה של בחינה א כדי לתת ליצירה ויצירה בשורש כדי לתת לעשיה.
3. גם כשהתחתון מקבל את ההארה הוא עדיין צריך לעבד אותה ולעשות זווג דהכאה בגובה הקומה שלו.

שאלות חזרה:
1. כיצד עוברת הארה מעולם לעולם ומדוע דווקא באופן זה?
2. מה צריך התחתון לעשות כאשר מקבל הארה מלובשת מהעליון?
3. הבא דוגמא מחייך להגדרות של כתר, עצם המדרגה ומלכות של המדרגה.

אין תגובות

להגיב